Amplified Bible

Philemon

Salutation

Paul, a prisoner [for the sake] of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed), and our brother Timothy,

To Philemon our dearly beloved friend and fellow worker, and to [your wife] Apphia our sister, and to [a]Archippus our fellow soldier [in ministry], and to the [b]church that meets in your [c]house: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Philemon’s Love and Faith

I thank my God always, making mention of you in my prayers, because I hear of your love and of your faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the [d]saints (God’s people). I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. For I have had great joy and comfort and encouragement from your love, because the hearts of the saints (God’s people) have been refreshed through you, my brother.

Therefore [on the basis of these facts], though I have enough confidence in Christ to order you to do what is appropriate, yet for love’s sake I prefer to appeal to you—since I am such a person as Paul, an old man, and now also a prisoner [for the sake] of Christ Jesus—

A Plea for Onesimus to be Freed

10 I appeal to you for my [own spiritual] child Onesimus, whom I have fathered [in the faith] while a captive in these chains. 11 Once he was useless to you, but now he is indeed [e]useful to you as well as to me. 12 I have sent him back to you in person, that is, like sending my very heart. 13 I would have chosen to keep him with me, so that he might minister to me on your behalf during my imprisonment for the gospel; 14 but I did not want to do anything without first getting your consent, so that your goodness would not be, in effect, by compulsion but of your own free will. 15 Perhaps it was for this reason that he was separated from you for a while, so that you would have him back forever, 16 no longer as a slave, but [as someone] more than a slave, as a brother [in Christ], especially dear to me, but how much more to you, both in the flesh [as a servant] and in the Lord [as a fellow believer].

17 So if you consider me a partner, welcome and accept him as you would me. 18 But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account; 19 I, Paul, write this with my [f]own hand, I will repay it in full (not to mention to you that you [g]owe to me even your own self as well). 20 Yes, brother, let me have some benefit and joy from you in the Lord; refresh my heart in Christ.

21 I write to you [perfectly] confident of your obedient compliance, [h]since I know that you will do even more than I ask.

22 At the same time also prepare a guest room for me [in expectation of a visit], for I hope that through your prayers I will be [granted the gracious privilege of] coming to you [at Colossae].

23 Greetings to you from Epaphras, my fellow prisoner here in [the cause of] Christ Jesus, 24 and from Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.

25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.

Notas al pie

 1. Philemon 1:2 Perhaps the son of Philemon and Apphia.
 2. Philemon 1:2 Philemon was responsible to see that this letter was shared with his fellow Colossian believers.
 3. Philemon 1:2 Prior to the third century a.d. churches customarily met in private homes.
 4. Philemon 1:5 All born-again believers (saints) have been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made holy and set apart for God’s purpose.
 5. Philemon 1:11 Paul makes a play on words here because Onesimus means “useful” or “profitable.”
 6. Philemon 1:19 By writing this with his own hand, Paul accepted legal liability.
 7. Philemon 1:19 Philemon evidently was saved through Paul’s ministry and therefore owed Paul a debt that could not be repaid.
 8. Philemon 1:21 This was probably a subtle suggestion by Paul to emancipate Onesimus.

En Levende Bok

Filemon

Hilsen

Hilsen fra Paulus, som er kastet i fengsel for å ha spredd budskapet om Jesus Kristus[a]. Min medarbeider Timoteus sender også sin hilsen.

Til vår kjære venn og medarbeider Filemon. Til menigheten som har sin møteplass i hjemmet hans. Til vår søster Appia, og vår stridskamerat Arkippus.

Vi ber at Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus vil vise dere godhet og fylle dere med fred.

Paulus takker Gud

Jeg takker alltid Gud når jeg ber for deg, kjære Filemon. Jeg hører ofte om din tro på Herren Jesus og kjærligheten du viser alle troende. Jeg ber om at den styrken du har gitt andre gjennom din tro, også vil få alle til å innse hvor mye godt de kan utrette for Kristus. Jeg ble selv svært glad og oppmuntret da jeg hørte hvordan du, min bror, gjennom gode gjerninger, har gitt nytt mot til de troende.

Paulus ber for slaven Onesimus

8-9 Takket være vårt lange vennskap, vil jeg nå be deg om en ting. Jeg Paulus, er nå en gammel mann og fange for Jesus Kristi skyld.[b] Jeg kunne nok kreve denne tjenesten av deg i kraft av at oppdraget mitt kommer fra Kristus, men det vil jeg ikke.

10 Det jeg ber deg om, er at du må være god mot Onesimus. Han har blitt som en sønn for meg, etter som han kom til tro ved mitt arbeid her i fengslet. 11 Du hadde ikke spesielt stor nytte av Onesimus[c] før, men nå har han blitt til virkelig nytte for både deg og meg. 12 Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sendte en del av meg selv.

13 Jeg hadde helst ønsket å ha ham igjen her. Da kunne han hjelpe meg i ditt sted siden jeg nå sitter i fengsel for å ha spredd det glade budskapet om Jesus. 14 Jeg ville ikke beholde ham uten først å ha fått din fullmakt. Dersom vi gjør noe godt, skal det jo ikke være av tvang, men av fri vilje. 15 Kanskje kan vi se det på denne måten: Onesimus ble borte fra deg en kort periode, for at du skulle få ham tilbake for alltid! 16 Nå er han ikke bare slaven din, men noe mye mer. Nå er han din elskede bror. Selv elsker jeg ham høyt, men for deg må han bety enda mer. Det gjelder både som slave og som en troende bror som hører Herren Jesus til.

17 Dersom du ser på meg som vennen din, må du ta imot Onesimus på samme måten som du ville ha tatt imot meg. 18 Har han gjort deg urett på noen måte eller er skyldig deg noe, da kan du sette det på min regning. 19 Jeg, Paulus, signerer her med egen hånd[d]: Jeg skal betale tilbake. At du har en større gjeld til meg, etter som du kom til tro på grunn av meg, er en annen sak. 20 Ja, min kjære bror, la meg nå få nytte av at du lever i fellesskap med Herren Jesus. Gjør meg lettet og glad for Jesu Kristi skyld.

21 Dette skriver jeg, fullt overbevist om at du kommer til å gjøre det jeg ber deg om, ja mer enn som så.

Hilsen til slutt

22 En ting til ber jeg deg om: Ha et rom klart til meg. Jeg håper at Gud skal svare på bønnene deres og snart la meg få komme til dere.

23 Epafras, som også sitter i fengsel her for å ha spredd budskapet om Jesus Kristus, hilser til deg. 24 Det gjør også mine medarbeidere Markus, Aristark, Demas og Lukas.

25 Med ønske om at vår Herre Jesus Kristus i sin godhet og kjærlighet vil beskytte dere.

Notas al pie

 1. 1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.
 2. 1:8-9 Alternativ oversettelse: Paulus, en representant for Jesus Kristus som nå også sitter i fengsel for hans skyld.
 3. 1:11 Navnet Onesimus betyr ”nyttig”.
 4. 1:19 Paulus dikterte brevet for en annen, men skrev dette selv, for at Filemon skulle vite at det var Paulus som lovet å betale tilbake.