Amplified Bible

Numbers 25

The Sin of Peor

1Israel settled and remained in Shittim, and the people began to play the prostitute with the women of Moab [by being unfaithful to God]. For they invited the Israelites to the sacrifices of their gods, and the Israelites ate [food offered to idols] and bowed down to Moab’s gods. So Israel joined themselves to Baal of Peor [in worship]. And the anger of the Lord was kindled against Israel. The Lord said to Moses, “Take all the leaders of the people [who have committed sin with the Moabites], and execute them in broad daylight before the Lord, so that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel.” So Moses said to the judges of Israel, “Each one of you must kill his men who have joined themselves to Baal of Peor [in worship].”

Then one of the Israelites came and presented to his relatives a Midianite woman, in the sight of Moses and the whole congregation of the Israelites, while they were weeping [over God’s judgment] at the doorway of the Tent of Meeting (tabernacle). When Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw this, he left the congregation and took a spear in his hand, and he went after the man of Israel into the tent, and pierced both of them through the body, the man of Israel and the woman. Then the plague on the Israelites stopped. Nevertheless, those [Israelites] who died in the plague numbered 24,000.

The Zeal of Phinehas

10 Then the Lord spoke to Moses, saying, 11 “Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned my wrath away from the Israelites because he was [a]jealous with My jealousy among them, so that I did not destroy the Israelites in My jealousy. 12 Therefore say, ‘Behold, I give to Phinehas My covenant of peace. 13 And it shall be for him and his descendants after him, a covenant of an everlasting priesthood, because he was jealous (impassioned) for [the unique honor and respect owed to] his God and made [b]atonement for the sons of Israel.’”

14 Now the name of the man of Israel who was killed with the Midianite woman was Zimri the son of Salu, a leader of a father’s household among the Simeonites. 15 The name of the Midianite woman who was killed was Cozbi the daughter of Zur, who was the tribal head of a father’s household in Midian.

16 Then the Lord spoke to Moses, saying, 17 “Provoke hostilities with the Midianites and attack them, 18 for they harass you with their tricks, the tricks with which they have deceived you in the matter [of the Baal] of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of the leader of Midian, their sister, who was killed on the day of the plague because [of the Baal] of Peor.”

Notas al pie

  1. Numbers 25:11 I.e. intolerant of unfaithfulness. God does not tolerate the transfer of the honor and worship that is due Him to any other being or object.
  2. Numbers 25:13 I.e. reconciled the Israelites to God.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 25

Israel se închină lui Baal-Peor

1În timp ce Israel locuia la Şitim, bărbaţii din popor au început să se destrăbăleze cu femei moabite, care i-au invitat să ia parte împreună cu ele la jertfele pe care le aduceau zeilor lor. Poporul a mâncat şi s-a prosternat înaintea zeilor acestora. Astfel Israel s-a alipit şi el de Baal-Peor[a].

Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a zis lui Moise: „Ia toate căpeteniile poporului şi spânzură-i[b] înaintea Domnului, în lumina soarelui[c], pentru ca mânia cea aprigă a Domnului să se depărteze de Israel.“

Moise le-a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare dintre voi trebuie să ucidă pe bărbaţii de sub conducerea lui care

s-au alipit de Baal-Peor.“

La un moment dat a sosit un bărbat israelit aducând în familia lui[d] o femeie midianită, sub privirea lui Moise şi sub privirea întregii adunări a lui Israel, care plângea la intrarea Cortului Întâlnirii. Când preotul Fineas, fiul lui Elazar, fiul lui Aaron, a văzut acest lucru, s-a ridicat din mijlocul adunării, a luat o suliţă în mână şi a intrat după bărbatul israelit în cort. I-a străpuns prin stomac pe amândoi, atât pe bărbatul israelit, cât şi pe femeia aceea. Astfel a fost oprită urgia împotriva israeliţilor, dar cei care au murit în această urgie au fost în număr de douăzeci şi patru de mii.

10 Domnul i-a zis lui Moise: 11 „Fineas, fiul lui Elazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la israeliţi, căci a fost plin de râvnă ca şi Mine[e], în mijlocul lor, şi de aceea, în râvna Mea, nu i-am nimicit de tot pe israeliţi. 12 Să-i spui că închei cu el un legământ de pace. 13 Va fi pentru el şi pentru urmaşii lui un legământ al unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru israeliţi.“

14 Numele bărbatului israelit care a fost ucis împreună cu femeia midianită era Zimri, fiul lui Salu, conducătorul unei familii de-a simeoniţilor. 15 Numele femeii midianite ucise era Cozbi, fiica lui Ţur, un conducător de clan şi de familie midianită.

16 Domnul i-a zis lui Moise: 17 „Pe midianiţi să-i priviţi ca duşmani şi să-i nimiciţi, 18 căci şi ei v-au privit ca pe nişte duşmani şi v-au înşelat prin vicleniile lor, folosindu-se de Peor şi de Cozbi, fiica acelui conducător midianit, femeia care a fost ucisă în ziua urgiei cauzate de închinarea înaintea lui Peor.“

Notas al pie

  1. Numeri 25:3 O formă de închinare regională înaintea lui Baal, zeul canaanit al fertilităţii
  2. Numeri 25:4 Sau: trage-i în ţeapă (mod de expunere a trupurilor celor executaţi)
  3. Numeri 25:4 Sau: în miezul zilei
  4. Numeri 25:6 Lit.: la fraţii lui
  5. Numeri 25:11 Lit.: a fost zelos cu zelul Meu