Amplified Bible

Numbers 23

The Prophecies of Balaam

1Then Balaam said to Balak, “Build seven altars for me here, and prepare for me seven bulls and seven rams here.” Balak did just as Balaam had said, and Balak and Balaam offered a bull and a ram on each altar. Then Balaam said to Balak, “Stand beside your burnt offering and I will go. Perhaps the Lord will come to meet me; and whatever He shows me I will tell you.” So he went to a desolate hill.

Now God met Balaam, who said to Him, “I have prepared seven altars, and I have offered a bull and a ram on each altar.” Then the Lord put a speech in Balaam’s mouth, and said, “Return to Balak, and you shall speak thus.” Balaam returned to Balak, and behold, he was standing by his burnt sacrifice, he and all the leaders of Moab. Balaam took up his [first] discourse (oracle) and said:

“Balak, the king of Moab, has brought me from Aram (Syria),
from the mountains of the east, [saying,]
‘Come, curse [the descendants of] Jacob for me;
And come, [violently] denounce Israel.’

“How shall I curse those whom God has not cursed?
Or how can I [violently] denounce those the Lord has not denounced?

“For from the top of the rocks I see Israel,
And from the hills I look at him.
Behold, the people [of Israel] shall dwell alone
And will not be reckoned among the nations.
10 
“Who can count the dust (the descendants) of Jacob
And the number of even the fourth part of Israel?
Let me die the death of the righteous [those who are upright and in right standing with God],
And let my end be like his!”

11 Then Balak said to Balaam, “What have you done to me? I brought you to curse my enemies, but here you have [thoroughly] blessed them instead!” 12 Balaam answered, “Must I not be obedient and careful to speak what the Lord has put in my mouth?”

13 Balak said to him, “Come with me, I implore you, to another place from where you can see them, although you will see only the nearest and not all of them; and curse them for me from there.” 14 So he took Balaam to the field of Zophim to the top of [Mount] Pisgah, and built seven altars, and offered a bull and a ram on each altar. 15 Balaam said to Balak, “Stand here beside your burnt offering while I go to meet the Lord over there.” 16 Then the Lord met Balaam and put a speech in his mouth, and said, “Go back to Balak and you shall speak thus.” 17 When Balaam returned to Balak, he was standing beside his burnt offering, and the leaders of Moab were with him. And Balak said to him, “What has the Lord spoken?” 18 Balaam took up his [second] discourse (oracle) and said:

“Rise up, O Balak, and hear;
Listen [closely] to me, son of Zippor.
19 
“God is not a man, that He should lie,
Nor a son of man, that He should repent.
Has He said, and will He not do it?
Or has He spoken and will He not make it good and fulfill it?
20 
“Behold, I have received His command to bless [Israel].
He has blessed, and I cannot reverse it.
21 
“God has not observed wickedness in Jacob [for he is forgiven],
Nor has He seen trouble in Israel.
The Lord their God is with Israel,
And the shout of their King is among the people.
22 
“God brought them out of Egypt;
They have the strength of a wild ox.
23 
“For there is no enchantment or omen against Jacob,
Nor is there any divination against Israel.
At the proper time it shall be said to Jacob
And to Israel, what has God done!
24 
“Behold, a people rises up like a lioness
And lifts itself up like a lion;
He will not lie down until he devours the prey
And drinks the blood of the slain.”

25 Then Balak said to Balaam, “Neither curse them at all nor bless them at all!” 26 But Balaam answered Balak, “Did I not say to you, ‘All that the Lord speaks, that I must do?’”

27 Then Balak said to Balaam, “Please come; I will take you to another place. Perhaps it will please God to let you curse them for me from there.” 28 So Balak brought Balaam to the top of [Mount] Peor, that overlooks the wasteland. 29 And Balaam said to Balak, “Build seven altars for me here, and prepare for me seven bulls and seven rams here.” 30 Balak did just as Balaam had said, and offered a bull and a ram on each altar.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 23

Primul oracol rostit de Balaam

1Balaam i-a zis lui Balak: „Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci.“

Balak a făcut după spusele lui Balaam; Balak şi Balaam au adus câte un viţel şi un berbec pe fiecare altar. Apoi Balaam i-a zis lui Balak: „Rămâi aici lângă arderea ta de tot, iar eu mă voi duce mai încolo. Poate Domnul mă va întâlni şi astfel cuvântul pe care mi-l va descoperi ţi-l voi dezvălui şi ţie.“ Şi s-a dus într-un loc mai înalt.

Dumnezeu l-a întâlnit pe Balaam, iar Balaam i-a spus:

– Am pregătit şapte altare şi pe fiecare am pregătit câte un viţel şi un berbec.

Domnul a pus un cuvânt în gura lui Balaam şi i-a zis:

– Întoarce-te la Balak şi aşa să-i vorbeşti.

Balaam s-a întors şi l-a găsit pe Balak stând lângă arderea sa de tot împreună cu toţi conducătorii Moabului. Atunci Balaam şi-a rostit oracolul[a] şi a zis:

„Balak m-a adus din Aram,
    regele Moabului m-a chemat din munţii de la răsărit.
«Vino, mi-a zis el, şi blestemă-l pe Iacov pentru mine,
    vino şi acuză-l pe Israel!»
Cum pot eu să-i blestem
    pe cei pe care Dumnezeu nu i-a blestemat?
Cum pot eu să-i acuz
    pe cei pe care Dumnezeu nu-i acuză?
Iată, îl văd de pe vârfurile stâncilor,
    îl privesc de pe înălţimea dealurilor.
Este un popor care locuieşte singur,
    care nu se consideră ca făcând parte dintre popoare.
10 Cine poate să numere pulberea lui Iacov
    şi să spună numărul unui sfert din Israel?
Să moară sufletul meu de moartea celor drepţi
    şi sfârşitul meu să fie ca al lor!“

11 Balak i-a zis lui Balaam:

– Ce mi-ai făcut? Eu te-am adus ca să-mi blestemi duşmanii, dar iată că tu îi binecuvântezi din plin!

12 – Nu trebuie oare să vorbesc ce-mi pune Domnul în gură? i-a răspuns Balaam.

Al doilea oracol rostit de Balaam

13 Balak i-a zis:

– Vino, te rog, cu mine în alt loc de unde-l poţi vedea mai bine, căci nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi pe tot; de acolo să-l blestemi pentru mine.

14 Şi l-a dus în câmpia Ţofim, spre vârful muntelui Pisga. Acolo a zidit şapte altare şi a adus pe fiecare câte un viţel şi un berbec.

15 Balaam i-a zis lui Balak:

– Rămâi aici lângă arderea ta de tot, iar eu voi merge să-L întâlnesc pe Dumnezeu mai încolo.

16 Domnul l-a întâmpinat pe Balaam şi i-a pus un cuvânt în gură; apoi i-a zis: „Întoarce-te la Balak şi aşa să-i vorbeşti.“

17 El s-a întors şi l-a văzut pe Balak lângă arderea sa de tot împreună cu toţi conducătorii Moabului. Balak l-a întrebat:

– Ce ţi-a spus Domnul?

18 Atunci el şi-a rostit oracolul şi a zis:

„Ridică-te, Balak, şi ascultă!
    Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!
19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
    nici un fiu de om ca să-I pară rău.
Vorbeşte El oare fără să înfăptuiască?
    Promite El oare fără să împlinească?
20 Iată, am primit poruncă să binecuvântez.
    El a binecuvântat şi eu nu pot schimba nimic.

21 El nu vede nici o nedreptate în Iacov
    şi nici o un necaz în[b] Israel.
Domnul, Dumnezeul lui, este cu el
    şi strigătul Împăratului este în mijlocul lui.
22 Dumnezeu l-a scos din Egipt,
    tăria lui este ca a unui bivol sălbatic.
23 Nu există nici o vrajă împotriva lui Iacov,
    nici un farmec împotriva lui Israel.
Se va spune despre Iacov
    şi despre Israel: «Priviţi ce a făcut Dumnezeu!»
24 Poporul se ridică ca o leoaică
    şi se înalţă ca un leu
care nu se odihneşte până nu a devorat prada
    şi nu a băut sângele celor sfâşiaţi.“

25 Balak i-a zis lui Balaam:

– Dacă nu-i blestemi, nici nu-i binecuvânta!

26 – Nu ţi-am spus că voi vorbi doar ce îmi zice Domnul? i-a răspuns Balaam.

Al treilea oracol rostit de Balaam

27 Atunci Balak i-a zis:

– Vino, te rog, ca să te duc într-un alt loc. Poate Domnul va binevoi să-i blestemi pentru mine de acolo.

28 Balak l-a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, de unde se vede toată pustia. 29 Balaam i-a zis lui Balak:

– Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci.

30 Balak a făcut după spusele lui Balaam şi a adus pe fiecare altar câte un viţel şi un berbec.

Notas al pie

  1. Numeri 23:7 Ebr.: maşal, cu sensul de pildă, discurs profetic figurativ; şi în v. 18
  2. Numeri 23:21 Sau: nici un necaz pregătit pentru; vezi paralelismul cu versul precedent; adică un necaz care ar putea să vină peste Israel datorită nedreptăţii