Amplified Bible

Numbers 21

Arad Conquered

1When the Canaanite, the king of Arad, who lived in the Negev (the South country) heard that Israel was coming by the way of Atharim [the route traveled by the spies sent out by Moses], he fought against Israel and took some of them captive. So Israel made a vow to the Lord, and said, “If You will indeed hand over these people to me, then I will utterly destroy their cities.” The Lord heard the voice of Israel and handed over the Canaanites; then they utterly destroyed them and their cities. So the name of the place was called Hormah (dedicate to destruction).

Then they set out from Mount Hor by the way of the [branch of the] Red Sea [called the Gulf of Aqabah], to go around the land of Edom; and the people became impatient, because [of the challenges] of the journey. So the people spoke against God and against Moses, “Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, nor is there any water, and we loathe this miserable food.”

The Bronze Serpent

Then the Lord sent fiery (burning) serpents among the people; and they bit the people, and many Israelites died. So the people came to Moses, and said, “We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you; pray to the Lord, so that He will remove the serpents from us.” So Moses prayed for the people. Then the Lord said to Moses, “Make a fiery serpent [of bronze] and set it on a pole; and everyone who is bitten will live when he looks at it.” So Moses made a serpent of bronze and put it on the pole, and it happened that if a serpent had bitten any man, when he looked to the bronze serpent, he lived.

10 Now the sons of Israel moved out and camped at Oboth. 11 They journeyed on from Oboth and camped at Iye-abarim, in the wilderness facing Moab, toward the sunrise. 12 From there they set out and camped in the [a]Wadi Zered. 13 From there they journeyed on and camped on the other side of [the river] Arnon, which is in the wilderness that extends from the boundary of the Amorites; for [the river] Arnon is the boundary of Moab, between Moab and the Amorites. 14 That is why it is said in the [b]Book of the Wars of the Lord:

[c]Waheb in [d]Suphah,
And the [e]wadis of the Arnon [River],
15 
And the slope of the wadis
That stretches toward the site of Ar
And leans to the border of Moab.”

16 From there the Israelites went on to Beer, that is the well where the Lord said to Moses, “Gather the people together and I will give them water.”

17 Then Israel sang this song,

“Spring up, O well! Sing to it,
18 
The well which the leaders dug,
Which the nobles of the people hollowed out
With the scepter and with their staffs.”

And from the wilderness Israel journeyed to Mattanah, 19 and from Mattanah to Nahaliel, and from Nahaliel to Bamoth, 20 and from Bamoth to the valley that is in the field of Moab, to the top of Pisgah which looks down on the wasteland.

Two Victories

21 Then Israel sent messengers to Sihon, king of the Amorites, saying, 22 “Let me pass through your land; we will not turn away [from the road] into field or vineyard; we will not drink the water of the wells. We will go by the king’s highway until we have crossed your border.” 23 But Sihon would not allow Israel to pass through his border. Instead Sihon gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness, and came to Jahaz, and he fought against Israel. 24 Then Israel struck the king of the Amorites with the edge of the sword and took possession of his land from the Arnon to the Jabbok, as far as the Ammonites, for the boundary of the Ammonites was [f]strong. 25 Israel took all these cities, and settled in all the cities of the Amorites, in Heshbon and in all its towns. 26 For Heshbon was the city of Sihon, king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab and had taken all his land out of his hand, as far as the Arnon. 27 That is why those who use proverbs say,

“Come to Heshbon,
Let the city of Sihon be built and established.
28 
“For fire has gone out of Heshbon,
A flame from the city of Sihon;
It devoured Ar of Moab
And the lords of the heights of the Arnon.
29 
“Woe (judgment is coming) to you, Moab!
You are destroyed, O people of [the god] Chemosh!
Moab has given his sons as fugitives [that is, survivors of battle],
And his daughters into captivity
To Sihon king of the Amorites.
30 
“We have shot them down [with arrows];
Heshbon is destroyed as far as Dibon,
And we have laid them waste as far as Nophah,
Which reaches to Medeba.”

31 Thus Israel settled in the land of the Amorites. 32 Now Moses sent men to spy out Jazer, and they overthrew its villages and dispossessed the Amorites who were there.

33 Then they turned and went up by the way of Bashan; and Og the king of Bashan went out against them, he and all his people, to battle at Edrei. 34 But the Lord said to Moses, “Do not fear him, for I have handed over him and all his people and his land to you; and you shall do to him just as you did to Sihon king of the Amorites, who lived at Heshbon.” 35 So the sons of Israel killed Og and his sons and all his people, until there was no survivor left to him; and they took possession of his land.

Notas al pie

  1. Numbers 21:12 The dry river valley carved by the seasonal Zered River.
  2. Numbers 21:14 A non-canonical work which, unfortunately, has been lost.
  3. Numbers 21:14 Possibly a well that is the source of the Arnon river.
  4. Numbers 21:14 Probably a place in Moab. However some of the rabbis took Suphah to be a reference to the Red Sea (Yam Suph in Hebrew) and maintained that these words imply God performed miracles for Israel in the valleys of Arnon such as He did at the Red Sea.
  5. Numbers 21:14 Dry valleys of seasonal rivers.
  6. Numbers 21:24 LXX reads Jazer.

Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 21

Moses laver en kobberslange

1Da kongen af Arad i Negev hørte, at israelitterne kom op ad vejen mod Atarim, samlede han sin hær og angreb dem, og det lykkedes ham at tage en del af dem til fange. Da lovede Israels folk højt og helligt Herren, at hvis han ville hjælpe dem med at besejre kongen af Arad og hans hær, ville de totalt udslette alle de kanaʼanæiske byer i området uden at tage noget bytte til sig selv. Herren hørte deres bøn og gav dem sejr over kanaʼanæerne, så alle byerne og deres indbyggere blev udslettet. Stedet er siden kendt under navnet Horma.[a]

Derfra vendte israelitterne tilbage til Hors bjerg, hvorefter de fortsatte ad vejen mod Det Røde Hav i en bue uden om Edom. Men undervejs blev de utålmodige, og de begyndte atter at kritisere både Gud og Moses. „Hvorfor førte du os ud af Egypten?” klagede de. „Var det for at lade os dø her i ørkenen? Her er jo hverken vand eller mad—og vi er trætte af den evindelige manna.”

Da sendte Herren giftslanger imod dem, og mange blev bidt og døde.

Nu kom folket til Moses og sagde: „Vi har syndet ved at gøre oprør mod dig og Herren. Bed Herren om at fjerne slangerne fra os.” Da gik Moses i forbøn for folket, og Herren sagde Moses: „Lav en slange af kobber[b] og hæng den op på en stang—så skal alle, som ser hen på den, leve, selvom de er blevet bidt af giftslangerne.”

Så lavede Moses en kobberslange og satte den op på en stang. Og alle, som så hen på den, når de var blevet bidt af en slange, reddede livet.

Rejsen fortsætter uden om Edom gennem Moab

10 Derefter rejste Israels folk videre og slog lejr ved Obot. 11 Fra Obot tog de til Ijje-ha-Abarim i ørkenen umiddelbart øst for Moab, 12 og videre til Zereddalen, hvor de igen slog lejr. 13 Fra Zereddalen rejste de videre mod nord til det øde område på den anden side af Arnonfloden ved grænsen til amoritternes land. Arnonfloden danner grænse mellem moabitterne og amoritterne. 14 „Bogen om Herrens krige” nævner byen Vaheb med dens bække i Sufaområdet i Arnonflodens kløft, 15 som strækker sig langs grænsen til Moab helt til byen Ar.

16 Derfra rejste israelitterne til Beʼer.[c] Det var ved dette vandsted, at Herren sagde til Moses: „Kald folket sammen, så vil jeg give dem vand.” 17-18 Episoden står beskrevet i følgende sang:

„Du ældgamle brønd, hvor kilden fremsprang,
    vi viser vor glæde ved at synge en sang.
Denne brønd lod stormænd grave,
    fyrster med scepter og herskerstave.”

Så forlod de ørkenen og fortsatte gennem Mattana, 19 Nahaliel og Bamot 20 og videre gennem dalen i Moabs højland, hvorfra man kan se ørkenen og Pisgas bjergtinder længere borte.

Israelitterne besejrer kong Sihon og Kong Og

21 Da sendte Israel følgende budskab til amoritterkongen Sihon: 22 „Giv os tilladelse til at rejse igennem dit land. Vi lover, at vi ikke vil nedtrampe jeres marker og vingårde eller drikke jeres vand, men holde os på Kongevejen, så længe vi er i jeres land.”

23 Men kong Sihon gav dem ikke lov. I stedet samlede han sin hær og rykkede ud mod israelitterne i ørkenen. Ved Jahatz mødtes de to hære, 24 og Israel huggede amoritterne ned. Derefter besatte de området fra Arnonfloden i syd til Jabbokfloden mod nord og ud til ammonitternes område mod øst, men ikke længere, for ammonitternes grænse var stærkt befæstet.

25-26 Israelitterne indtog således amoritternes byer, og de slog sig ned i disse byer, også i Heshbon, kong Sihons residensby, og i området op til Arnonfloden, der tidligere havde tilhørt moabitterne, men som kong Sihon havde erobret. 27-30 Den gamle digter udtrykker det sådan:

„Kom til Heshbon, Sihons by
    som nu bygges op på ny.
Ild fór ud fra Heshbon,
    flammer skød frem fra Sihon.
Moabs byer gik op i røg,
    Arnons fjelde, hver en høj.
Moabitter, nu er det forbi
    med jeres Kemosh-afguderi.
Han sendte jo jer alle på flugt,
    kvinder blev fanger—åh, hvor smukt!
Men vi erobredʼ Heshbon,
    indtog landet op til Dibon.
Vi dræbte dem helt til Nofa
    som ligger tæt ved Medeba.”

31-32 Mens Israels folk opholdt sig i amoritternes land, sendte Moses nogle spioner ud for at undersøge, hvordan han lettest kunne indtage byen Jazer. Derefter angreb de byen og de omkringliggende landsbyer, og amoritterne måtte flygte.

33 Derefter satte de kursen nordpå mod Bashan, hvor kong Og straks mobiliserede sin hær og rykkede ud mod dem ved byen Edrei. 34 Men Herren sagde til Moses: „Du skal ikke være bange. Jeg vil udlevere kongen og hans hær og hans land til dig. Du skal gøre med ham, som du gjorde med amoritternes kong Sihon af Heshbon.” 35 Og ganske rigtigt: Israelitterne sejrede og dræbte kong Og, hans sønner og hans hær, så der ikke var en eneste overlevende tilbage. Således lykkedes det israelitterne at erobre hele området.

Notas al pie

  1. 21,3 Det hebraiske ord betyder „udslettelse” og henviser til noget, som er overgivet til Herrens dom.
  2. 21,8 Eller: „bronze”. Hebraisk brugte det samme ord for kobber og bronze.
  3. 21,16 Det betyder: „brønd”.