Amplified Bible

Numbers 17

Aaron’s Rod Buds

1Then the Lord spoke to Moses, saying, “Speak to the sons of Israel and get rods from them, a rod for each father’s household, from all their leaders according to their fathers’ households, twelve rods. Write every man’s name on his rod, and write Aaron’s name on the rod of Levi [his ancestor]; for there is one rod for the head of each of their fathers’ households. You shall then deposit them in the Tent of Meeting (tabernacle) in front of [the ark of] the Testimony, where I meet with you. It shall be that the rod of the man whom I choose will bud, and I will no longer hear the constant grumblings of the Israelites, who are grumbling against you.” So Moses spoke to the Israelites, and each of their leaders gave him a rod, one for each leader according to their fathers’ households, twelve rods, and the rod of Aaron was among their rods. So Moses deposited the rods before the Lord in the Tent of the Testimony (tabernacle).

Now on the next day Moses went into the Tent of the Testimony, and [a]the rod of Aaron of the tribe of Levi had sprouted and put out buds and produced blossoms and yielded [ripe] almonds. Moses brought out all the rods from the presence of Lord to all the Israelites; and they looked, and each man took his rod. 10 But the Lord said to Moses, “Put Aaron’s rod back before the Testimony [in the ark], to be kept as a [warning] sign for the rebellious and contentious, so that you may put an end to their murmurings [of discontent] against Me, so that they do not die.” 11 And Moses did so; just as the Lord had commanded him, so he did.

12 The sons of Israel said to Moses, “Look, we perish, we are doomed, all doomed! 13 Everyone who approaches, who approaches the tabernacle of the Lord, must die. Are we to perish completely?”

Notas al pie

  1. Numbers 17:8 Once again God confirmed before the people His choice of Aaron as high priest and the significance of the tribe of Levi.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 17

Toiagul lui Aaron înfloreşte

1Domnul i-a zis lui Moise: „Vorbeşte-le israeliţilor şi ia de la ei câte un toiag, ţinând cont de familiile lor, adică douăsprezece toiege de la toţi conducătorii, potrivit familiilor lor. Scrie numele fiecărui om pe toiagul său şi scrie numele lui Aaron pe toiagul lui Levi. Să fie câte un toiag de la fiecare căpetenie a familiei lui. Pune-le în Cortul Întâlnirii, înaintea Mărturiei, acolo unde mă întâlnesc cu voi. Toiagul bărbatului pe care îl voi alege va înflori; aşa voi pune capăt cârtirilor israeliţilor împotriva voastră.“

Moise le-a vorbit israeliţilor şi fiecare dintre conducătorii lor i-a dat toiagul, câte unul de fiecare conducător, potrivit familiilor lor, adică douăsprezece toiege; toiagul lui Aaron era între ale lor. Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în Cortul Mărturiei.

A doua zi Moise a intrat în Cortul Mărturiei şi iată că toiagul lui Aaron, al casei lui Levi, înverzise, înmugurise, înflorise şi avea migdale coapte. Atunci Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele şi le-a adus înaintea tuturor israeliţilor. Ei s-au uitat şi fiecare şi-a luat toiagul.

10 Domnul i-a zis lui Moise: „Pune înapoi toiagul lui Aaron înaintea Mărturiei; să fie păstrat ca un semn pentru răzvrătiţi ca să se pună astfel capăt cârtirilor lor împotriva Mea şi să nu moară.“ 11 Moise a făcut întocmai; el a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul.

12 Israeliţii i-au zis lui Moise: „Iată că murim; pierim, pierim cu toţii! 13 Oricine se apropie de Tabernaculul Domnului moare. Vom muri oare toţi?“