Amplified Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw [through divine revelation] concerning Samaria and Jerusalem.


Hear, O peoples, all of you;
Listen closely, O earth and all that is in it,
And let the Lord God be witness [giving a testimony of the judgment] against you,
The Lord from His holy temple [in the heavens].

For behold, the Lord is coming down from His place
He shall come down and tread [in judgment] on the high places of the earth.

The mountains shall melt under Him
And the valleys shall be split
Like wax before the fire,
Like waters poured down a steep place.

All this is because of the rebellion and apostasy of [a]Jacob
And for the sins of the house of Israel (the Northern Kingdom).
What is the rebellion and apostasy of Jacob?
Is it not [the abandonment of God in order to worship the idols of] Samaria?
What are the high places [of idolatry] in Judah (the Southern Kingdom)?
Are they not Jerusalem [the capital and center of corruption]?

Therefore I [the Lord] shall make Samaria a [b]heap of ruins [and of stones and arable land] in the open country,
A place for planting vineyards;
And I will pour her stones down into the ravine
And lay bare her foundations.

All her idols shall be broken in pieces,
All her earnings [from her idolatry] shall be burned with fire,
And all her images I shall make desolate;
For from the earnings of a prostitute she collected them,
And to the earnings of a prostitute they shall return.


Because of this I [Micah] must lament (mourn over with expressions of grief) and wail,
I must go barefoot and naked [without outer garments as if robbed];
I must wail like the jackals
And lament [with a loud, mournful cry] like the ostriches.

For Samaria’s wound is incurable,
For it has come to Judah;
The enemy has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 
[c]Announce it not in Gath [in Philistia],
Weep not at all [and in this way betray your grief to Gentiles];
In Beth-le-aphrah (House of Dust) roll in the dust [among your own people].
11 
Go on your way [into exile—stripped of beauty, disarmed], inhabitants of Shaphir (Beautiful), in shameful nakedness.
The inhabitant of Zaanan (Go Out) does not go out [of the house];
The wailing of Beth-ezel (House of Removal) will take away from you its support.
12 
For the inhabitant of Maroth (Bitterness)
Writhes in pain [at its losses] and waits anxiously for good,
Because a catastrophe has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 
Harness the chariot to the team of horses [to escape the invasion],
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the Daughter of Zion (Jerusalem)—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 
Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath (Micah’s home);
The houses of Achzib (Place of Deceit) will become a deception
To the kings of Israel.
15 
Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of Mareshah (Prominent Place).
The glory (nobility) of Israel will enter Adullam [seeking refuge].
16 
Make yourself bald [in mourning]—shave off your hair
For the children of your delight;
Remain as bald as the eagle,
For your children will be taken from you into exile.

Notas al pie

 1. Micah 1:5 I.e. an alternate name for Israel. The capital city was Samaria.
 2. Micah 1:6 Omri king of Israel (the Northern Kingdom—the ten tribes) purchased the hill on which he built Samaria, his capital city, for two talents of silver. It served both as a center for the worship of idols and as the capital of Israel until it was captured by Sargon king of Assyria in 721 b.c. This victory marked the end of the kingdom of the ten tribes.
 3. Micah 1:10 Micah uses a play on words as he denounces the cities in vv 10-15.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreşet, pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz şi a lui Ezechia, regii lui Iuda[a] – ce a văzut el cu privire la Samaria şi la Ierusalim:

„Ascultaţi, toate popoarele!
    Să ia aminte pământul şi tot ce este pe el!
Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,
    Stăpânul – din templul Lui cel sfânt[b]!

Judecată împotriva Samariei şi a Ierusalimului

Iată, Domnul iese din Lăcaşul Lui;
    El coboară şi păşeşte pe înălţimile pământului!
Munţii se topesc sub El
    şi văile se despică
ca ceara înaintea focului
    şi ca apele care ţâşnesc printre versanţi.
Toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov,
    din pricina păcatelor casei lui Israel!
Care este nelegiuirea lui Iacov?
    Oare nu Samaria?
Care sunt înălţimile[c] Iudeii?
    Oare nu Ierusalimul?

De aceea voi preface Samaria într-un morman de ruine
    şi într-un loc de plantat vie.
Îi voi prăvăli în vale pietrele
    şi-i voi dezveli temeliile.
Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,
    tot câştigul ei va fi ars în foc
        şi pe toţi idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;
pentru că a adunat toate acestea din câştigul de prostituată,
    în plată de prostituată se vor preface.

Plânset şi tânguire

Din pricina aceasta voi plânge şi mă voi tângui,
    voi umbla desculţ şi gol,
voi scoate strigăte precum şacalii
    şi voi jeli ca puii de struţ.
Căci rana[d] ei este de nevindecat;
    ea s-a întins până în Iuda,
a ajuns până la poarta poporului meu,
    până la Ierusalim.
10 Nu daţi de ştire în Gat[e],
    nu plângeţi deloc[f]!
Tăvăliţi-vă în ţărână,
    la Bet-Leafra[g]!
11 Treci, locuitoare a Şafirului[h],
    goală şi plină de ruşine!
Locuitoarea Ţaananului[i]
    nu îndrăzneşte să iasă!
Bet-Eţelul este în jale;
    sprijinul lui a fost luat de la voi![j]
12 Locuitoarea Marotului[k] tânjeşte
    după vremuri mai bune,
căci s-a coborât nenorocirea din partea Domnului
    până la poarta Ierusalimului.
13 Înhamă-ţi caii la carul de luptă,
    locuitoare a Lachişului[l]!
Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire
    pentru fiica Sionului,
căci în tine au fost găsite
    nelegiuirile lui Israel.
14 De aceea vei da daruri de despărţire[m]
    lui Moreşet-Gat!
Casele din Aczib vor fi o amăgire[n]
    pentru regii lui Israel!
15 Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,
    locuitor din Mareşa![o]
Slava lui Israel
    va veni la Adulam.
16 Rade-te şi tunde-te
    din pricina fiilor tăi, care erau bucuria ta;
lărgeşte-ţi pleşuvia precum vulturul,
    căci vor pleca de la tine în captivitate!“

Notas al pie

 1. Mica 1:1 Mica a fost contemporan cu profeţii Isaia şi Osea (vezi primul verset din fiecare carte)
 2. Mica 1:2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3
 3. Mica 1:5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul
 4. Mica 1:9 LXX, Siriacă, VUL; TM: rănile
 5. Mica 1:10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de ştire
 6. Mica 1:10 TM; LXX: nu plângeţi în Acco. În Acco sună asemănător cu termenul ebraic pentru a plânge
 7. Mica 1:10 Bet-Leafra înseamnă Casa prafului
 8. Mica 1:11 Şafir înseamnă plăcut(ă)
 9. Mica 1:11 Ţaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieşi
 10. Mica 1:11 Bet-Eţel înseamnă Casa apropiată (vecină)
 11. Mica 1:12 Marot înseamnă Cele amare
 12. Mica 1:13 Lachiş sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiţi la atelaj
 13. Mica 1:14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească
 14. Mica 1:14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire
 15. Mica 1:15 Mareşa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor