Amplified Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw [through divine revelation] concerning Samaria and Jerusalem.


Hear, O peoples, all of you;
Listen closely, O earth and all that is in it,
And let the Lord God be witness [giving a testimony of the judgment] against you,
The Lord from His holy temple [in the heavens].

For behold, the Lord is coming down from His place
He shall come down and tread [in judgment] on the high places of the earth.

The mountains shall melt under Him
And the valleys shall be split
Like wax before the fire,
Like waters poured down a steep place.

All this is because of the rebellion and apostasy of [a]Jacob
And for the sins of the house of Israel (the Northern Kingdom).
What is the rebellion and apostasy of Jacob?
Is it not [the abandonment of God in order to worship the idols of] Samaria?
What are the high places [of idolatry] in Judah (the Southern Kingdom)?
Are they not Jerusalem [the capital and center of corruption]?

Therefore I [the Lord] shall make Samaria a [b]heap of ruins [and of stones and arable land] in the open country,
A place for planting vineyards;
And I will pour her stones down into the ravine
And lay bare her foundations.

All her idols shall be broken in pieces,
All her earnings [from her idolatry] shall be burned with fire,
And all her images I shall make desolate;
For from the earnings of a prostitute she collected them,
And to the earnings of a prostitute they shall return.


Because of this I [Micah] must lament (mourn over with expressions of grief) and wail,
I must go barefoot and naked [without outer garments as if robbed];
I must wail like the jackals
And lament [with a loud, mournful cry] like the ostriches.

For Samaria’s wound is incurable,
For it has come to Judah;
The enemy has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 
[c]Announce it not in Gath [in Philistia],
Weep not at all [and in this way betray your grief to Gentiles];
In Beth-le-aphrah (House of Dust) roll in the dust [among your own people].
11 
Go on your way [into exile—stripped of beauty, disarmed], inhabitants of Shaphir (Beautiful), in shameful nakedness.
The inhabitant of Zaanan (Go Out) does not go out [of the house];
The wailing of Beth-ezel (House of Removal) will take away from you its support.
12 
For the inhabitant of Maroth (Bitterness)
Writhes in pain [at its losses] and waits anxiously for good,
Because a catastrophe has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 
Harness the chariot to the team of horses [to escape the invasion],
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the Daughter of Zion (Jerusalem)—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 
Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath (Micah’s home);
The houses of Achzib (Place of Deceit) will become a deception
To the kings of Israel.
15 
Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of Mareshah (Prominent Place).
The glory (nobility) of Israel will enter Adullam [seeking refuge].
16 
Make yourself bald [in mourning]—shave off your hair
For the children of your delight;
Remain as bald as the eagle,
For your children will be taken from you into exile.

Notas al pie

  1. Micah 1:5 I.e. an alternate name for Israel. The capital city was Samaria.
  2. Micah 1:6 Omri king of Israel (the Northern Kingdom—the ten tribes) purchased the hill on which he built Samaria, his capital city, for two talents of silver. It served both as a center for the worship of idols and as the capital of Israel until it was captured by Sargon king of Assyria in 721 b.c. This victory marked the end of the kingdom of the ten tribes.
  3. Micah 1:10 Micah uses a play on words as he denounces the cities in vv 10-15.

Bibelen på hverdagsdansk

Mikas Bog 1:1-16

1Mika fra byen Moreshet modtog en række profetiske budskaber fra Herren på den tid, hvor henholdsvis Jotam, Ahaz og Hizkija regerede i Juda. Gud viste ham, hvad der skulle ske med Samaria og Jerusalem.

Dom over Nordriget og Sydriget

2Hør godt efter, alle folkeslag.

Lyt til mig, alle jordens beboere.

Herren, den Almægtige, dømmer sit folk,

tordner mod dem fra sin trone i Himlen.

3Han forlader sin himmelske bolig,

træder ned på bjergenes tinder.

4De smelter som voks under hans vrede,

som ved en syndflod skylles højene væk.

5For Israels folk har vendt sig fra Herren,

Judas folk har syndet mod deres Gud.

Hvem gik forrest i Israels frafald?

Var det ikke Samaria?

Hvem førte an i Judas afgudsdyrkelse?

Var det ikke Jerusalem?

6Derfor bliver Samaria til en ruinhob,

et sted, hvor der plantes vinstokke.

Herren smider husenes sten ned i dalen,

så fundamenterne ligger blottede tilbage.

7Alle stenstøtter skal smadres,

alle afgudsbilleder brændes.

De afskyelige afguder

skal blive til affald.

Byens rigdom kom fra gaver til dens afguder,

nu bliver rigdommen givet til andre folks guder.

8Derfor vil jeg sørge og klage,

gå barfodet omkring uden kjortel.

Jeg vil hyle som en sjakal

og skrige som en struds.

9For Samaria er dødeligt såret,

og Juda vil få samme skæbne.

Ulykken banker på mit eget folks port,

snart når den frem til Jerusalem.

10Fortæl det ikke til filistrene i Gat,

vis dem ikke jeres sorg.

Kast støv på hovedet,

Bet-Leafras borgere.1,10 At kaste støv eller aske i hovedet på sig selv var et tegn på dyb sorg. Navnene på de ti byer danner ordspil. Bet-Leafra betyder „støvets hus”. Sandsynligvis er der tale om fem byer nord for Jerusalem i v. 10-12 og fem byer syd for i v. 13-15. Tallet 10 betyder herredømme eller kongerige, og det antyder, at Judas kongedømme snart er forbi.

11Shafirs folk bliver ydmyget,

i laser bliver de ført i eksil.

Za’anan bliver belejret,

så ingen kan komme ud.

Bet-Etzel er klædt i sorg,

for ulykken standsede ikke der.

12Marots indbyggere håber på det bedste,

men det er forgæves.

Herrens straf er på vej,

den nærmer sig Jerusalems port.

13Spænd hestene for vognen og flygt,

I folk fra Lakish.

Det var jer, der indførte Israels afguder,

og derved førte I Jerusalem til fald.

14Tag afsked med Moreshet-Gat,

for den bliver overtaget af nye ejere.

Akzib har intet haft af værdi,

som Judas1,14 Ordret: „Israels konger”, men der tænkes sandsynligvis på den del af Israel, som normalt kaldes Juda. konger kunne bruge.

15Maresha bliver erobret af fjenden,

Judas ledere søger tilflugt i Adullams hule.

16Judas land, græd over dine indbyggere,

klip dig skaldet som en grib,

for de bliver taget fra dig

og ført bort som fanger.