Amplified Bible

Luke 21

The Widow’s Gift

1Looking up, He saw the rich people putting their gifts into the treasury. And He saw a poor widow putting in two [a]small copper coins. He said, “Truly I say to you, this poor widow has put in [proportionally] more than all of them; for they all put in gifts from their abundance; but she out of her poverty put in all she had to live on.”

As some were talking about the [b]temple, that it was decorated with beautiful stones and consecrated offerings [of magnificent gifts of gold which were displayed on the walls and hung in the porticoes], He said, “As for all these things which you see, the time will come when there will not be one stone left on another that will not be [c]torn down.”

They asked Him, “Teacher, when will these things happen? And what will be the sign when these things are about to happen?” He said, “Be careful and see to it that you are not misled; for many will come in My name [appropriating for themselves the name Messiah which belongs to Me alone], saying, ‘I am He,’ and, ‘The time is near!’ Do not follow them. When you hear of wars and disturbances [civil unrest, revolts, uprisings], do not panic; for these things must take place first, but the end will not come immediately.”

Things to Come

10 Then Jesus told them, “Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. 11 There will be violent earthquakes, and in various places famines and [deadly and devastating] pestilences (plagues, epidemics); and there will be terrible sights and great signs from heaven.

12 “But before all these things, they will lay their hands on you and will persecute you, turning you over to the synagogues and prisons, and bringing you before kings and governors for My name’s sake. 13 This will be a time and an opportunity for you to testify [about Me]. 14 So make up your minds not to prepare beforehand to defend yourselves; 15 for I will give you [skillful] words and wisdom which none of your opponents will be able to resist or refute. 16 But you will be betrayed and handed over even by parents and brothers and relatives and friends, and they will put some of you to death, 17 and you will be continually hated by everyone because of [your association with] My name. 18 But not a hair of your head will perish. 19 By your [patient] endurance [empowered by the Holy Spirit] you will gain your souls.

20 “But when you see Jerusalem surrounded by [hostile] armies, then understand [with confident assurance] that her complete destruction is near. 21 At that time, those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are inside the city (Jerusalem) must get out, and those who are [out] in the country must not enter the city; 22 for these are days of vengeance [of rendering full justice or satisfaction], so that all things which are written will be fulfilled. 23 Woe to those women who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! For great trouble and anguish will be on the land, and wrath and retribution on this people [Israel]. 24 And they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all nations; and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled (completed).

The Return of Christ

25 “There will be signs (attesting miracles) in the sun and moon and stars; and on the earth [there will be] distress and anguish among nations, in perplexity at the roaring and tossing of the sea and the waves, 26 people fainting from fear and expectation of the [dreadful] things coming on the world; for the [very] powers of the heavens will be shaken. 27 Then they will see the Son of Man coming in a cloud with [transcendent, overwhelming] power [subduing the nations] and with great glory. 28 Now when these things begin to occur, stand tall and lift up your heads [in joy], because [suffering ends as] your redemption is drawing near.”

Parable of the Fig Tree

29 Then He told them a parable: “Look at the fig tree and all the trees; 30 as soon as they put out leaves, you see it and know for yourselves that summer is near. 31 So you too, when you see these things happening, know [without any doubt] that the kingdom of God is near. 32 I assure you and most solemnly say to you, this generation [those living at that definite period of time preceding the second coming] will not pass away until [d]everything takes place. 33 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away.

34 “But be on guard, so that your hearts are not weighed down and depressed with the giddiness of debauchery and the nausea of self-indulgence and the worldly worries of life, and then that day [when the Messiah returns] will not come on you suddenly like a trap; 35 for it will come upon all those who live on the face of all the earth. 36 But keep alert at all times [be attentive and ready], praying that you may have the strength and ability [to be found worthy and] to escape all these things that are going to take place, and to stand in the presence of the Son of Man [at His coming].”

37 Now in the daytime Jesus was teaching in [the porches and courts of] the temple, but at night He would go out and spend the night on the mount that is called Olivet. 38 And early in the morning all the people would come to Him in the temple to listen to Him.

Notas al pie

  1. Luke 21:2 Gr lepta.
  2. Luke 21:5 See note Matt 24:1.
  3. Luke 21:6 In a.d. 70, just six years after the temple was completed, it was destroyed by the Roman general Titus and his army, who thoroughly devastated Jerusalem.
  4. Luke 21:32 I.e. the establishment of God’s kingdom.

Het Boek

Lukas 21

Jezus over de toekomst

1Hij keek op en zag hoe de rijken hun gaven in de collectekist gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed er twee koperen muntjes in. ‘Kijk,’ zei Hij, ‘die arme weduwe heeft meer gegeven dan al de anderen bij elkaar. Want de rijken hebben vanuit hun rijkdom gegeven, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud.’

Enkele van zijn leerlingen wezen op de mooie, grote stenen van de tempel en de prachtige versieringen op de muren. Maar Jezus zei: ‘Er komt een tijd dat al deze dingen die jullie zo mooi vinden, vernietigd worden. Geen steen zal op de andere blijven. Er zal niets van overblijven dan één grote puinhoop.’ ‘Wanneer gebeurt dat, Meester?’ vroegen ze Hem. ‘En hoe kunnen we weten dat het zover is?’ Hij antwoordde: ‘Laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn en die beweren dat het einde er bijna is. Maar geloof hen niet! Wanneer jullie horen over oorlogen en opstanden, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten wel gebeuren, maar het einde komt dan nog niet. 10 Het ene volk zal tegen het andere worden opgehitst. En het ene koninkrijk tegen het andere. 11 Er zullen geweldige aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën. Nu hier en dan weer daar. In het heelal zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. 12 Maar er zal eerst een tijd van bijzonder zware vervolging komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. 13 Het zullen allemaal kansen zijn om over Mij te vertellen. 14 Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Onthoud dat goed! Ik zal jullie de juiste woorden in de mond leggen. 15 Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben. 16 Zelfs je ouders, broers, familie en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Sommigen van jullie zullen gedood worden. 17 Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij Mij horen. 18 Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. 19 Door stand te houden, zullen jullie je leven redden.

20 En als je ziet dat Jeruzalem wordt belegerd, is dat het teken dat de verwoesting van de stad nadert. 21 Laten de mensen die dan in Judea zijn, naar de bergen vluchten. En wie op het platteland zijn, moeten niet naar de stad gaan. 22 Want in die dagen zal God zijn oordeel voltrekken. De woorden van de profeten zullen dan in vervulling gaan. 23 Het zal een vreselijke tijd worden voor vrouwen die zwanger zijn of een baby hebben. Er zal een diepe ellende over dit land komen. God zal zijn toorn op dit volk koelen. 24 De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangenen over de hele wereld verstrooid worden. Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen tot aan hun tijd een einde komt. 25 Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. 26 De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. 27 En dan zal iedereen Mij, de Mensenzoon, zien komen in een wolk, met macht en schitterende majesteit. 28 Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer!’

29 Hij maakte het hun duidelijk met deze gelijkenis: ‘Let eens op de vijgeboom of op een andere boom. 30 Wanneer je de blaadjes ziet uitkomen, weet je dat het bijna zomer is. 31 Wanneer je ziet gebeuren wat Ik zojuist heb gezegd, kun je er van opaan dat het Koninkrijk van God er bijna is. 32 Ik verzeker jullie: al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze generatie voorbij is. 33 De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. 34 Pas op! Laat je niet door mijn plotselinge komst overrompelen, laat je niet bedwelmen door allerlei uitspattingen en door te veel te drinken, laat je niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. 35 Want voor alle bewoners van de aarde zal die dag van mijn komst komen. 36 Wees daarom voortdurend op je hoede, bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij, de Mensenzoon, mag zijn.’

37 Elke dag ging Jezus naar de tempel om onderwijs te geven. 38 De mensen kwamen al vroeg in de morgen naar Hem luisteren. En elke avond ging Hij de stad uit om ergens op de Olijfberg de nacht door te brengen.