Amplified Bible

Luke 14

Jesus Heals on the Sabbath

1It happened one Sabbath, when He went for a meal at the house of one of the ruling Pharisees, that they were watching Him closely and carefully [hoping to entrap Him]. And there in front of Him was a man who had [a]dropsy (extreme swelling). And Jesus asked the lawyers and the Pharisees, “Is it lawful to heal on the Sabbath, or not?” But they kept silent. Then He took hold of the man and healed him, and sent him on his way. Then He said to them, “Which one of you, having a son or an ox that falls into a well, will not immediately pull him out on the Sabbath day?” And they were unable to reply to this.

Parable of the Guests

Now Jesus began telling a parable to the invited guests when He noticed how they had been selecting the places of honor at the table, saying to them, “When you are invited by someone to a wedding feast, do not sit down [to eat] at the place of honor, since a more distinguished person than you may have been invited by the host, and he who invited both of you will come and say to you, ‘Give this man your place,’ and then, in disgrace you proceed to take the last place. 10 But when you are invited, go and sit down [to eat] at the last place, so that when your host comes, he will say to you, ‘Friend, move up higher’; and then you will be honored in the presence of all who are at the table with you. 11 For everyone who exalts himself will be humbled [before others], and he who habitually humbles himself (keeps a realistic self-view) will be exalted.”

12 Jesus also went on to say to the one who had invited Him, “When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or wealthy neighbors, otherwise they may also invite you in return and that will be your repayment. 13 But when you give a banquet or a reception, invite the poor, the disabled, the lame, and the blind, 14 and you will be blessed because they cannot repay you; for you will be repaid at the resurrection of the [b]righteous (the just, the upright).”

15 When one of those who were reclining at the table with Him heard this, he said to Him, “Blessed (happy, prosperous, to be admired) is he who will eat bread in the kingdom of God!”

Parable of the Dinner

16 But Jesus said to him, “A man was giving a big dinner, and he invited many guests; 17 and at the dinner hour he sent his servant to tell those who had been invited, ‘Come, because everything is ready now.’ 18 But they all alike began to make excuses. The first one said to him, ‘I have purchased a piece of land and I have to go out and see it; please consider me excused.’ 19 Another one said, ‘I have purchased five yoke of oxen, and I am going to try them out; please consider me excused.’ 20 And another said, ‘I have [recently] married a wife, and for that reason I am unable to come.’ 21 So the servant came back and reported this to his master. Then [his master,] the head of the household, became angry [at the rejections of his invitation] and said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and the lanes of the city and bring in here the poor and the disabled and the blind and the lame.’ 22 And the servant [after returning] said, ‘Sir, what you commanded has been done, and still there is room.’ 23 Then the master told the servant, ‘Go out into the highways and along the hedges, and compel them to come in, so that my house may be filled [with guests]. 24 For I tell you, not one of those who were invited [and declined] will taste my dinner.’”

Discipleship Tested

25 Now large crowds were going along with Jesus; and He turned and said to them, 26 “If anyone comes to Me, and does not [c]hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life [in the sense of indifference to or relative disregard for them in comparison with his attitude toward God]—he cannot be My disciple. 27 Whoever does not carry his own cross [expressing a willingness to endure whatever may come] and follow after Me [believing in Me, conforming to My example in living and, if need be, suffering or perhaps dying because of faith in Me] cannot be My disciple. 28 For which one of you, when he wants to build a watchtower [for his guards], does not first sit down and calculate the cost, to see if he has enough to finish it? 29 Otherwise, when he has laid a foundation and is unable to finish [the building], all who see it will begin to ridicule him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish!’ 31 Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one who is coming against him with twenty thousand? 32 Or else [if he feels he is not powerful enough], while the other [king] is still a far distance away, he sends an envoy and asks for terms of peace. 33 So then, none of you can be My disciple who does not [carefully consider the cost and then for My sake] [d]give up all his own possessions.

34 “Therefore, salt is good; but if salt has become tasteless, with what will it be seasoned? 35 It is fit neither for the soil nor for the manure pile; it is thrown away. He who has ears to hear, let him hear and heed My words.”

Notas al pie

  1. Luke 14:2 Or Edema, an abnormal accumulation of serous fluid in the connective tissue, causing swelling.
  2. Luke 14:14 The death of Christ paid the penalty for the sins of believers.
  3. Luke 14:26 An exaggerated figure of speech indicating a lesser degree of love, not actual hostility or aversion toward one’s earthly family.
  4. Luke 14:33 Jesus probably is referring to a willingness and commitment to do so when necessary. Discipleship does not require poverty.

Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 14

Konfrontationen fortsætter

1På en sabbat var Jesus indbudt til at spise hos en af de ledende farisæere, og alle hans modstandere holdt skarpt øje med ham. En mand, som led af vand i kroppen, kom hen til Jesus for at blive helbredt. Jesus vendte sig derfor til farisæerne og de skriftlærde og spurgte: „Har man lov til at helbrede på sabbatten eller ej?” Ingen turde svare. Så lagde Jesus hånden på den syge mand, helbredte ham og lod ham gå.

Derefter sagde han: „Hvis et af jeres børn[a] eller en ko faldt i en brønd på en sabbat, ville I så ikke med det samme trække det op?” Stadig intet svar.

Om ydmyghed og gæstfrihed

Jesus lagde mærke til, hvordan gæsterne udvalgte sig de bedste pladser ved bordet. „Hvis du er indbudt til en fest, skal du ikke prøve at få den bedste plads,” sagde han. „For hvis der er indbudt nogen, som er fornemmere end dig, vil værten sige: ‚Vær venlig at give plads for den gæst her.’ Så må du rejse dig og tage den plads, der er ledig ved den nederste ende af bordet, og det ville være flovt.

10 Nej, når du bliver indbudt, må du hellere sætte dig nederst ved bordet. Så kommer værten måske og siger: ‚Kom her, kære ven, og sæt dig op på en mere fornem plads.’ De øvrige gæster vil da se, hvordan du bliver æret. 11 For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”

12 Derpå sagde Jesus til værten: „Når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer dig jo bare til gengæld, og så har du fået din belønning. 13 Indbyd hellere de fattige, lamme, blinde og andre handicappede. 14 De kan ikke gøre gengæld, men Gud vil velsigne dig for det, og du vil få din løn, den dag de, som hører Gud til, genopstår fra de døde.”

Historien om den store bryllupsfest

15 En af gæsterne, som havde hørt, hvad Jesus havde sagt, udbrød nu: „Det må være en stor velsignelse at blive inviteret med til festen i Guds rige.” 16 Jesus svarede med en historie: „Der var engang en mand, der ville holde en stor fest og sendte indbydelser ud til mange mennesker. 17 Da tidspunktet for festen var kommet, sendte han sin tjener af sted for at sige til de indbudte: ‚Nu må I komme, for alt er parat!’ 18 Men de begyndte alle som én at komme med undskyldninger. ‚Jeg har lige købt en mark, og jeg må ud at se på den,’ sagde den første. 19 ‚Jeg kan desværre ikke komme,’ sagde den anden, ‚for jeg har lige købt fem par okser, og jeg skal hen og prøve dem.’ 20 ‚Jeg er lige blevet gift,’ sagde den tredje. ‚Derfor kan jeg desværre ikke komme.’

21 Da tjeneren vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte havde sagt, blev hans herre meget vred og sagde til ham: ‚Gå straks ud på byens gader og stræder og indbyd de fattige, de blinde, de lamme og andre handicappede, og bring dem herhen.’ 22 Kort efter kom tjeneren tilbage og meddelte: ‚Jeg har gjort, som du sagde, men der er stadig plads til flere.’ 23 Hans herre sagde da: ‚Så gå ud på landevejene og ved hegnene og overtal alle dem, du kan finde, til at komme, så mit hus kan blive fuldt.’

24 Det siger jeg jer: Ingen af de først indbudte kommer med til mit festmåltid.”

Om at være discipel af Jesus

25 Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte sig til dem og sagde: 26 „Enhver, som vil være min discipel, skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og sine børn, sine brødre og søstre—ja, højere end sit eget liv. 27 De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv[b] og følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple.

28 Har I beregnet omkostningerne? Hvis nogen tænker på at starte et byggeri, sætter de sig så ikke først hen og regner ud, om de har penge nok til at gøre det færdigt? 29 For hvis de lægger grunden uden at kunne bygge færdig, så vil alle, som ser det, gøre nar af dem og sige: 30 ‚Se! De begyndte at bygge, men kunne ikke gøre det færdigt.’

31 Eller hvilken konge tør kaste sig ud i en krig uden først at have drøftet med sine rådgivere, om han med sine 10.000 mand er stærk nok til at slå de fjendtlige styrker på 20.000 mand? 32 Og hvis han indser, at det ikke kan lade sig gøre, sender han folk ud for at forhandle om fredsbetingelser, mens fjenden endnu er langt borte.

33 På samme måde,” sluttede Jesus, „kan I ikke være mine disciple, hvis I ikke er villige til at betale, hvad det koster, om det så er alt, hvad I ejer og har. 34 Salt er godt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med?[c] 35 Det kan ikke bruges som gødning, og det ville ødelægge jorden. Man smider det væk, fordi det er værdiløst. Lad dem høre, som har øre!”

Notas al pie

  1. 14,5 En del af de græske håndskrifter siger „æsel”, og et enkelt siger „får”, men de fleste siger „søn”.
  2. 14,27 Ordret står der: „Den, der ikke bærer sit eget kors.” Den dødsdømte måtte selv bære overliggeren til korset det sidste stykke vej, før han blev hængt op på det. Denne talemåde henviser derfor til at være villig til at dø
  3. 14,34 Se noten til Matt. 5,13.