Amplified Bible

Leviticus 19

Idolatry Forbidden

1Then the Lord spoke to Moses, saying,

“Say to all the congregation of the children of Israel, ‘You shall be holy, for I the Lord your God am holy. Each of you shall [a]respect his mother and his father, and you shall keep My Sabbaths; I am the Lord your God. Do not turn to idols or make for yourselves molten gods (images cast in metal); I am the Lord your God.

‘Now when you offer a sacrifice of peace offerings to the Lord, you shall offer it so that you may be accepted. It shall be eaten the same day you offer it and on the day following; and if anything remains until the third day, it shall be burned in the fire. But if it is eaten at all on the third day, it is repulsive; it will not be accepted [by God as an offering]. Everyone who eats it will bear [the responsibility for] his wickedness, for he has profaned a holy thing of the Lord; and that person shall be cut off from his people [excluding him from the atonement made for them].

Various Laws

‘Now when you reap the harvest of your land, you shall not reap to the very corners of your field, nor shall you gather the gleanings (grain left after reaping) of your harvest. 10 And you shall not glean your vineyard, nor shall you gather its fallen grapes; you shall leave them for the poor and for the stranger. I am the Lord your God.

11 ‘You shall not steal, nor deal deceptively, nor lie to one another. 12 You shall not swear [an oath] falsely by My name, so as to profane the name of your God; I am the Lord.

13 ‘You shall not oppress or exploit your neighbor, nor rob him. You shall not withhold the wages of a hired man overnight until morning. 14 You shall not curse a deaf man nor put a stumbling block before the blind, but you shall fear your God [with profound reverence]; I am the Lord.

15 ‘You shall not do injustice in judgment; you shall not be partial to the poor nor show a preference for the great, but judge your neighbor fairly. 16 You shall not go around as a gossip among your people, and you are not to act against the life of your neighbor [with slander or false testimony]; I am the Lord.

17 ‘You shall not hate your brother in your heart; you may most certainly rebuke your neighbor, but shall not incur sin because of him. 18 You shall not take revenge nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor (acquaintance, associate, companion) as yourself; I am the Lord.

19 ‘You are to keep My statutes. You shall not breed together two kinds of your cattle; you shall not sow your field with two kinds of seed, nor wear clothing of two kinds of material mixed together.

20 ‘Now if a man has intimate relations with a woman who is a slave acquired for [marriage to] another man, but who has not been redeemed nor given her freedom, there shall be punishment [after an investigation]; they shall not be put to death, because she was not free; 21 but he shall bring his guilt offering to the Lord to the doorway of the Tent of Meeting, a ram as a guilt offering. 22 The priest shall make atonement for him with the ram of the guilt offering before the Lord for his sin which he has committed; and he shall be forgiven for his sin.

23 ‘When you enter the land and plant all kinds of trees for food, then you shall consider their fruit [b]forbidden. For three years the fruit shall be forbidden to you; it shall not be eaten. 24 In the fourth year all the fruit shall be holy, an offering of praise to the Lord. 25 In the fifth year you may eat the fruit [of the trees], this is so that their yield may increase for you; I am the Lord your God.

26 ‘You shall not eat anything with the blood, nor practice divination [using omens or witchcraft] or soothsaying. 27 You shall not trim and round off the side-growth of [the hair on] your heads, nor mar the edges of your beard. 28 You shall not make any cuts on your body [in mourning] for the dead, nor make any tattoo marks on yourselves; I am the Lord.

29 ‘Do not profane your daughter by making her a prostitute, so that the land will not fall to prostitution and become full of wickedness. 30 You shall keep My Sabbaths and revere My sanctuary. I am the Lord.

31 ‘Do not turn to mediums [who pretend to consult the dead] or to spiritists [who have spirits of divination]; do not seek them out to be defiled by them. I am the Lord your God.

32 ‘You shall rise before the gray-headed and honor the aged, and you shall fear your God [with profound reverence]; I am the Lord.

33 ‘When a stranger resides with you in your land, you shall not oppress or mistreat him. 34 But the stranger who resides with you shall be to you like someone native-born among you; and you shall love him as yourself, for you were strangers in the land of Egypt; I am the Lord your God.

35 ‘You shall do no wrong in judgment, in measurement of weight or quantity. 36 You shall have just and accurate balances, just weights, a just ephah, and a just [c]hin. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. 37 You shall observe and keep all My statutes and all My ordinances and do them. I am the Lord.’”

Notas al pie

  1. Leviticus 19:3 Lit fear; the Hebrew can refer to respect or reverence as essentially healthy forms of fear.
  2. Leviticus 19:23 Lit uncircumcised.
  3. Leviticus 19:36 Approx one gallon.

Nya Levande Bibeln

3 Mosebok 19

Regler för det dagliga livet

1-2 Herren befallde också Mose att säga följande till Israels folk: Ni måste vara heliga, för jag, Herren, er Gud, är helig. Ni måste respektera era föräldrar och hålla min sabbatslag, för jag är Herren, er Gud.

3-4 Tillverka inte eller tillbe avgudar, för jag är Herren, er Gud.

När ni bär fram ett tackoffer till Herren, ska ni offra det på rätt sätt så att det blir accepterat.

Ät det samma dag ni offrar det och aldrig senare än dagen därpå. Det som blir kvar till tredje dagen måste brännas upp.

Det som äts på den tredje dagen är nämligen vedervärdigt för mig, och jag kan inte acceptera det.

Om ni äter det på den tredje dagen drar ni på er skuld, för då ohelgar ni Herrens helighet och ska bli skilda från Herrens folk.

När ni bärgar in skörden, ska ni inte skörda i hörnen och längs kanterna av fältet, och inte heller plocka upp ax som ligger kvar på marken.

10 Samma sak gäller vinskörden. Plocka inte av de sista druvorna på grenarna, och låt druvor som fallit ner på marken ligga kvar. Lämna detta åt de fattiga och åt främlingar, för jag är Herren, er Gud.

11 Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra någon av ert eget folk.

12 Inte heller ska ni svära falskt och därigenom dra vanära över er Guds namn, för jag är Herren.

13 Ni ska inte röva från någon eller förtrycka någon, och ni ska betala era anställda väl. Om ni är skyldiga dem något, så betala det genast, helst samma dag.

14 Du ska inte förbanna den döve eller lägga en snara för den blinde, där han går fram. Frukta er Gud! Jag är Herren!

15 Bevaka rättvisan och gör inte skillnad på fattig och rik. Döm inte din nästa för hårt.

16 Skvallra inte! Kom inte med falska anklagelser mot en medmänniska, för jag är Herren.

17 Du får inte hata din bror! Tillrättavisa den som syndar! Låt honom inte komma undan, för då är du lika skyldig som han.

18 Hämnas inte! Var inte självisk och överlägsen, utan älska din medmänniska som dig själv, för jag är Herren.

19 Lyd mina lagar: Låt inte djur av olika slag para sig med varandra, och så inte två olika sädesslag på din åker. Bär inte kläder som är vävda av två olika material.

20 Om en man förför en slavflicka som ska gifta sig med en annan man, ska de båda två ställas inför domstol men inte dömas till döden, eftersom hon inte är fri.

21 Mannen ska bära fram sitt skuldoffer inför Herren vid ingången till tabernaklet. Offret ska bestå av en bagge.

22 Prästen ska med baggen skaffa försoning åt mannen för den synd han har begått, och han ska få förlåtelse.

23 När ni har kommit in i landet och har planterat alla slags fruktträd ska ni inte äta något av de tre första skördarna, för de betraktas som orena.

24 Det fjärde året ska hela skörden överlämnas åt Herren och ges till honom som tacksägelse.

25 Först det femte året är skörden er egen, och då kommer Herren att ge er extra mycket.

26 Jag är Herren, er Gud! Ni får inte äta blodigt kött. Inte heller får ni befatta er med spådomar och trollkonster.

27 Ni får inte klippa håret vid tinningarna eller ansa era skägg så som hedningarna gör.

28 Ni ska inte rista in några märken i er hud eller tatuera er. Jag är Herren.

29 Du ska inte förnedra din dotter genom att göra henne till en prostituerad, för då kommer landet snart att bli fyllt av ondska.

30 Håll mina sabbatslagar och respektera mitt tabernakel, för jag är Herren.

31 Orena er inte genom att rådfråga medier och trollkarlar, för jag är Herren, er Gud.

32 Ni ska bevisa de äldre vördnad och respekt i fruktan för Gud. Jag är Herren.

33 Utnyttja inte invandrarna i ert land. Handla inte orätt mot dem.

34 De ska behandlas som andra medborgare. Älska dem som er själva och kom ihåg att ni också var främlingar i Egypten. Jag är Herren, er Gud.

35-36 Ni måste vara opartiska. Använd aldrig falska mått på längd, vikt och rymd. Ge i stället fullt mått, för jag är Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egypten.

37 Ni måste ge akt på alla mina befallningar och förordningar och lyda dem mycket noga, för jag är Herren.