Amplified Bible

Leviticus 18

Laws on Immoral Relations

1Then the Lord spoke to Moses, saying, “Speak to the children of Israel and say to them, ‘I am the Lord your God. You shall not do what is done in the land of Egypt where you lived, and you shall not do what is done in the land of Canaan where I am bringing you. You shall not follow their statutes (practices, customs). You are to follow My judgments (precepts, ordinances) and keep My statutes and live by them. I am the Lord your God. So you shall keep My statutes and My judgments, by which, if a person keeps them, he shall live; I am the Lord.

[a]No one shall approach any blood relative of his [b]to uncover nakedness (have intimate relations). I am the Lord. You shall not uncover the [c]nakedness of your father, that is, the nakedness of your mother. She is your mother. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your father’s wife; it is your father’s nakedness. You shall not uncover the nakedness of your sister, either the daughter of your father or of your mother, whether born at home or born elsewhere. 10 You shall not uncover the nakedness of your son’s daughter or your daughter’s daughter; their nakedness you shall not uncover, for they are your own nakedness [that is, your own descendants]. 11 You shall not uncover the nakedness of your father’s wife’s daughter; born to your father, she is your sister. 12 You shall not uncover the nakedness of your father’s sister; she is your father’s blood relative. 13 You shall not uncover the nakedness of your mother’s sister, for she is your mother’s blood relative. 14 You shall not uncover the nakedness of your father’s brother’s wife; you shall not approach his wife; she is your aunt. 15 You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law; she is your son’s wife. You shall not uncover her nakedness. 16 You shall not uncover the nakedness of your brother’s wife; it is your brother’s nakedness. 17 You shall not uncover the nakedness of a woman and her daughter, nor shall you take her son’s daughter or her daughter’s daughter to uncover their nakedness (have intimate relations with them); they are [her] blood relatives; it is an outrageous offense. 18 You shall not marry a woman in addition to her sister as a rival while she is alive, to uncover her nakedness.

19 ‘Also you shall not approach a woman to uncover her nakedness during her menstrual impurity and ceremonial uncleanness. 20 You shall not have intimate relations with your neighbor’s wife, to be defiled with her. 21 You shall not give any of your children to offer them [by fire as a sacrifice] to Molech [the god of the Ammonites], nor shall you profane the name of your God [by honoring idols as gods]. I am the Lord. 22 You shall not lie [intimately] with a male as one lies with a female; it is repulsive. 23 You shall not have intimate relations with any animal to be defiled with it; nor shall a woman stand before an animal to mate with it; it is a perversion.

24 ‘Do not defile yourselves by any of these things; for by all these the nations which I am casting out before you have become defiled. 25 For the land has become defiled; therefore I have brought its punishment upon it, and the land vomits out its inhabitants. 26 But as for you, you are to keep My statutes and My judgments (precepts) and shall not commit any of these repulsive acts, neither the native-born, nor the stranger who lives temporarily among you 27 (for all these repulsive acts have been done by the men who lived in the land before you, and the land has become defiled); 28 [do none of these things] so that the land will not vomit you out, should you defile it, as it has vomited out the nation which has been before you. 29 For whoever commits any of these repulsive acts, those persons who do so shall be cut off from among their people [excluding them from the atonement made for them]. 30 So keep My command: do not practice any of the repulsive customs which have been practiced before you, so as not to defile yourselves by them; I am the Lord your God.’”

Notas al pie

  1. Leviticus 18:6 This passage (vv 6-18) states incestuous prohibitions.
  2. Leviticus 18:6 This Hebrew euphemism for sexual relations occurs in each verse in the passage.
  3. Leviticus 18:7 The father’s nakedness is a reference to his wife in her role as his sexual partner, i.e. the nakedness that belongs to him alone by virtue of their marriage (cf 1 Cor 7:4). Otherwise, the literal meaning would refer to intimate relations with the father himself, including homosexuality. The text itself states that this is not the meaning, especially in 20:11a (The man who lies...has uncovered his father’s nakedness).

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 18

Avertizări privind imoralitatea de tip egiptean şi canaanit

1Domnul i-a zis lui Moise să le poruncească israeliţilor: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu săvârşiţi faptele care se fac în ţara Egiptului, unde aţi locuit, şi să nu săvârşiţi faptele care se fac în Canaan, ţara unde vă duc. Să nu trăiţi după legile lor. Să împliniţi poruncile Mele şi să păziţi legile Mele, urmându-le. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele; omul care le împlineşte va trăi prin ele. Eu sunt Domnul.

Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea[a]. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, căci este goliciunea mamei tale; să nu-i descoperi goliciunea întrucât îţi este mamă.

Să nu descoperi goliciunea soţiei tatălui tău, căci este goliciunea tatălui tău.

Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, indiferent dacă este născută în casa ta sau în afara casei tale.

10 Să nu descoperi goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fetei tale, căci goliciunea lor este goliciunea ta. 11 Să nu descoperi goliciunea fiicei soţiei tatălui tău, născută tatălui tău, pentru că ea este sora ta.

12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău; ea este ruda tatălui tău.

13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, pentru că ea este ruda mamei tale.

14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, adică să nu te apropii de soţia lui; îţi este mătuşă.

15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale; ea este soţia fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea.

16 Să nu descoperi goliciunea soţiei fratelui tău; este goliciunea fratelui tău.

17 Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fiicei sale şi nici să nu iei[b] pe fiica fiului ei sau pe fiica fetei sale ca să le descoperi goliciunea, căci ele îi[c] sunt rudenii şi lucrul acesta este o nelegiuire. 18 Să nu o iei pe sora soţiei tale ca să-i descoperi goliciunea. Dacă faci lucrul acesta cât timp soţia ta mai este încă în viaţă îi faci un mare necaz.

19 Să nu te apropii de o femeie ca să-i descoperi goliciunea în timpul necurăţiei ei.

20 Să nu te culci cu soţia semenului tău, pângărindu-te astfel cu ea.

21 Să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiţi[d] lui Moleh[e], profanând astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22 Să nu te culci cu un bărbat aşa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.

23 Să nu te împreunezi cu un animal, spurcându-te cu el. Nici femeia să nu se apropie de un animal ca să se împreuneze cu el; este o perversitate.

24 Să nu vă spurcaţi în nici unul din aceste feluri, căci prin toate aceste fapte s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25 Ţara a fost pângărită prin ele; de aceea Eu o voi pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel încât ţara îi va vărsa[f] pe locuitorii ei. 26 Voi însă să păziţi poruncile şi legile Mele; nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte printre voi să nu săvârşească aceste urâciuni, 27 căci toate aceste urâciuni le-au făcut locuitorii acestei ţări, care au fost înainte de voi în ea şi ţara a fost astfel pângărită. 28 Dacă şi voi veţi pângări ţara, ea vă va vărsa aşa cum le-a vărsat şi pe neamurile care au fost înaintea voastră.

29 Căci oricine va face aceste urâciuni va fi nimicit din mijlocul poporului său. 30 De aceea păziţi poruncile Mele şi nu urmaţi nici unul din aceste obiceiuri îngrozitoare, care au fost practicate înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“

Notas al pie

  1. Leviticul 18:6 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; peste tot în capitol; v. 6 este un sumar al legislaţiei privind relaţiile incestuoase prezentate în vs. 7-18; vezi cap. 20 pentru pedepsele prevăzute pentru incest
  2. Leviticul 18:17 Sau: să nu te căsătoreşti cu
  3. Leviticul 18:17 Sau: îţi
  4. Leviticul 18:21 Sau: să fie trecuţi prin foc
  5. Leviticul 18:21 Este posibil ca termenul să fi fost folosit: (1) ca nume de zeitate, a fenicienilor (Melkart) şi a amoniţilor – numele pare a fi o combinaţie între melek („rege“) şi boşet („ruşine“), evreii folosind acest procedeu atunci când rosteau numele unei zeităţi păgâne; (2) ca denumire a tipului de jertfă – jertfă moleh
  6. Leviticul 18:25 Sau: îi va scuipa; sau: îi va vomita