Amplified Bible

Judges 4

Deborah and Barak Rescue from Canaanites

1But the Israelites again did evil in the sight of the Lord, after Ehud died. So the Lord sold them into the hand of Jabin king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in [a]Harosheth-hagoyim. Then the Israelites cried out to the Lord [for help], for Jabin had nine hundred iron chariots and had oppressed and tormented the sons of Israel severely for twenty years.

Now Deborah, a prophetess, the wife of Lappidoth, was judging Israel at that time. She used to sit [to hear and decide disputes] under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim; and the Israelites came up to her for judgment. Now she sent word and summoned Barak the son of Abinoam from Kedesh-naphtali, and said to him, “Behold, the Lord, the God of Israel, has commanded, ‘Go and march to Mount Tabor, and take with you ten thousand men [of war] from the tribes of Naphtali and Zebulun. I will draw out Sisera, the commander of Jabin’s army, with his chariots and his infantry to meet you at the river Kishon, and I will hand him over to you.’” Then Barak said to her, “If you will go with me, then I will go; but if you will not go with me, I will not go.” She said, “I will certainly go with you; nevertheless, [b]the journey that you are about to take will not be for your honor and glory, because the Lord will sell Sisera into the hand of a woman.” Then Deborah got up and went with Barak to Kedesh. 10 And Barak summoned [the fighting men of the tribes of] Zebulun and Naphtali to Kedesh, and ten thousand men went up [c]under his command; Deborah also went up with him.

11 Now Heber the Kenite had separated himself from the Kenites, from the sons of Hobab the [d]father-in-law of Moses, and had pitched his tent as far away as the [e]terebinth tree in Zaanannim, which is near Kedesh.

12 When someone told Sisera that Barak the son of Abinoam had gone up to Mount Tabor, 13 Sisera called together all his chariots, nine hundred iron chariots, and all the people who were with him, from Harosheth-hagoyim to the river Kishon. 14 Deborah said to Barak, “Arise! For this is the day when the Lord has given Sisera into your hand. Has the Lord not gone out before you?” So Barak went down from Mount Tabor with ten thousand men following him. 15 And the Lord routed Sisera and all his chariots and [confused] all his army with the edge of the sword before Barak; and Sisera dismounted from his chariot and fled away on foot. 16 But Barak pursued the chariots and the army to Harosheth-hagoyim, and the entire army of Sisera fell by the sword; not even one man was left.

17 But Sisera fled on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite, because there was peace between Jabin the king of Hazor and the house of Heber the Kenite. 18 Jael went out to meet Sisera, and said to him, “Turn aside, my lord, turn aside to me! Have no fear.” So he turned aside to her [and went] into the tent, and she covered him with a rug. 19 And he said to her, “Please give me a little water to drink because I am thirsty.” And she opened a skin of milk and gave him a drink; then she covered him. 20 And he said to her, “Stand at the door of the tent, and if any man comes and asks you, ‘Is there anyone here?’ tell him, ‘No.’” 21 But Jael, Heber’s wife, took a tent peg and a hammer in her hand, and came up quietly to him and drove the peg through his temple, and it went through into the ground; for he was sound asleep and exhausted. So he died. 22 And behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him and said to him, “Come, and I will show you the man whom you are seeking.” And he entered [her tent] with her, and behold Sisera lay dead with the tent peg in his temple.

23 So on that day God subdued and humbled Jabin king of Canaan before the sons of Israel. 24 And the hand of the sons of Israel pressed down heavier and heavier on Jabin king of Canaan, until they had destroyed him.

Notas al pie

  1. Judges 4:2 I.e. a fortress or city of the Gentiles.
  2. Judges 4:9 Lit the road along which you are going.
  3. Judges 4:10 Or after him; Lit at his feet.
  4. Judges 4:11 Hobab is identified as the son of Moses’ father-in-law in Num 10:29.
  5. Judges 4:11 Or oak.

Nouă Traducere În Limba Română

Judecători 4

Debora

1După ce a murit Ehud, israeliţii au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului şi de aceea Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, un rege din Canaan, care domnea în Haţor. Sisera, conducătorul oştirii sale, locuia în Haroşet-Goyim. Israeliţii au strigat către Domnul, căci Sisera avea nouă sute de care de fier[a] şi, de douăzeci de ani, îi asuprea puternic.

În perioada aceea în Israel judeca[b] o profetesă pe nume Debora, soţia lui Lapidot. Ea locuia sub Palmierul Deborei; acesta se afla între Rama şi Betel, în regiunea muntoasă a lui Efraim. Israeliţii se duceau la ea pentru judecată. Ea a trimis să fie chemat Barak, fiul lui Abinoam, din Kedeş, în Neftali şi i-a zis:

Domnul, Dumnezeul lui Israel, îţi porunceşte astfel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Tabor şi ia cu tine zece mii de bărbaţi din Neftali şi din Zabulon! Îl voi atrage pe Sisera, conducătorul oştirii lui Iabin, spre tine, la uedul[c] Chişon, cu toate carele şi oştirile lui şi-l voi da în mâinile tale!“

Barak i-a răspuns:

– Dacă vei merge şi tu cu mine, atunci voi merge şi eu, dar dacă nu vei merge cu mine, nu voi merge nici eu!

Ea i-a zis:

– De mers voi merge cu tine, dar, în felul acesta, slava nu va fi a ta, căci Domnul îl va da pe Sisera în mâinile unei femei!

Apoi Debora a plecat cu Barak la Kedeş.

10 Barak i-a chemat la Kedeş pe cei din Zabulon şi din Neftali; zece mii de bărbaţi mergeau în urma lui, iar Debora l-a însoţit.

11 Chenitul Heber se separase de cheniţi, urmaşii lui Hobab, socrul[d] lui Moise, şi îşi aşezase cortul lângă terebintul din Ţaananim, în apropiere de Kedeş.

12 S-a dat de ştire lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Tabor. 13 Atunci Sisera şi-a pus în mişcare toate cele nouă sute de care de fier şi toţi oamenii care erau cu el, de la Haroşet-Goyim până la uedul Chişon.

14 Debora i-a zis lui Barak: „Ridică-te, căci aceasta este ziua în care a dat Domnul pe Sisera în mâinile tale! Oare nu a mers Domnul înaintea ta?“ Barak s-a coborât de pe muntele Tabor cu cei zece mii de bărbaţi după el. 15 Cu ajutorul sabiei, Domnul l-a zdrobit pe Sisera dinaintea lui Barak, cu toate carele şi cu toată oştirea lui. Sisera s-a dat jos din car şi a fugit pe jos. 16 Barak a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goyim şi toată oştirea lui Sisera a fost nimicită. N-a mai rămas nici unul măcar.

17 Sisera însă a reuşit să fugă până la cortul Iaelei, soţia chenitului Heber, căci între Iabin, regele Haţorului, şi familia chenitului Heber era pace.

18 Iael i-a ieşit în întâmpinare şi i-a zis:

– Domnia ta, vino şi intră în cortul meu, nu-ţi fie frică!

El a intrat în cort şi ea l-a ascuns sub o carpetă.

19 El i-a zis:

– Te rog, dă-mi să beau puţină apă căci sunt însetat!

Ea a deschis un burduf cu lapte, i-a dat să bea şi apoi l-a ascuns din nou.

20 El i-a mai zis:

– Stai la intrarea cortului şi dacă va veni cumva vreun om să te întrebe: „Este vreun bărbat aici?“, tu să-i răspunzi că nu este nimeni.

21 După aceea, Iael, soţia lui Heber, a luat un ţăruş de-al cortului, a pus mâna pe un ciocan, a intrat pe ascuns în cort şi i-a înfipt lui Sisera ţăruşul în tâmplă, pironindu-l astfel în pământ. Acesta adormise adânc pentru că era foarte obosit; şi astfel el a murit.

22 În timp ce Barak îl urmărea pe Sisera, Iael a ieşit să-l întâmpine şi i-a zis: „Vino ca să ţi-l arăt pe omul pe care îl cauţi!“ A intrat la ea şi l-a văzut pe Sisera zăcând mort, cu ţăruşul înfipt în tâmplă.

23 În ziua aceea Dumnezeu l-a umilit înaintea israeliţilor pe Iabin, regele din Canaan. 24 Şi mâna israeliţilor a fost din ce în ce mai puternică împotriva lui Iabin, regele din Canaan, până când l-au nimicit.

Notas al pie

  1. Judecători 4:3 Vezi nota de la 1:19; şi în v. 13
  2. Judecători 4:4 Cu sensul de a conduce, a cârmui, deşi se pare că Debora avea şi un rol de magistrat, ea fiind aceea care judeca pricinile celor din popor
  3. Judecători 4:7 Vale situată într-un ţinut arid care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar; şi în v. 13
  4. Judecători 4:11 Sau: cumnatul