Amplified Bible

Judges 17

Micah’s Idolatry

1There was a man of the hill country of Ephraim whose name was Micah. And he said to his mother, “The eleven hundred pieces of silver which were taken from you, about which you cursed [the thief] and also spoke about in my hearing, behold, the silver is with me; I took it.” And his mother said, “Blessed be my son before the Lord.” He returned the eleven hundred pieces of silver to his mother, and she said, “I had truly dedicated the silver from my hand to the Lord for my son (in his name) to make an image [carved from wood and plated with silver] and a cast image [of solid silver]; so now, I will return it to you.” So when he returned the silver to his mother, she took two hundred pieces of silver and gave them to the silversmith who made of it an image [of silver-plated wood] and a cast image [of solid silver]; and they were in the house of Micah. Now the man Micah had a house of gods (shrine), and he made an ephod and teraphim and dedicated and installed one of his sons, who became his [personal] priest. In those days there was no king in Israel; every man did what was right in his own eyes.

Now there was a young man from Bethlehem in Judah, from the family [of the tribe] of Judah, who was a [a]Levite; and he was staying there [temporarily]. Then the man left the town of Bethlehem in Judah, to stay wherever he could find a place; and as he journeyed, he came to the hill country of Ephraim, to the house of Micah. Micah said to him, “Where do you come from?” And he said to him, “I am a Levite from Bethlehem in Judah, and I am going to stay wherever I can find a place.” 10 And Micah said to him, “Live here with me and be a father and a [personal] priest to me, and I will give you ten pieces of silver each year, a supply of clothing, and your sustenance (room and board).” So the Levite went in. 11 The Levite agreed to live with the man, and the young man became to Micah like one of his sons. 12 So Micah dedicated (installed) the Levite, and the young man became his priest and lived in the house of Micah. 13 Then Micah said, “Now I know that the Lord will favor me and make me prosper because I have a Levite as my priest.”

Notas al pie

  1. Judges 17:7 I.e. not one of the descendants of Judah, but living among them.

Nouă Traducere În Limba Română

Judecători 17

Mica şi idolii lui

1Era un om din regiunea muntoasă a lui Efraim care se numea Mica. El i-a zis mamei sale:

– Cei o mie o sută de şecheli[a] de argint care ţi s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar de faţă cu mine, argintul acela este la mine. Eu îl luasem!

Mama lui i-a răspuns:

– Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul!

El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută de şecheli de argint şi ea i-a zis:

– Pun deoparte acest argint, închinându-l Domnului cu mâna mea, pentru ca fiul meu să-şi facă din el un idol cioplit şi un idol turnat. În acest fel ţi-l voi restitui!

El i-a dat înapoi mamei sale argintul. Mama lui a luat două sute de şecheli[b] de argint şi i-a dat argintarului. Acesta a făcut din el un idol cioplit şi un idol turnat. Acest om, Mica, avea un templu[c]; şi-a făcut un efod[d] şi nişte terafimi[e] şi l-a învestit ca preot pe unul din fiii săi. În zilele acelea nu era rege în Israel şi fiecare făcea ce i se părea că este drept.

Era un tânăr levit ce locuia în Betleemul lui Iuda, printre cei din clanul lui Iuda. Omul acesta a plecat din Betleemul lui Iuda ca să locuiască acolo unde va găsi un loc potrivit. În drumul său[f], a ajuns în regiunea muntoasă a lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis:

– De unde vii?

El i-a răspuns:

– Sunt un levit din Betleemul lui Iuda şi călătoresc ca să-mi găsesc un loc unde să locuiesc!

10 Mica i-a zis:

– Rămâi la mine! Îmi vei fi părinte şi preot, iar eu îţi voi da zece şecheli[g] de argint pe an, un rând de haine şi mijloace de trai.

Levitul a rămas. 11 Astfel, levitul a fost de acord să locuiască la acel om care l-a privit ca pe unul din fiii lui. 12 Mica l-a învestit pe levit şi tânărul a slujit ca preot în casa lui. 13 Mica a zis: „Acum ştiu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot un levit!“

Notas al pie

  1. Judecători 17:2 Aproximativ 12 kg
  2. Judecători 17:4 Aproximativ 2,4 kg
  3. Judecători 17:5 Lit.: o casă a lui Dumnezeu; LXX: Casa lui Mica era pentru el casa lui Dumnezeu
  4. Judecători 17:5 Aici, un obiect prin care era căutată voia zeului căruia îi era asociat efodul
  5. Judecători 17:5 Idoli ai casei, aşa cum erau penaţii la etrusci şi la romani
  6. Judecători 17:8 Sau: Căutând un loc în care să-şi îndeplinească slujba
  7. Judecători 17:10 Aproximativ 0,12 kg