Amplified Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and [a]brother of [b]James, [writes this letter],

To those who are the called (God’s chosen ones, the elect), dearly loved by God the Father, and kept [secure and set apart] for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you [filling your heart with the spiritual well-being and serenity experienced by those who walk closely with God].

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I was compelled to write to you [urgently] appealing that you [c]fight strenuously for [the defense of] the faith which was once for all [d]handed down to the saints [the faith that is the sum of Christian belief that was given verbally to believers]. For certain people have crept in unnoticed [just as if they were sneaking in by a side door]. They are ungodly persons whose condemnation was predicted long ago, for they distort the grace of our God into decadence and immoral freedom [viewing it as an opportunity to do whatever they want], and deny and disown our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I want to remind you, although you are fully informed once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe [who refused to trust and obey and rely on Him]. And angels who did not keep their own designated place of power, but abandoned their proper dwelling place, [these] He has kept in eternal chains under [the thick gloom of utter] darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the adjacent cities, since they in the same way as these angels indulged in gross immoral freedom and unnatural vice and sensual perversity. They are exhibited [in plain sight] as an example in undergoing the punishment of everlasting fire.

Nevertheless in the same way, these dreamers [who are dreaming that God will not punish them] also defile the body, and reject [legitimate] authority, and revile and mock angelic majesties. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil (Satan), and [f]arguing about the body of Moses, did not dare bring an abusive condemnation against him, but [simply] said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men sneer at anything which they do not understand; and whatever they do know by [mere] instinct, like unreasoning and irrational beasts—by these things they are destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the [defiant] way of Cain, and for profit they have run headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of [mutinous] Korah. 12 These men are hidden reefs [elements of great danger to others] in your [g]love feasts when they feast together with you without fear, looking after [only] themselves; [they are like] clouds without water, swept along by the winds; autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted and lifeless; 13 wild waves of the sea, flinging up their own shame like foam; wandering stars, for whom the gloom of deep darkness has been reserved forever.

14 It was about these people that [h]Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, when he said, “Look, the Lord came with [i]myriads of His holy ones 15 to execute judgment upon all, and to convict all the [j]ungodly of all the ungodly deeds they have done in an ungodly way, and of all the harsh and cruel things ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These people are [habitual] murmurers, griping and complaining, following after their own desires [controlled by passion]; they speak arrogantly, [pretending admiration and] flattering people to gain an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But as for you, beloved, remember the [prophetic] words spoken by the apostles of our Lord Jesus Christ. 18 They used to say to you, “In the last days there will be scoffers, following after their own ungodly passions.” 19 These are the ones who are [agitators] causing divisions—worldly-minded [secular, unspiritual, carnal, merely sensual—unsaved], devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, build yourselves up on [the foundation of] your most holy faith [continually progress, rise like an edifice higher and higher], pray in the Holy Spirit, 21 and keep yourselves in the love of God, waiting anxiously and looking forward to the mercy of our Lord Jesus Christ [which will bring you] to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy but with fear, loathing even the clothing spotted and polluted by their shameless immoral freedom.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling or falling into sin, and to present you unblemished [blameless and faultless] in the presence of His glory with triumphant joy and unspeakable delight, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and power, before all time and now and forever. Amen.

Notas al pie

  1. Jude 1:1 Jude and James were among the younger half brothers of Jesus (Mark 6:3).
  2. Jude 1:1 James was a prominent leader in the early church (Acts 15).
  3. Jude 1:3 Lit contend earnestly.
  4. Jude 1:3 There is no “secret knowledge” or “better way” or alternative belief system which God has revealed to some unique group or teacher. The truth is available to everyone.
  5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus.
  6. Jude 1:9 In Jewish tradition, Michael claimed to be Moses’ teacher and was present when God put Moses to death (Midrash on Deut 11:10). Jude’s point is that if the archangel Michael had such respect for Satan’s power, then mere humans are extremely foolish to insult or show disrespect to angelic beings. This does not mean that true Christians cannot or should not engage in spiritual warfare with satanic forces; quite the contrary (Eph 6:12; James 4:7). But they should follow Michael’s example and act only as legitimate representatives of Christ who are in good standing with Him.
  7. Jude 1:12 The early church frequently met together for a communal meal followed by the Lord’s Supper.
  8. Jude 1:14 The descendant of Seth (Gen 5:18-24).
  9. Jude 1:14 A Greek word meaning “ten thousand” in the singular. It is often used to refer to vast numbers of people or things that are virtually beyond counting.
  10. Jude 1:15 The purpose of the repetition is to emphasize the punishment determined for the false teachers.

Nádej pre kazdého

Júdov List

Júda, služobník Pána Ježiša Krista, Jakubov brat, píše tým, ktorých si Pán Boh povolal, miluje a pre Pána Ježiša Krista chráni.

Želám vám, aby ste pociťovali čoraz viac milosti, pokoja a lásky.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Moji milovaní, tak veľmi som túžil napísať vám o našom spoločnom spasení, ale teraz cítim, že je potrebné, aby som vás povzbudil v zápase o vieru, ktorá bola raz navždy darovaná Božiemu ľudu.

Vkradli sa totiž medzi vás ľudia, ktorí si Pána Boha vôbec nevážia a jeho milosť zneužívajú a oddávajú sa zvrátenému životu. O takých ľuďoch sa napísalo už dávno, že sú odsúdení, lebo sa vzopreli proti nášmu jedinému Vládcovi a Pánovi -- Ježišovi Kristovi.

Pripomínam vám to, čo už viete: hoci Pán Boh zachránil Izraelitov tým, že ich vyviedol z Egypta, predsa potom zahubil všetkých tých, ktorí mu nedôverovali a neposlúchali ho.

Ba aj anjelov, ktorí sklamali vo svojom vznešenom postavení, Pán Boh vyhostil zo svojej blízkosti a drží ich vo večných putách v temnote do dňa súdu.

Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.

Aj títo falošní kresťania sa správajú podobne. Zapadli hlboko do hriechu, zneužívajú svoje telá, pohŕdajú akoukoľvek autoritou a rúhajú sa nadpozemským mocnostiam.

A jednako ani sám archanjel Michal sa neodvážil vyniesť nad satanom potupný súd. Keď sa s ním hádal o Mojžišovo telo, povedal iba: Nech ťa Pán potrestá!"

10 Títo poblúdilci si však pokojne robia žarty z toho, čo nechápu. Tomu, čo poznajú svojimi pudmi, podliehajú ako nerozumné zvieratá, a to ich vedie do skazy.

11 Beda im! Dali sa na Kainovu cestu, ktorý nedbal na Božie príkazy a napokon sa stal vrahom vlastného brata. Podobne ako Balám sú schopní zradiť Božiu pravdu za peniaze. Odsúdili sa na záhubu, lebo sa vzopreli proti Pánu Bohu, podobne ako Kórach, ktorý túžil po nadvláde.

12 Pri vašom bratskom stolovaní sa títo ľudia bez hanby prejedajú, lebo myslia iba na seba, a tak sa stávajú škvrnami vášho spoločenstva. Sú ako mraky bez dažďa hnané vetrom sem a ta, ako jesenné stromy bez ovocia, mŕtve a vyvrátené.

13 Sú ako divoké morské vlny vyplavujúce vlastnú špinu, sú ako bludné hviezdy, ktoré sa stratili v temnote vesmíru.

14 O takých ľuďoch prorokoval Enoch zo siedmej generácie po Adamovi: Pán príde s mnohými tisícmi anjelov,

15 aby všetkých súdil a bezbožných hriešnikov trestal za ich neveru, zlé správanie aj tvrdé slová voči Pánu Bohu."

16 Týmto ľuďom nič nie je dobré, stále reptajú na svoj údel, a robia všetko, čo sa im zachce. Vedú spupné reči a lichotia ľuďom, ak majú z toho prospech.

17 Ale vy, moji milovaní, pamätajte na slová Ježišových apoštolov,

18 ktorí nám predpovedali, že sa v poslednom čase zjavia ľudia, ktorí sa budú posmievať Božej pravde. Ich jediným cieľom je užívať života", ako sa len dá.

19 Spôsobujú roztržky. Sú to ľudia ovládaní vlastnými pudmi, a nie Božím duchom.

20 Ale vy, moji milovaní, budujte svoj život na základoch dokonalej viery,

21 a modlite sa v sile Svätého Ducha. Zotrvávajte v Božej láske a trpezlivo čakajte na večný život daný z milosti nášho Pána Ježiša Krista.

22 Povzbudzujte a presviedčajte tých, ktorí ešte pochybujú,

23 a tých, čo sa zmietajú v ohni vlastných vášní, vytrhnite z neho. A majte zľutovanie aj s tými, ktorí ťažko zhrešili, pomáhajte im nájsť Pána svojou láskavosťou, ale dbajte, aby ste sa sami nepoškvrnili ich hriechom.

24 Pán Boh má moc uchrániť vás od každého poklesku a priviesť čistých a dokonalých do svojej slávy vo večnej radosti.

25 Jemu, jedinému Pánu Bohu, ktorý nás v Pánovi Ježišovi zachránil, nech je sláva, veleba, vláda aj moc od počiatku vekov, teraz aj naveky! Amen!