Amplified Bible

Joshua 8

The Conquest of Ai

1Now the Lord said to Joshua, “Do not fear or be dismayed (intimidated). Take all the men of war with you and set out, go up to Ai; see, I have given the king of Ai, his people, his city, and his land into your hand. You shall do [the same] to Ai and its king as you did to Jericho and its king; [except that] you shall take only its spoil and its cattle as plunder for yourselves. Set up an ambush for the city behind it [on the west side].”

So Joshua set out with all the people of war to go up against Ai; then Joshua chose thirty thousand valiant men, and sent them out at night. He commanded them, saying, “Listen closely, you are going to lie in wait and ambush the city from behind it. Do not go very far away from the city, but all of you be ready. Then I and all the people who are with me will approach the city. And when they come out to meet us [for battle] as [they did] the first time, we will run away from them. They will come out after us until we have lured them away from the city, because they will say, ‘They are running from us as [they did] before.’ So we will run from them. Then you will emerge from the ambush and take possession of the city, for the Lord your God will hand it over to you. When you have taken the city, you shall set it on fire; you shall do [exactly] as the Lord commanded. See, I have commanded you.” So Joshua sent them off, and they went to the place for the ambush and stayed [hidden] between Bethel and Ai, on the west side of Ai; but Joshua spent that night among the people [in Gilgal].

10 Now Joshua got up early in the morning and assembled the people, and went up with the elders of Israel before the people to Ai. 11 Then all the fighting men who were with him went up and advanced and arrived in front of the city, and camped on the north side of Ai. Now there was a ravine between them and Ai. 12 And Joshua took about five thousand men and set them in ambush between Bethel and Ai, on the west side of the city. 13 So they stationed the people, all the army—the main encampment that was north of the city, and their rear guard on the west side of the city—and Joshua spent that night in the valley. 14 Now when the king [and the people] of Ai saw it, the men of the city hurried and got up early and went out to meet Israel in battle, the king and all his people at the appointed [time and] place before the desert plain (the Arabah). But he did not know that there was an ambush against him [waiting] behind the city [on the west side]. 15 So Joshua and all Israel pretended to be defeated by them, and ran toward the wilderness. 16 Then all the people who were in the city were called together to pursue them, and they pursued Joshua and were lured away from the city. 17 Not a man was left in Ai or Bethel who had not gone out after Israel; so they left the city open and unguarded and they pursued Israel.

18 Then the Lord said to Joshua, “Reach out with the spear that is in your hand [and point it] toward Ai, for I will give it into your hand.” So Joshua reached out with the spear in his hand [and pointed it] toward the city. 19 The [men in] ambush emerged quickly from their [hiding] place, and when Joshua stretched out his hand they ran and entered the city and captured it, and quickly set the city on fire. 20 When the men of Ai turned back and looked, behold, the smoke of the city was ascending toward the sky, [a]and they had no opportunity to run this way or that way. Then the people who had been running to the wilderness turned back toward the pursuers. 21 When Joshua and all Israel saw that the [men in] ambush had taken the city and that the smoke of the city was ascending, they turned back and struck down the men of Ai. 22 Then the others came out of the city to confront the men of Ai [as they returned], so that they were trapped in the midst of Israel, some on this side and some on that side; then Israel struck them until none of them survived or escaped. 23 But they took the king of Ai alive and brought him to Joshua.

24 When Israel had finished killing all the inhabitants of Ai in the field in the wilderness where they pursued them, and they had all fallen by the edge of the sword until they were destroyed, then all Israel returned to Ai and struck it with the edge of the sword. 25 And all who fell that day, both men and women, were twelve thousand, all the people of Ai. 26 For Joshua did not withdraw his hand with which he stretched out the spear until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai. 27 Israel took only the livestock and the spoil of that city as plunder for themselves, according to the word of the Lord which He had commanded Joshua. 28 So Joshua burned Ai and made it a [b]rubbish heap forever, a desolation until this day. 29 He [c]hanged [the body of] the king of Ai on a tree [leaving it there] until evening; at sunset Joshua gave a command and they took the body down from the tree and dumped it at the entrance of the city gate, and piled a great heap of stones over it that stands to this day.

30 Then Joshua built an altar to the Lord, the God of Israel, on Mount Ebal, 31 just as Moses the servant of the Lord had commanded the sons of Israel, as it is written in the Book of the Law of Moses, an altar of uncut stones on which no one has wielded an iron tool; and they offered on it burnt offerings to the Lord, and sacrificed peace offerings. 32 And there, in the presence of the sons of Israel, Joshua wrote on the stones a copy of the Law of Moses which Moses had written. 33 All Israel, the stranger as well as the native born [among them], with their elders and officers and their judges, stood on either side of the ark before the Levitical priests who carried the ark of the covenant of the Lord. Half of them stood in front of Mount Gerizim and half of them in front of Mount Ebal, just as Moses the servant of the Lord had commanded at first to bless the people of Israel. 34 Then afterward Joshua read all the words of the law, the blessing and curse, according to all that is written in the Book of the Law. 35 There was not a word of all that Moses had commanded which Joshua did not read before the entire assembly of Israel, including the women and the children and the foreigners who were living among them.

Notas al pie

  1. Joshua 8:20 Lit it was not in their hands.
  2. Joshua 8:28 Heb tel.
  3. Joshua 8:29 This was not an execution by hanging; the king was killed beforehand, probably with a sword, then his body was hung up (or impaled) to further shame him in the minds of others.

Het Boek

Jozua 8

De overwinning op Ai

1De Here zei tegen Jozua: ‘Wees niet bang en laat de moed niet varen, laat het hele leger aantreden en trek op naar Ai. Nu zult u overwinnen. Ik heb de koning van Ai en al zijn onderdanen in uw macht gegeven. Met hen moet u hetzelfde doen als met Jericho en zijn koning, behalve dan dat u de buit en het vee voor uzelf mag houden. Achter de stad moet u een deel van het leger in hinderlaag leggen.’ 3,4 Voordat het leger naar Ai trok, stuurde Jozua ʼs nachts dertigduizend van zijn dapperste mannen naar de andere kant van Ai, waar zij in een hinderlaag moesten gaan liggen, niet te ver van de stad en klaar om toe te slaan. ‘We gaan het volgende doen,’ legde hij hun uit. ‘Als ik met de rest van het leger aanval, zullen de mannen van Ai een uitval doen om ons net als de vorige keer op de vlucht te jagen. Wij doen dan ook net alsof wij vluchten. Zo zullen wij hen achter ons aan laten komen totdat zij allemaal de stad uit zijn. Zij zullen dan denken dat wij net als de eerste keer op de vlucht slaan. Wanneer het eenmaal zover is, moeten jullie uit de hinderlaag komen en de stad binnentrekken, want de Here zal die in onze macht geven. Wanneer jullie de stad hebben ingenomen, steek haar dan in brand, zoals de Here heeft bevolen. Dat zijn uw orders.’ Die nacht gingen zij op weg en legden zich in een hinderlaag tussen Betel en de westkant van Ai. Jozua en de rest van het leger bleven echter nog in het kamp. 10 De volgende morgen bracht Jozua in alle vroegte zijn mannen op de been en ging op weg naar Ai, vergezeld door de leiders van Israël. 11-13 Hij liet halt houden aan de rand van een dal ten noorden van de stad. De volgende nacht zond Jozua nog eens vijfduizend man als versterking naar de troepen die in hinderlaag lagen ten westen van de stad. Zelf bleef hij die nacht in het dal. 14 Toen de koning van Ai de volgende morgen de Israëlieten aan de overzijde van het dal ontdekte, viel hij hen aan in de vlakte van Arabah. Hij was zich er natuurlijk niet van bewust dat aan de andere kant van de stad nóg een Israëlitische troepenmacht lag. 15 Jozua en zijn leger vluchtten door de wildernis, alsof zij waren verslagen. 16 Alle soldaten van de stad werden op de been gebracht voor de achtervolging, waardoor de stad onbeschermd achterbleef. 17 In heel Ai en Betel was geen soldaat meer te bekennen en de poorten stonden wijd open.

18 Toen zei de Here tegen Jozua: ‘Wijs met uw speer in de richting van Ai, want Ik zal u de stad in handen geven.’ Jozua deed dat. 19 Dit signaal werd gezien door de mannen die in hinderlaag zaten en zij sprongen overeind. Snel trokken zij de stad binnen en staken haar in brand. 20,21 Toen de mannen van Ai omkeken, zagen zij grote rookwolken uit de stad opstijgen. Ook Jozua en zijn troepen zagen de rookwolken, wat voor hen het teken was dat hun medestrijders de stad in handen hadden. Zij keerden zich om en vielen de mannen van Ai aan. 22 Tegelijkertijd kwamen de Israëlitische troepen de stad uit en vielen de vijand in de rug aan. Zo kwamen de mannen van Ai in een val terecht waaruit geen ontsnapping mogelijk was. Zij kwamen allemaal om. 23 Alleen de koning van Ai overleefde het. Hij werd gevangengenomen en voor Jozua geleid.

24 Nadat het Israëlitische leger alle mannen buiten de stad had gedood, trokken de strijders de stad binnen en doodden alle overige inwoners. 25 Zo vielen op die dag alle inwoners van Ai, twaalfduizend mensen in totaal, 26 want Jozua hield zijn speer op Ai gericht tot ook de laatste overlevende dood was. 27 Alleen het vee en de buit werden niet vernietigd, want de troepen van Israël hielden die voor zichzelf zoals de Here tegen Jozua had gezegd. 28 Zo werd Ai in één grote puinhoop veranderd. Dat is het nu nog steeds. 29 Jozua liet de koning van Ai aan een boom ophangen. Bij zonsondergang liet hij het lijk naar beneden halen en wierp het voor de stadspoort op de grond. Hij stapelde er grote stenen overheen, het staat er nu nog precies zo.

30 Toen bouwde Jozua op de berg Ebal een altaar voor de Here, de God van Israël, 31 zoals Mozes in zijn wetboek had bevolen: ‘Maak voor Mij een altaar van stenen die niet gebroken of uitgehouwen zijn.’ Op dit altaar brachten de priesters de Here brandoffers en vredeoffers. 32 Zichtbaar voor het oog van de Israëlieten, graveerde Jozua de wetten van Mozes in de stenen van het altaar.

33 Het hele volk van Israël, inclusief de leiders, legeraanvoerders, rechters en de buitenlanders die bij hen waren, verdeelde zich daarop in twee groepen. De ene groep aan de voet van de berg Gerizim, de andere aan de voet van de berg Ebal. Daar tussenin stonden de priesters met de ark, klaar om hun zegen uit te spreken. Dit alles werd precies gedaan volgens de aanwijzingen die Mozes vroeger had gegeven. 34 Jozua las daarna het volk alle zegeningen en vervloekingen voor die in het wetboek staan opgetekend. 35 Elk gebod dat Mozes had gegeven, werd aan de gehele gemeente voorgelezen, ook aan de vrouwen, kinderen en buitenlanders die bij de Israëlieten woonden.