Amplified Bible

Joel 1

1The word of the Lord that came to [a]Joel, the son of Pethuel.

The Devastation of Locusts


Hear this, O elders,
Listen closely, all inhabitants of the land!
Has such a thing as this occurred in your days,
Or even in the days of your fathers?

Tell your children about it,
And let your children tell their children,
And their children the next generation.


What the gnawing locust has left, the swarming locust has eaten;
And what the swarming locust has left, the creeping locust has eaten;
And what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten [in judgment of Judah].

Awake [from your intoxication], you drunkards, and weep;
Wail, all you drinkers of wine,
Because of the [fresh] sweet wine
That is cut off from your mouth.

For a [pagan and hostile] nation has invaded My land [like locusts],
Mighty and without number;
Its teeth are the teeth of a lion,
And it has the fangs of a lioness.

It has made My vine (My people) a waste and object of horror,
And splintered and broken My fig tree.
It has stripped them completely bare and thrown them away;
Their branches have become white.


Wail like a virgin [bride] clothed with [b]sackcloth
For the bridegroom of her youth [who has died].

The [daily] grain offering and the drink offering are cut off
From the house of the Lord;
The priests mourn
Who minister to the Lord.
10 
The field is ruined,
The ground mourns;
For the grain is ruined,
The new wine is dried up,
The fresh oil fails.
11 
Be ashamed, O farmers;
Wail, O vinedressers,
For the wheat and for the barley,
Because the harvest of the field has perished.
12 
The vine dries up
And the fig tree fails;
The pomegranate, the palm also, and the apple tree,
All the trees of the field dry up,
Indeed, joy dries up and withdraws
From the sons of men.

13 
Clothe yourselves with sackcloth
And lament (cry out in grief), O priests;
Wail, O ministers of the altar!
Come, spend the night in sackcloth [and pray without ceasing],
O ministers of my God,
For the grain offering and the drink offering
Are withheld from the house of your God.

Starvation and Drought

14 
Consecrate a fast,
Proclaim a solemn assembly,
Gather the elders
And all the inhabitants of the land
To the house of the Lord your God,
And cry out to the Lord [in penitent pleadings].
15 
Alas for the day!
For the [judgment] day of the Lord is at hand,
And it will come [upon the nation] as a destruction from the [c]Almighty.
16 
Has not the food been cut off before our eyes,
Joy and gladness from the house of our God?
17 
The seeds [of grain] shrivel under the clods,
The storehouses are desolate and empty,
The barns are in ruins
Because the grain is dried up.
18 
How the animals groan!
The herds of cattle are bewildered and wander aimlessly
Because they have no pasture;
Even the flocks of sheep suffer.
19 
O Lord, I cry out to You,
For fire has devoured the pastures of the wilderness,
And the flame has burned up all the trees of the field.
20 
Even the wild animals pant [in longing] for You;
For the water brooks are dried up
And fire has consumed the pastures of the wilderness.

Notas al pie

  1. Joel 1:1 Joel was a prophet of Judah, the Southern Kingdom, and possibly a contemporary of Elisha. After the united kingdom divided, the Kingdom of Judah consisted primarily of the tribes of Judah and Benjamin. Judah continued to be ruled by the kings of the Davidic line. Jerusalem was the capital city of Judah. The name “Joel” means “The Lord is God.”
  2. Joel 1:8 A coarse cloth made from goat’s hair. It was worn as a sign of mourning or as an act of penitence.
  3. Joel 1:15 Heb Shaddai.

Nouă Traducere În Limba Română

Ioel 1:1-20

1Cuvântul Domnului care i‑a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:

Invazia lăcustelor

2Ascultați lucrul acesta, bătrânilor2, 14 Șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale. Ei aveau rol de (1) judecători în cadrul comunității locale (Deut. 19:12; 21:1-9, 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau de (2) lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7).!

Luați aminte, toți locuitorii țării!

S‑a mai întâmplat așa ceva în zilele voastre

sau în zilele părinților voștri?

3Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta,

și copiii voștri să‑l spună copiilor lor,

iar copiii lor să‑l istorisească următoarei generații.

4Ceea ce a lăsat lăcusta Gazam,

a mâncat lăcusta Arbe4 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulți). Este asociat în general cu plaga a opta și desemnează probabil lăcustele migratoare.;

ceea ce a lăsat lăcusta Arbe,

a mâncat lăcusta Ielek

și ceea ce a lăsat lăcusta Ielek,

a mâncat lăcusta Hasil.4 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele patru specii de lăcuste este nesigur.

5Treziți‑vă, bețivilor, și plângeți!

Gemeți, voi, toți băutorii de vin,

pentru că vi s‑a luat mustul de la gură!

6Căci împotriva țării mele s‑a suit un neam

puternic și fără număr.

Dinții ei sunt dinți de leu,

iar colții ei sunt colți de leoaică.

7Mi‑a pustiit viile

și mi‑a făcut bucăți smochinii;

i‑a jupuit de coajă și i‑a trântit jos,

lăsându‑le ramurile decojite.

8Bocește așa cum fecioara8 Sau: o femeie tânără., îmbrăcată cu sac,

bocește după bărbatul8 Sau: logodnicul. tinereții ei!

9Darurile de mâncare și jertfele de băutură

au fost oprite în Casa Domnului,

iar preoții, slujitorii Domnului, bocesc.

10Ogoarele sunt pustiite,

pământul bocește,

căci grânele sunt pustiite.

Mustul a secat

și uleiul s‑a terminat.

11Îngroziți‑vă, plugari,

gemeți, vieri,

din cauza grâului și a orzului,

căci roadele câmpului sunt distruse.

12Via s‑a uscat,

iar smochinul este veștejit;

rodiul, palmierul, mărul,

toți pomii de pe câmp sunt uscați.

Într-adevăr, s‑a veștejit bucuria

din mijlocul fiilor omului!

Chemare la pocăință

13Preoților, încingeți‑vă și jeliți!

Gemeți, slujitori ai altarului!

Veniți, înnoptați îmbrăcați cu saci,

slujitori ai Dumnezeului meu!

Căci darurile de mâncare și jertfele de băutură

sunt oprite în Casa Dumnezeului vostru.

14Declarați14 Lit.: sfințiți. Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică). Vezi 2:5. un post,

vestiți o adunare.

Adunați‑i pe bătrâni,

pe toți locuitorii țării,

la Casa Domnului, Dumnezeul vostru,

și strigați către Domnul.

15Vai, ce zi!

Căci ziua Domnului este aproape;

ea va veni ca o distrugere de la Cel Atotputernic15 Ebr.: Șadai.

16Nu s‑a prăpădit hrana

sub ochii voștri –

adică bucuria și veselia

din Casa Dumnezeului nostru?

17Semințele s‑au pârjolit sub bulgări17 Sensul termenului ebraic este nesigur.,

hambarele sunt pustii,

grânarele sunt în dărâmate,

căci grânele s‑au uscat.

18Cum suspină animalele!

Cirezile de vite umblă amețite,

pentru că nu mai au pășune;

chiar și turmele de oi suferă pedeapsa18 Sau, cf. LXX: sunt nimicite..

19Către Tine, Doamne, strig,

căci focul a mistuit pășunile pustiei

și flăcările au ars toți copacii câmpiei.

20Chiar și fiarele câmpului tânjesc după Tine,

căci albiile s‑au uscat,

iar focul a mistuit pășunile pustiei.