Amplified Bible

Job 8

Bildad Says God Rewards the Good

1Then Bildad the Shuhite answered and said,


“How long will you say these things?
And will the words of your mouth be a mighty wind?

“Does God pervert justice?
Or does [a]the Almighty pervert righteousness?

“If your children have sinned against Him,
Then He has handed them over to the power of their transgression and punished them.

“If you would [diligently] seek God
And implore the compassion and favor of the Almighty,

Then, if you are pure and upright,
Surely now He will awaken for you
And restore your righteous place.

“Though your beginning was insignificant,
Yet your end will greatly increase.


“Inquire, please, of past generations,
And consider and apply yourself to the things searched out by their fathers.

“For we are only of yesterday and know nothing,
Because our days on earth are [like] a shadow [just a breath or a vapor].
10 
“Will they (the fathers) not teach you and tell you,
And utter words from their hearts [the deepest part of their nature]?

11 
“Can the papyrus grow up without a marsh?
Can the rushes or reed grass grow without water?
12 
“While it is still green (in flower) and not cut down,
Yet it withers before any other plant [when without water].
13 
“So are the paths of all who forget God;
And the hope of the godless will perish,
14 
For his confidence is fragile and breaks,
And his trust is [like] a spider’s web.
15 
“He trusts in his house, but it does not stand;
He holds tightly to it, but it does not endure.
16 
“He thrives and prospers [like a green plant] before the sun,
And his branches spread out over his garden.
17 
“His [godless] roots are wrapped around a pile of rocks,
And he gazes at a house of stones.
18 
“If he is snatched from his place [in the garden],
Then his place will forget him, saying, ‘I have never seen you.’
19 
“Behold, this is the joy of His way;
And from out of the dust others will spring up and grow [to take his place].
20 
“Behold, God will not reject a man of integrity,
Nor will He strengthen or support evildoers.
21 
“He will yet fill your mouth with laughter
And your lips with joyful shouting [if you are found blameless].
22 
“Those who hate you will be clothed with shame,
And the tents of the wicked will be no longer.”

Notas al pie

  1. Job 8:3 Heb Shaddai.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 8

Primul discurs al lui Bildad din Şuah

1Atunci Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:

„Până când vei mai vorbi astfel
    şi până când vor fi cuvintele tale ca un vânt năprasnic?
Oare va perverti Dumnezeu judecata dreaptă?
    Va perverti Cel Atotputernic ce e drept?
Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva Lui,
    El i-a pedepsit pentru păcatul lor.
Dacă tu Îl cauţi pe Dumnezeu
    şi te rogi Celui Atotputernic,
dacă eşti curat şi drept,
    cu siguranţă, El Însuşi te va apăra
        şi-ţi va da înapoi locuinţa dreptăţii tale.
Deşi începutul tău a fost neînsemnat,
    zilele tale de pe urmă vor fi prospere.

Întreabă generaţiile anterioare
    şi află ce-au învăţat părinţii lor,
pentru că noi suntem doar de ieri şi nu ştim nimic,
    iar zilele noastre pe pământ sunt doar o umbră.
10 Oare nu te vor învăţa şi nu-ţi vor spune
    şi nu vor scoate ei cuvinte din mintea lor?

11 Creşte papirusul unde nu este mlaştină?
    Creşte trestia unde nu este apă?
12 Pe când este încă verde şi netăiată,
    se usucă mai repede ca iarba.
13 Aşa sunt căile celor ce uită pe Dumnezeu;
    aşa piere nădejdea celui lipsit de evlavie.
14 Încrederea lui este ca un fir subţire[a]
    şi sprijinul lui este ca pânza unui păianjen.
15 Se bizuie pe casa lui, dar ea nu este tare,
    se prinde de ea, dar ea nu ţine.
16 El este ca o plantă plină de sevă în lumina soarelui,
    care îşi întinde ramurile deasupra grădinii,
17 îşi ţese rădăcinile printre pietre,
    caută un loc între stânci.
18 Dar când e smulsă din locul ei,
    locul acela îi spune: «Nu te-am văzut niciodată!»
19 Aceasta este bucuria căii ei[b],
    iar din pământ vor răsări altele.[c]

20 Nu, Dumnezeu nu-l va respinge pe cel curat,
    nici nu va întări mâinile celor ce fac rău.
21 El va umple din nou cu râsete gura ta,
    şi va aşeza strigăte de bucurie pe buzele tale.
22 Cei ce te urăsc vor fi acoperiţi de ruşine
    şi cortul celui rău nu va mai fi.“

Notas al pie

  1. Iov 8:14 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  2. Iov 8:19 Expresia poate sugera ironia; sau: Aşa i se veştejeşte viaţa
  3. Iov 8:19 Sau: Aceasta este bucuria vieţii ei,/ că din pământ vor răsări altele