Amplified Bible

Job 8

Bildad Says God Rewards the Good

1Then Bildad the Shuhite answered and said,


“How long will you say these things?
And will the words of your mouth be a mighty wind?

“Does God pervert justice?
Or does [a]the Almighty pervert righteousness?

“If your children have sinned against Him,
Then He has handed them over to the power of their transgression and punished them.

“If you would [diligently] seek God
And implore the compassion and favor of the Almighty,

Then, if you are pure and upright,
Surely now He will awaken for you
And restore your righteous place.

“Though your beginning was insignificant,
Yet your end will greatly increase.


“Inquire, please, of past generations,
And consider and apply yourself to the things searched out by their fathers.

“For we are only of yesterday and know nothing,
Because our days on earth are [like] a shadow [just a breath or a vapor].
10 
“Will they (the fathers) not teach you and tell you,
And utter words from their hearts [the deepest part of their nature]?

11 
“Can the papyrus grow up without a marsh?
Can the rushes or reed grass grow without water?
12 
“While it is still green (in flower) and not cut down,
Yet it withers before any other plant [when without water].
13 
“So are the paths of all who forget God;
And the hope of the godless will perish,
14 
For his confidence is fragile and breaks,
And his trust is [like] a spider’s web.
15 
“He trusts in his house, but it does not stand;
He holds tightly to it, but it does not endure.
16 
“He thrives and prospers [like a green plant] before the sun,
And his branches spread out over his garden.
17 
“His [godless] roots are wrapped around a pile of rocks,
And he gazes at a house of stones.
18 
“If he is snatched from his place [in the garden],
Then his place will forget him, saying, ‘I have never seen you.’
19 
“Behold, this is the joy of His way;
And from out of the dust others will spring up and grow [to take his place].
20 
“Behold, God will not reject a man of integrity,
Nor will He strengthen or support evildoers.
21 
“He will yet fill your mouth with laughter
And your lips with joyful shouting [if you are found blameless].
22 
“Those who hate you will be clothed with shame,
And the tents of the wicked will be no longer.”

Notas al pie

  1. Job 8:3 Heb Shaddai.

Het Boek

Job 8

De reactie van Bildad

1Toen zei Bildad uit Suach tegen Job:

‘Hoe lang ga je zo nog door, Job, en blaas je woorden uit als een stormwind?
Wil je zeggen dat God onrechtvaardig is?
Als jouw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, heeft Hij hen terecht gestraft.
Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt,
als jij rein en oprecht bent, zal Hij opstaan, opnieuw voor je zorgen en jou je eigen plaats en woning teruggeven.
Dan zal het verleden maar klein en gering schijnen, maar je toekomst zal groots zijn.
Kijk eens naar de geschiedenis, leer toch van wat eerder heeft plaatsgehad.
Wij werden gisteren geboren en weten haast niets, onze tijd op aarde glijdt als een schaduw voorbij.
10 Van de wijsheid van vroegere generaties kun je veel leren. Luister naar hun ervaringen.
11-13 Papyrus zal zonder moeras niet kunnen groeien, net zomin als riet zonder water. Als het groen op het veld staat, verdort het sneller dan gras, nog voordat het gemaaid is. Zo gaat het ook met hen die God vergeten, de hoop van de goddeloze wordt teniet gedaan.
14 Een mens zonder God vertrouwt op een spinnenweb. Alles waarop hij steunt, stort onder hem ineen.
15 Als hij veilig denkt te zijn in zijn huis, stort het in.
16 In het zonlicht lijkt hij krachtig en vruchtbaar als een groene plant, zijn takken spreiden zich uit over de hele tuin.
17 Zijn wortels houden zich stevig vast aan een hoop stenen en wringen zich tussen die stenen door.
18 Maar als de plant van zijn plaats wordt weggerukt, wordt hij daar niet eens gemist.
19 Dat is alles wat hem te wachten staat. Een andere plant groeit op en neemt zijn plaats in.
20 Begrijp het dan toch! God verwerpt een oprechte man niet en evenmin geeft Hij voorspoed aan boosdoeners.
21 Eens zal Hij jouw mond weer laten lachen en je lippen zullen weer van vreugde juichen.
22 De mensen die jou haten, zullen met schaamte worden vervuld en de goddelozen zullen worden vernietigd.’