Amplified Bible

Job 37

Elihu Says God has Authority over the Storm

1“Indeed, at His thundering my heart trembles
And leaps out of its place.

“Listen carefully to the thunder of His voice,
And the rumbling that goes out of His mouth!

“He lets it loose under the whole heaven,
And His lightning to the ends of the earth.

“After it, His voice roars;
He thunders with the voice of His majesty,
And He does not restrain His lightning [against His adversaries] when His voice is heard.

“God thunders marvelously with His voice;
He does great things which we cannot comprehend.

“For He says to the snow, ‘Fall on the earth’;
And [He speaks] to the showers and to the downpour [of His mighty rains], ‘Be strong.’

“God seals (brings to a standstill, stops) [by severe weather] the hand of every man,
That all men [whom He has made] may know His work [that is, His sovereign power and their subjection to it].

“Then the beast goes into its lair
And remains in its hiding place.

“Out of its chamber comes the storm,
And cold from the north wind.
10 
“Ice is made by the breath of God,
And the expanse of the waters is frozen.
11 
“He loads the thick cloud with moisture;
He disperses the cloud of His lightning.
12 
“Its direction is turned around by His guidance,
That it may do whatever He commands it
On the face of the inhabited earth.
13 
“Whether [it be] for correction, or for His earth [generally]
Or for [His] mercy and lovingkindness, He causes it to happen.

14 
“Listen to this, Job;
Stand still and consider the wonders of God.
15 
“Do you know how God establishes and commands them,
And makes the lightning of His [storm] cloud shine?
16 
“Do you know about the layers of thick clouds [and how they are balanced and poised in the heavens],
The wonderful works of Him who is perfect in knowledge,
17 
You whose garments are hot,
When He quiets the earth [in sultry summer] with the [oppressive] south wind?
18 
“Can you, with Him, spread out the sky,
Strong as a molten mirror?
19 
“Tell us [Job] what words [of man] shall we say to such a Being;
We cannot state our case because of darkness [that is, our ignorance in the presence of the unsearchable God].
20 
“So shall it be told Him that I wish to speak?
Or should a man say that he would be swallowed up [and destroyed by God]?

21 
“Now people cannot look at the light when it is bright in the skies [without being blinded],
When the wind has passed and cleared them.
22 
“Out of the north comes golden splendor [and people can hardly look on it];
Around God is awesome splendor and majesty [far too glorious for man’s eyes].
23 
“The Almighty—we cannot find Him;
He is exalted in power
And He will not do violence to [nor disregard] justice and abundant righteousness.
24 
“Men therefore fear Him;
He does not regard nor respect any who are wise in heart [in their own understanding and conceit].”

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 37

1În faţa acestor lucruri, inima îmi tremură
    şi saltă din locul ei.
Ascultaţi! Ascultaţi tunetul glasului Său
    şi bubuitul care iese din gura Sa!
Îşi desfăşoară fulgerul sub cerul întreg
    şi-l trimite până la marginile pământului.
Apoi se aude vuietul glasului Său;
    El tună cu glasul Său măreţ.
Când I se aude glasul,
    El nu opreşte fulgerele.
Vocea lui Dumnezeu tună într-un mod deosebit;
    El face fapte măreţe, dincolo de înţelegerea noastră.
El spune zăpezii: «Cazi pe pământ!»
    şi ploii: «Fii o ploaie puternică!»
El îl opreşte pe orice om din lucrul lui,
    pentru ca toţi oamenii să recunoască lucrarea Lui[a].
Atunci animalele se duc la adăpostul lor
    şi rămân în vizuinile lor.
Vijelia iese din odaia sa
    şi frigul din vânturile cele năprasnice.
10 Suflarea lui Dumnezeu face gheaţa
    şi îngheaţă apele mari.
11 El încarcă norii grei cu umezeală;
    împrăştie norii cu fulgerul Său.
12 Ei se mişcă după călăuzirea Lui
    şi fac tot ceea ce le porunceşte pe faţa întregului pământ.
13 El aduce norii ca să-i pedepsească pe oameni
    sau să ude pământul Său şi să-Şi arate îndurarea[b].

14 Iov, ia aminte la aceasta!
    Stai şi cugetă la minunile lui Dumnezeu!
15 Ştii tu cum conduce Dumnezeu norii
    şi cum face să strălucească fulgerul Său?
16 Ştii tu cum plutesc norii?
    Înţelegi tu minunile Celui Desăvârşit în cunoştinţă?
17 Ştii tu de ce ţi se încălzesc hainele,
    când pământul se odihneşte de vântul dinspre sud?
18 Poţi tu să întinzi cerurile ca El,
    tari ca o oglindă turnată?
19 «Învaţă-ne ce trebuie să-I spunem!
    Din pricina întunericului nu ştim[c] ne apărăm cauza.»
20 Cine Îi va spune că vreau să-I vorbesc?
    Va vrea cineva să-I vorbească ca să fie înghiţit?
21 Nimeni nu poate privi
    cum străluceşte soarele în ceruri,
        după ce vântul le-a înseninat.
22 El vine din nord într-o splendoare de aur;
    împrejurul lui Dumnezeu este o măreţie înfricoşătoare.
23 Cel Atotputernic este dincolo de înţelegerea noastră. Este măreţ în putere,
    în judecată şi în dreptate. El nu va asupri.
24 De aceea oamenii se tem de El;
    da, toţi cei cu inima înţeleaptă se vor teme de El[d].“

Notas al pie

  1. Iov 37:7 Sau: să recunoască că sunt lucrarea Lui
  2. Iov 37:13 Vezi nota de la 10:12
  3. Iov 37:19 Sau: Suntem prea neştiutori / ignoranţi ca să
  4. Iov 37:24 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: de El, / iar El îi nesocoteşte pe cei cu inima înţeleaptă, expresia cei cu inima înţeleaptă fiind înţeleasă în sens peiorativ