Amplified Bible

Job 20

Zophar Says, “The Triumph of the Wicked Is Short”

1Then Zophar the Naamathite answered and said,


“Therefore my disquieting thoughts make me answer,
Because of the uneasiness that is within me.

“I have heard the reproof which insults me,
But the spirit of my understanding makes me answer.

“Do you not know this from the old days,
Since the time that man was placed on the earth,

That the triumphing of the wicked is short,
And the joy of the godless is only for a moment?

“Though his pride reaches the heavens
And his head touches the clouds,

Yet he perishes forever like his own refuse;
Those who have seen him will say, ‘Where is he?’

“He flies away like a dream and cannot be found;
Yes, he is chased away like a vision of the night.

“The eye which saw him sees him no longer,
Neither does his [accustomed] place behold him any longer.
10 
“His sons favor the poor [and pay his obligations],
And his hands give back his [ill-gotten] wealth.
11 
“His bones are full of youthful strength
But it lies down with him in the dust.

12 
“Though evil and wickedness are sweet in his mouth
And he hides it under his tongue,
13 
Though he desires it and will not let it go
But holds it in his mouth,
14 
Yet his food turns [to poison] in his stomach;
It is the venom of vipers within him.
15 
“He swallows [his ill-gotten] riches,
But will vomit them up;
God will drive them out of his belly.
16 
“He sucks the poison of vipers [which ill-gotten wealth contains];
The viper’s tongue slays him.
17 
“He does not look at the rivers,
The flowing streams of honey and butter [to enjoy his wealth].
18 
“He gives back what he has labored for and attained
And cannot swallow it [down to enjoy it];
As to the riches of his labor,
He cannot even enjoy them.
19 
“For he has oppressed and neglected the poor;
He has violently taken away houses which he did not build.

20 
“Because he knew no quietness or calm within him [because of his greed],
He does not retain anything he desires.
21 
“There is nothing left of what he devoured;
Therefore his prosperity does not endure.
22 
“In the fullness of his excess (great abundance) he will be in trouble;
The hand of everyone who suffers will come against him [he is miserable on every side].
23 
“When he fills his belly,
God will send His fierce anger on him
And will rain it upon him while he is eating.
24 
“He may flee from the iron weapon,
But the bow of bronze will pierce him through.
25 
The arrow is drawn forth and it comes out of his back [after passing through his body];
Yes, the glittering point comes out of his gall.
Terrors march in upon him;
26 
Complete darkness (misfortune) is held in reserve for his treasures.
An unfanned fire will devour him;
It will consume the survivor in his tent.
27 
“The heavens will reveal his wickedness and guilt,
And the earth will rise up against him.
28 
“The produce and increase of his house will depart [with the victors];
His possessions will be dragged away in the day of God’s wrath.
29 
“This is the wicked man’s portion from God,
And the heritage decreed and appointed to him by God.”

Nya Levande Bibeln

Job 20

Sofar håller fast vid vad han sagt

1Sedan yttrade sig Sofar från Naama:

Jag måste få säga en sak, för jag har ett svar att ge dig.

Du har försökt få mig att skämmas för att jag har kallat dig syndare, men jag tänker inte tiga och tåla det.

4-5 Inser du inte att den ogudaktiges seger alltid är kortlivad och att den gudlöses glädje bara varar ett ögonblick? Så har det varit sedan människan först kom till jorden!

Även om den gudlöse stolt sträcker sig mot himlen och vandrar med näsan i vädret,

ska han ändå förgås och sluta på samma ställe som sin egen avföring. De som kände honom ska undra vart han tog vägen.

Han ska försvinna som en flyktig dröm.

Inte heller hans vänner eller familj ska någonsin mer få se honom.

10 Hans barn ska tigga av de fattiga, och deras hårda arbete ska betala hans skulder.

11 Även om han är en ung man, ska han slås till marken.

12 Han njuter av smaken på sin ondska, låter den smälta i munnen

13 och suger sakta på den, så att den inte ska försvinna för snabbt.

14 Men helt plötsligt förvandlas det han njutit av till gift.

15 Han kommer att spy ut den rikedom han slukat, för Gud låter honom inte behålla den.

16 Den är som gift och död för honom.

17 Han kan inte njuta av det goda han samlat på sig.

18 Hans arbete ska inte ge honom någon lön, och rikedomen ska inte ge honom någon glädje.

19 Han har förtryckt de fattiga och roffat åt sig deras hus. Han kommer aldrig att tillfriskna.

20 Han har alltid varit girig, men nu har han ingenting. Av allt det han drömde om finns ingenting kvar.

21 Han slukade allt han kom åt, och därför ska hans framgång inte fortsätta.

22 Han ska råka i svårigheter, när han står på höjden av sin makt. Olycka ska förgöra honom.

23 Just då han håller på att fylla sin mage, ska Gud låta sin vrede regna ner över honom.

24 Han kommer att fly från sitt straff, men en pil ska träffa honom.

25 Dess glänsande spets ska dras ut ur hans galla och dödsskräcken ska då gripa honom.

26 Hans skatter ska gå förlorade i det djupaste mörker. En rasande eld ska förtära hans ägodelar och bränna upp allt han har kvar.

27 Himlen kommer att uppenbara hans synder, och jorden ska vittna mot honom.

28 Hans rikedom ska försvinna under Guds vrede.

29 Detta är vad som väntar den ogudaktige, och vad Gud har berett åt honom.