Amplified Bible

Isaiah 9

Birth and Reign of the Prince of Peace

1But there will be no more gloom for her who was in anguish [for with judgment comes the promise of salvation]. In earlier times He treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt, but later on He will make them honored [by the presence of the Messiah], by the way of the sea, on the other side of Jordan, Galilee of the Gentiles.


The people who walk in [spiritual] darkness
[a]Will see a great Light;
Those who live in the dark land,
The Light will shine on them.

You [O God] will increase the nation,
You will multiply their joy;
They will rejoice before You
Like the joy and jubilation of the harvest,
As men rejoice when they divide the spoil [of victory].

For You will break the yoke of Israel’s burden and the staff (goad) on their shoulders,
The rod of their oppressor, as at the [b]battle of Midian.

For every boot of the marching warrior in the battle tumult,
And [every soldier’s] garment rolled in blood, will be used for burning, fuel for the fire.

For to us a Child shall be born, to us a Son shall be given;
And the government shall be upon His shoulder,
And His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.

There shall be no end to the increase of His government and of peace,
[He shall rule] on the throne of David and over his kingdom,
To establish it and to uphold it with justice and righteousness
From that time forward and forevermore.
The zeal of the Lord of hosts will accomplish this.

God’s Anger with Israel’s Arrogance


The Lord sends a word (message) against Jacob,
And it falls on Israel [the ten northern tribes, the kingdom of Ephraim].

And all the people know it,
That is, [c]Ephraim and the inhabitants of Samaria [its capital],
Who say in pride and arrogance of heart:
10 
“The bricks have fallen down,
But we will rebuild [all the better] with ashlar (hewed stones);
The sycamores have been cut down,
But we will replace them with [expensive] cedars.”
11 
Therefore the Lord raises against Ephraim adversaries from Rezin [king of Aram]
And spurs their enemies on,
12 
The Arameans on the east and the Philistines on the west;
And they devour Israel with gaping jaws.
In spite of all this, God’s anger does not turn away
But His hand is still stretched out [in judgment].

13 
Yet the people do not turn back [in repentance] to Him who struck them,
Nor do they seek the Lord of hosts [as their most essential need].
14 
Therefore the Lord cuts off head and tail [the highest and the lowest] from Israel,
Both [the high] palm branch and [the low] bulrush in one day.
15 
The elderly and honorable man, he is the head;
And the prophet who teaches lies, he is the tail.
16 
For those who lead this people are causing them to go astray;
And those who are led [astray] by them are swallowed up.
17 
Therefore the Lord does not rejoice over their young men,
Nor does He have compassion on their fatherless or their widows;
For every one of them is godless and an evildoer,
And every mouth is speaking foolishness.
In spite of all this, God’s anger does not turn away
But His hand is still stretched out [in judgment].

18 
For wickedness burns like a fire;
It consumes briars and thorns,
It even sets the forest thickets ablaze;
And it swirls upward in a column of smoke.
19 
By the wrath of the Lord of hosts the land is burned up,
And the people are like fuel for the fire;
No man spares his brother.
20 
They slice off [in discord] what is on the right hand but are still hungry,
And they eat what is on the left hand but they are not satisfied;
Each eats the flesh of his own arm.
21 
[The tribe of] Manasseh devours [the tribe of his brother] Ephraim, and Ephraim Manasseh,
And together they are against Judah (the southern kingdom, the house of David).
In spite of all this, God’s anger does not turn away
But His hand is still stretched out [in judgment].

Notas al pie

  1. Isaiah 9:2 Or have seen, Hebrew perfect tense. The perfect tense is used frequently in this passage and should probably be interpreted as the prophetic future, that is, the use of the perfect (past) tense to describe a future event as a certainty.
  2. Isaiah 9:4 A reference to Gideon’s great victory over the Midianites (Judg 7:22-25).
  3. Isaiah 9:9 The names “Israel” and “Ephraim” are used interchangeably to refer to the ten tribes of the northern kingdom.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 9

1Det folk, som går rundt i mørke,
    skal se et strålende lys.
Lyset vil skinne på alle,
    som lever i dødsskyggens land.
Herre, du gør jubelen stor,
    du fylder os med glæde,
som når høstfolk fryder sig over høsten,
    som krigere jubler, når de deler byttet.
For du bryder det tunge åg,
    som hviler på vores skuldre,
knækker slavefogedens kæp,
    som da du frelste os fra midjanitterne.
Støvler, der trampede i krigen,
    og kapper, som er sølet i blod
skal brændes op,
    fortæres af ilden.
For et barn er født os!
    En søn er os givet!
Han skal herske over os,
    og han skal kaldes:
„Underfuld Rådgiver”,
    „Vældig Gud”,
„Evig Fader”,
    „Fredsfyrste”.
Når han bliver konge i Davidsriget,
    bliver hans magt uden grænser,
        og han skaber fred overalt.
For han bygger sit rige på retfærdighed
    fra nu af og til evig tid.
Herren, den Almægtige,
    vil gøre, hvad han har besluttet.

Herrens dom over Nordriget

Herren har udtalt sin dom over Israels rige, over Jakobs slægt. Alle i Samaria har hørt det, det er kendt i Efraims land. Alligevel siger de i hovmod og trods: „Hvis landet lægges i ruiner, bygger vi det bare op igen, så det bliver bedre end før. Vi bruger tilhugne natursten i stedet for brændte lersten, og vi erstatter det ødelagte morbærfigentræ med cedertræ.” 10 Herren vil svare på deres hovmod ved at føre fjender imod dem, 11 aramæerne fra øst og filistrene fra vest. Med vidtåbne gab kommer de og opsluger Israel. Alligevel er Herrens vrede ikke forbi. Hans hånd er stadig løftet til slag.

12 Men de angrede ikke over for ham, der straffede dem. De søgte stadig ikke Herren, den Almægtige. 13-14 Derfor vil Herren hugge hoved og hale af Israel og tilintetgøre både høj og lav på samme dag. Landets ledere er hovedet, de løgnagtige profeter er halen. 15 Folkets ledere førte dem vild, de viste dem vej til afgrunden.

16 Derfor vil Herren ikke hjælpe de unge krigere, og han har ikke medynk med dem, der bliver enker, og dem, der bliver faderløse. De er jo alle onde og gudløse, og de taler som tåber. Derfor er Herrens vrede endnu ikke forbi. Hans hånd er stadig løftet til slag.

17 Ondskaben brænder som en ild, der fortærer tjørn og tidsel og antænder skovens tætte krat, så røgen hvirvler op. 18-19 Herren den Almægtiges vrede afsvider landet, og folket bliver ildens bytte. Ingen hjælper hinanden, men de slås med deres nærmeste om føden. De stjæler mad fra hinanden, men bliver ikke mætte. De æder alt, hvad de kan finde af spiseligt, men er lige sultne. Nogle vil endda fortære deres egne børn. 20 Manasse er imod Efraim, Efraim er imod Manasse—og sammen overfalder de Judas stamme. Alligevel er Herrens vrede endnu ikke forbi. Hans hånd er stadig løftet til slag.