Amplified Bible

Isaiah 8

Damascus and Samaria Fall

1Then the Lord said to me, “Take for yourself a large tablet [for public display] and write on it in ordinary characters: Belonging to [a]Maher-shalal-hash-baz. And I will get faithful witnesses to attest [to this prophecy] for me, Uriah the priest and Zechariah the son of Jeberechiah.” So I approached [my wife] the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. Then the Lord said to me, “Name him Maher-shalal-hash-baz [to remind the people of the prophecy]; for before the boy knows how to say, ‘My father’ or ‘My mother,’ the riches of Damascus (Aram’s capital) and the spoil of Samaria (Israel’s capital) [b]will be carried away by the king of Assyria.”

Again the Lord spoke to me, saying,


“Because these people (Judah) have refused the gently flowing waters of [c]Shiloah
And rejoice in Rezin [the king of Aram] and Remaliah’s son [Pekah the king of Israel],

Now therefore, listen carefully, the Lord is about to bring on them the waters of the [Euphrates] River, strong and abundant—
The king of Assyria and all his glory;
And it will rise over all its channels and canals and go far beyond its banks.

“Then it will [d]sweep on into Judah; it will overflow and pass through [the hills],
Reaching even to the neck [of which Jerusalem is the head],
And its outstretched wings (the armies of Assyria) will fill the width of Your land, O Immanuel.

A Believing Remnant


“Be broken [in pieces], O peoples, and be shattered!
Listen, all you [our enemies from the] far countries.
Prepare yourselves [for war], and be shattered;
Prepare yourselves [for war], and be shattered.
10 
“Take counsel together [against Judah], but it will come to nothing;
Speak the word, but it will not stand,
For God is with us (Immanuel).”

11 For in this way the Lord spoke to me with His strong hand [upon me] and instructed me not to walk in the way of this people [behaving as they do], saying,

12 
“You are not to say, ‘It is a conspiracy!’
In regard to all that this people call a conspiracy,
And you are not to fear what they fear nor be in dread of it.
13 
“It is the Lord of hosts whom you are to regard as holy and awesome.
He shall be your [source of] fear,
He shall be your [source of] dread [not man].
14 
“Then He shall be a sanctuary [a sacred, indestructible shelter for those who fear and trust Him];
But to both the houses of Israel [both the northern and southern kingdoms—Israel and Judah, He will be] a stone on which to stumble and a rock on which to trip,
A trap and a snare for the inhabitants of Jerusalem.
15 
“Many [among them] will stumble over them;
Then they will fall and be broken,
They will even be snared and trapped.”

16 Bind up the testimony, seal the law and the teaching among my (Isaiah’s) disciples. 17 And I will wait for the Lord who is hiding His face from the house of Jacob; and I will look eagerly for Him. 18 Listen carefully, I and the children whom the Lord has given me are [e]for signs and wonders [that will occur] in Israel from the Lord of hosts, who dwells on Mount Zion.

19 When the people [instead of trusting God] say to you, “Consult the mediums [who try to talk to the dead] and the soothsayers who chirp and whisper and mutter,” should not a people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living? 20 [Direct those people] to the law and to the testimony! If their teachings are not in accord with this word, it is because they have no dawn. 21 They [who consult mediums and soothsayers] will pass through the land deeply distressed and hungry, and when they are hungry, they will become enraged and will curse their king and their God as they look upward. 22 Then they will look to the earth, they will see only distress and darkness, the gloom of anguish; and they will be driven away into darkness and overwhelming night.

Notas al pie

  1. Isaiah 8:1 I.e. swift is the plunder, speedy is the prey.
  2. Isaiah 8:4 Samaria was overthrown by Assyria in 722 b.c., ten years after the downfall of Damascus, fulfilling this prophecy.
  3. Isaiah 8:6 The perennial spring outside Jerusalem that flowed to the Pool of Siloam, Jerusalem’s water supply. The spring was a symbol of God’s protection and sustaining power.
  4. Isaiah 8:8 This prophecy was literally fulfilled, and although Aram and Israel were conquered and led into captivity, the kingdom of Judah was spared and continued for over 130 years.
  5. Isaiah 8:18 Isaiah’s own name means “Salvation of the Lord.” His two children’s names were “signs” as well, the one (see note v 1) pointing to the coming military crisis and the other (see note 7:3) to the future restoration.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 8

Fremtidige assyriske angreb

1Derpå sagde Herren til mig: „Tag en stor tavle og skriv med tydelig skrift navnet: Maher-Shalal Hash-Baz.[a] Gør det med to pålidelige mænd som vidner: Urija, som er præst, og Zekarja, Jeberekjas søn.”

Derefter gik jeg ind til min hustru, og hun blev gravid og fødte en søn. Da sagde Herren til mig: „Kald ham Maher-Shalal Hash-Baz, for endnu inden drengen har lært at sige ‚mor’ eller ‚far’, vil assyrerkongen plyndre Damaskusʼ rigdomme og røve Samarias skatte.”

Herren talte igen til mig: „Fordi mit folk har forkastet Shiloas friske vand[b] og foretrækker Arams kong Retzin og Israels kong Peka, vil jeg sende en mægtig oversvømmelse fra Eufratfloden imod dem: Assyrerkongen og hans mægtige hære vil oversvømme landet. Floden vil gå over sine bredder, skylle ind over Judas land og nå helt frem til hovedstaden. Hele ‚Immanuel’s land vil bliver angrebet af fjenden.”

Gør blot klar til krig, I folkeslag, men I kan ikke stå jer imod Herren! Hør efter, I fjerne lande. Gør bare alt, hvad I kan. I vil dog blive slået engang. 10 Hold blot krigsråd og indgå alliancer. Det nytter intet, for Gud er med os.

Om at have tillid til Gud

11 Herren opfordrede mig kraftigt til at stå fast og ikke følge flertallet. Henvendt til os, der fulgte ham, sagde han: 12 „I skal ikke kalde noget for en sammensværgelse, bare fordi andre gør det. Bliv ikke grebet af panik som flertallet. 13 Det er mig, I skal respektere, frygte og ære, for jeg er Herren, den Almægtige. 14 Jeg er som en helligdom og et tilflugtssted, men også som en anstødssten, som både Israel og Juda vil snuble over, en fælde, som Jerusalems indbyggere vil blive fanget i. 15 Mange vil snuble og falde over den. 16 Skriv det ned, som jeg har sagt, og sæt segl på bogrullen, så de, der følger mig, kan holde fast ved mit ord.”

17 Jeg har forventning til, at Herren griber ind, selv når han vender ryggen til Israels folk. Jeg sætter al min lid til ham. 18 Her er jeg sammen med de børn, som Herren gav mig. Vi er som tegn[c] for Israels folk fra Herren, den Almægtige, som bor på Zions bjerg.

19 Måske vil nogle sige til jer: „Prøv at spørge de clairvoyante til råds, dem der mumler og hvisker. Skal man ikke søge råd hos sine guder og adspørge de døde angående de levende, 20 så man kan få vejledning og hjælp?” Men de, der siger sådan, famler i mørket. 21 De kommer til at vandre modløse og sultne gennem landet. Hungersnøden vil gøre dem bitre, så de forbander både kongen og Gud. 22 Hvad enten de spejder mod det høje eller ser sig omkring på jorden, er der kun modgang og håbløst mørke omkring dem.

Messiashåbet

23 Men mørket skal ikke ruge for altid
    over det land, som tynges af trængsler.
Herren har ydmyget Zebulon
    og bragt skam over Naftalis land.
Men engang vil vejen til havet igen få ære,
    og landet øst for Jordanfloden,
        de fremmede folkeslags Galilæa.

Notas al pie

  1. 8,1 Navnet betyder: „Hurtigt bytte, hastigt rov.”
  2. 8,6 En berømt dam i Jerusalem, der fik vand fra Gihonkilden, her symbol på Guds hjælp. Navnet betyder „udsendelse”, og henviser nok til, at Gud gerne vil sende hjælp, men folket vil ikke tage imod hjælpen. Jf. Joh. 9,7.11.
  3. 8,18 Esajas betyder „Jahve frelser”. Se noterne til 7,3.14 og 8,1.