Amplified Bible

Isaiah 66

Heaven Is God’s Throne

1This is what the Lord says,

“Heaven is My throne and the earth is My footstool.
Where, then, is a house that you could build for Me?
And where will My resting place be?

“For all these things My hand has made,
So all these things came into being [by and for Me],” declares the Lord.
“But to this one I will look [graciously],
To him who is humble and contrite in spirit, and who [reverently] trembles at My word and honors My commands.

Hypocrisy Rebuked


“He who kills an ox [for pagan sacrifice] is [as guilty] as one who kills a man;
He who sacrifices a lamb, as one who breaks a dog’s neck;
He who offers a grain offering, as one who offers swine’s blood;
He who offers incense, as one who blesses an idol.
Such people have chosen their own ways,
And their soul delights in their repulsive acts;

So I will choose their punishments,
And will bring the things they dread upon them
Because I called, but no one answered;
I spoke, but they did not listen or obey.
But they did evil in My sight
And chose that in which I did not delight.”

Hear the word of the Lord, you who tremble [with awe-filled reverence] at His word:
“Your brothers who hate you, who exclude you for My Name’s sake,
Have said, ‘Let the Lord be glorified, that we may see your joy.’
But they will be put to shame.

“The sound of an uproar from the city! A voice from the temple!
The voice of the Lord, providing retribution to His enemies.


“Before she (Zion) was in labor, she gave birth;
Before her labor pain came, she gave birth to a boy.

“Who has heard of such a thing? Who has seen such things?
Can a land [a]be born in one day?
Or can a nation be brought forth in a moment?
As soon as Zion was in labor, she also brought forth her sons.

“Shall I bring to the moment of birth and not give delivery?” says the Lord.
“Or shall I who gives delivery shut the womb?” says your God.

Joy in Jerusalem’s Future

10 
“Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her;
Rejoice greatly with her, all you who mourn over her,
11 
That you may nurse and be satisfied with her comforting breasts,
That you may drink deeply and be delighted with her bountiful bosom.”
12 
For the Lord says this, “Behold, I extend peace to her (Jerusalem) like a river,
And the glory of the nations like an overflowing stream;
And you will be nursed, you will be carried on her hip and [playfully] rocked on her knees.
13 
“As one whom his mother comforts, so I will comfort you;
And you will be comforted in Jerusalem.”
14 
When you see this, your heart will rejoice;
Your bones will flourish like new grass.
And the [powerful] hand of the Lord will be revealed to His servants,
But His indignation will be toward His enemies.
15 
For indeed, the Lord will come in fire
And His chariots will be like the stormy wind,
To render His anger with rage,
And His rebuke with flames of fire.
16 
For the Lord will execute judgment by fire
And by His sword on all mankind,
And those slain by the Lord will be many.
17 
“Those who [vainly attempt to] sanctify and cleanse themselves to go to the gardens [to sacrifice to idols],
Following after [b]one in the center,
Who eat swine’s flesh, [c]detestable things and mice,
Will come to an end together,” says the Lord.

18 “For I know their works and their thoughts. The time is coming to gather all nations and languages, and they will come and see My glory. 19 I will set up a [miraculous] sign among them, and from them I will send survivors to the nations: Tarshish, Pul (Put), Lud, Meshech, Tubal and Javan, to the distant islands and coastlands that have not heard of My fame nor seen My glory. And they will declare and proclaim My glory among the nations. 20 Then they shall bring all your countrymen (children of Israel) from all the nations as a grain offering to the Lord—on horses, in chariots, in litters, on mules and on camels—to My holy mountain Jerusalem,” says the Lord, “just as the sons of Israel bring their grain offering in a clean vessel to the house of the Lord. 21 I will also take some of them as priests and Levites,” says the Lord.

22 
“For just as the new heavens and the new earth
Which I make will remain and endure before Me,” declares the Lord,
“So your offspring and your name will remain and endure.
23 
“And it shall be that from New Moon to New Moon
And from Sabbath to Sabbath,
All mankind will come to bow down and worship before Me,” says the Lord.
24 
“Then they will go forth and look
Upon the dead bodies of the [rebellious] men
Who have transgressed against Me;
For their worm (maggot) will not die,
And their fire will not go out;
And they will be an abhorrence to all mankind.”

Notas al pie

 1. Isaiah 66:8 Never in the history of the world had such a thing happened before—but God keeps His word. As foretold here and in Ezek 37:21, 22, Israel became a recognized nation, actually “born in one day.” After being away from their homeland for almost 2,000 years, the Jews were given a national homeland in Palestine by the Balfour Declaration in November 1917. In 1922, the League of Nations gave Great Britain the mandate over Palestine. On May 14, 1948, Great Britain withdrew her mandate, and immediately Israel was declared a sovereign state, and her growth and importance among nations was astonishing.
 2. Isaiah 66:17 Perhaps referring to the image of the Syrian god Adad. Some commentators also suggest that this may refer to the cultic leader in the center who shows by his example how to conduct the ceremonies.
 3. Isaiah 66:17 This may refer to a reptile of some kind.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 66

Judecată şi speranţă

1„Aşa vorbeşte Domnul:

«Cerul este tronul Meu,
    iar pământul este aşternutul picioarelor Mele!
Unde deci Mi-aţi putea zidi voi Mie o casă?
    Sau unde va fi locul Meu de odihnă?
Mâna Mea a făcut toate aceste lucruri
    şi aşa au luat fiinţă toate[a],
        zice Domnul.

Iată însă omul spre care voi privi:
    spre cel umil şi smerit în duh,
        spre cel ce se cutremură la Cuvântul Meu.

Oricine înjunghie un bou
    nu este mai bun decât cel care omoară un om;
oricine jertfeşte un miel
    nu este mai bun decât cel care rupe gâtul unui câine;
oricine aduce un dar de mâncare
    nu este mai bun decât cel ce aduce ca jertfă sângele unui porc
şi oricine arde tămâie ca aducere-aminte
    nu este mai bun decât cel ce binecuvântează un idol.
Aceştia şi-au ales propriile căi,
    iar sufletul lor găseşte plăcere în urâciunile lor.
De aceea şi Eu voi alege să mă port aspru cu ei
    şi să aduc peste ei lucrurile de care se tem,
căci atunci când am chemat, nici unul n-a răspuns,
    atunci când am vorbit, n-au ascultat,
ci au făcut ceea ce este rău în ochii Mei
    şi au ales ce nu-Mi place.»

Ascultaţi Cuvântul Domnului,
    voi, care tremuraţi la Cuvântul Său:
«Fraţii voştri, care vă urăsc
    şi vă resping din pricina Numelui Meu, au zis:
‘Să fie slăvit Domnul!
    Să vă vedem bucuria!’
        Totuşi ei vor fi făcuţi de ruşine.
Ascultaţi! Un zgomot se aude din cetate!
    Un glas se aude din Templu!
Este glasul Domnului,
    răsplătind din plin duşmanilor Săi!

Înainte de a simţi dureri,
    ea a născut;
înainte ca durerile să-i vină,
    ea a născut un fiu!
Cine a mai auzit una ca asta?!
    Cine a mai văzut asemenea lucruri?!
Se poate naşte oare o ţară
    într-o singură zi?!
Se poate oare ca un neam să fie adus la viaţă

aşa, într-o clipă?!

Şi totuşi, abia au apucat-o durerile,
    că Sionul şi-a şi născut fiii.
Să aduc până la clipa naşterii şi să nu las să se nască?!
    zice Domnul.
Să opresc oare naşterea, Eu, Care fac să se nască?!»
    zice Dumnezeul tău.

10 Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul! Fiţi veseli pentru el,
    toţi cei ce-l iubiţi!
Bucuraţi-vă împreună cu el în veselie,
    toţi aceia care aţi plâns pentru el,
11 ca să fiţi hrăniţi şi săturaţi
    la sânul lui mângâietor,
ca să beţi din plin şi să vă desfătaţi
    de abundenţa gloriei lui!

12 Căci aşa vorbeşte Domnul:

«Iată-Mă gata să întind spre el pacea[b],
    asemenea unui râu,
şi bogăţia neamurilor,
    asemenea unui şuvoi care se revarsă!
Veţi fi alăptaţi şi purtaţi pe braţe,
    veţi fi dezmierdaţi pe genunchi.
13 Aşa cum o mamă îşi mângâie copilul,
    aşa vă voi mângâia şi Eu
        şi veţi fi mângâiaţi în Ierusalim.»

14 Când veţi vedea aceasta, inima vi se va bucura,
    iar trupul vi se va revigora asemenea ierbii proaspete;
se va cunoaşte atunci că mâna Domnului este cu robii Săi,
    iar mânia Sa este împotriva duşmanilor Săi.
15 Căci, iată! Domnul vine într-un foc,
    iar carele Sale sunt ca un vârtej!
El vine ca să răsplătească, dezlănţuindu-Şi mânia printr-o aprigă furie
    şi mustrarea, prin flăcări de foc.
16 Căci prin foc şi sabie Îşi va aduce Domnul judecata
    asupra tuturor oamenilor
        şi mulţi vor fi cei ucişi de Domnul.

17 «Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc pentru a intra în grădini,
    mergând unul câte unul[c]
în mijlocul celor ce mănâncă carne de porc,
    şoareci şi alte animale scârboase,
        vor pieri împreună, zice Domnul.

18 Căci din cauza faptelor şi a gândurilor lor[d] vin să adun toate neamurile şi limbile. Ele vor veni şi vor vedea slava Mea! 19 Voi pune un semn între ei şi voi trimite pe unii dintre supravieţuitori la neamuri: la Tarşiş, la Put[e] şi la cei din Lud[f] – iscusiţi în mânuirea arcului – la Tubal şi la Iavan[g], până în ţinuturile de lângă mare îndepărtate, care n-au auzit vorbindu-se de Mine şi nici nu Mi-au văzut slava. Ei vor vesti slava Mea printre neamuri. 20 Ei îi vor aduce dintre neamuri pe toţi fraţii voştri ca dar închinat Domnului; îi vor aduce pe cai, în care, în căruţe, pe catâri şi pe cămile, la muntele Meu cel sfânt, zice Domnul, aşa cum israeliţii aduc un dar de mâncare într-un vas curat la Casa Domnului. 21 Iar pe unii dintre ei îi voi lua ca preoţi şi leviţi, zice Domnul.

22 Căci aşa cum cerurile cele noi
    şi pământul cel nou, pe care le fac,
vor dăinui înaintea Mea, zice Domnul,
    tot aşa vor dăinui şi urmaşii[h] şi numele vostru.
23 De la o lună nouă la cealaltă
    şi de la un Sabat la celălalt,
orice făptură va veni
    şi Mi se va închina, zice Domnul.
24 Vor ieşi şi vor vedea
    hoiturile celor ce s-au răzvrătit împotriva Mea;
căci viermele lor nu va muri,
    focul lor nu se va stinge
        şi vor fi pricină de repulsie pentru orice făptură.»“

Notas al pie

 1. Isaia 66:2 TM; LXX: şi astfel toate Îmi aparţin
 2. Isaia 66:12 Sau: prosperitatea
 3. Isaia 66:17 Se referă probabil la o procesiune care urmează un idol
 4. Isaia 66:18 Sau: în ciuda; sensul acestei propoziţii în ebraică este nesigur; LXX: Căci Eu cunosc faptele şi gândurile lor şi
 5. Isaia 66:19 libieni, cf. câtorva mss LXX şi Ier. 46:9; TM: Pul
 6. Isaia 66:19 Lidia; posibil şi un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13)
 7. Isaia 66:19 grecii
 8. Isaia 66:22 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 53:10