Amplified Bible

Isaiah 66

Heaven Is God’s Throne

1This is what the Lord says,

“Heaven is My throne and the earth is My footstool.
Where, then, is a house that you could build for Me?
And where will My resting place be?

“For all these things My hand has made,
So all these things came into being [by and for Me],” declares the Lord.
“But to this one I will look [graciously],
To him who is humble and contrite in spirit, and who [reverently] trembles at My word and honors My commands.

Hypocrisy Rebuked


“He who kills an ox [for pagan sacrifice] is [as guilty] as one who kills a man;
He who sacrifices a lamb, as one who breaks a dog’s neck;
He who offers a grain offering, as one who offers swine’s blood;
He who offers incense, as one who blesses an idol.
Such people have chosen their own ways,
And their soul delights in their repulsive acts;

So I will choose their punishments,
And will bring the things they dread upon them
Because I called, but no one answered;
I spoke, but they did not listen or obey.
But they did evil in My sight
And chose that in which I did not delight.”

Hear the word of the Lord, you who tremble [with awe-filled reverence] at His word:
“Your brothers who hate you, who exclude you for My Name’s sake,
Have said, ‘Let the Lord be glorified, that we may see your joy.’
But they will be put to shame.

“The sound of an uproar from the city! A voice from the temple!
The voice of the Lord, providing retribution to His enemies.


“Before she (Zion) was in labor, she gave birth;
Before her labor pain came, she gave birth to a boy.

“Who has heard of such a thing? Who has seen such things?
Can a land [a]be born in one day?
Or can a nation be brought forth in a moment?
As soon as Zion was in labor, she also brought forth her sons.

“Shall I bring to the moment of birth and not give delivery?” says the Lord.
“Or shall I who gives delivery shut the womb?” says your God.

Joy in Jerusalem’s Future

10 
“Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her;
Rejoice greatly with her, all you who mourn over her,
11 
That you may nurse and be satisfied with her comforting breasts,
That you may drink deeply and be delighted with her bountiful bosom.”
12 
For the Lord says this, “Behold, I extend peace to her (Jerusalem) like a river,
And the glory of the nations like an overflowing stream;
And you will be nursed, you will be carried on her hip and [playfully] rocked on her knees.
13 
“As one whom his mother comforts, so I will comfort you;
And you will be comforted in Jerusalem.”
14 
When you see this, your heart will rejoice;
Your bones will flourish like new grass.
And the [powerful] hand of the Lord will be revealed to His servants,
But His indignation will be toward His enemies.
15 
For indeed, the Lord will come in fire
And His chariots will be like the stormy wind,
To render His anger with rage,
And His rebuke with flames of fire.
16 
For the Lord will execute judgment by fire
And by His sword on all mankind,
And those slain by the Lord will be many.
17 
“Those who [vainly attempt to] sanctify and cleanse themselves to go to the gardens [to sacrifice to idols],
Following after [b]one in the center,
Who eat swine’s flesh, [c]detestable things and mice,
Will come to an end together,” says the Lord.

18 “For I know their works and their thoughts. The time is coming to gather all nations and languages, and they will come and see My glory. 19 I will set up a [miraculous] sign among them, and from them I will send survivors to the nations: Tarshish, Pul (Put), Lud, Meshech, Tubal and Javan, to the distant islands and coastlands that have not heard of My fame nor seen My glory. And they will declare and proclaim My glory among the nations. 20 Then they shall bring all your countrymen (children of Israel) from all the nations as a grain offering to the Lord—on horses, in chariots, in litters, on mules and on camels—to My holy mountain Jerusalem,” says the Lord, “just as the sons of Israel bring their grain offering in a clean vessel to the house of the Lord. 21 I will also take some of them as priests and Levites,” says the Lord.

22 
“For just as the new heavens and the new earth
Which I make will remain and endure before Me,” declares the Lord,
“So your offspring and your name will remain and endure.
23 
“And it shall be that from New Moon to New Moon
And from Sabbath to Sabbath,
All mankind will come to bow down and worship before Me,” says the Lord.
24 
“Then they will go forth and look
Upon the dead bodies of the [rebellious] men
Who have transgressed against Me;
For their worm (maggot) will not die,
And their fire will not go out;
And they will be an abhorrence to all mankind.”

Notas al pie

  1. Isaiah 66:8 Never in the history of the world had such a thing happened before—but God keeps His word. As foretold here and in Ezek 37:21, 22, Israel became a recognized nation, actually “born in one day.” After being away from their homeland for almost 2,000 years, the Jews were given a national homeland in Palestine by the Balfour Declaration in November 1917. In 1922, the League of Nations gave Great Britain the mandate over Palestine. On May 14, 1948, Great Britain withdrew her mandate, and immediately Israel was declared a sovereign state, and her growth and importance among nations was astonishing.
  2. Isaiah 66:17 Perhaps referring to the image of the Syrian god Adad. Some commentators also suggest that this may refer to the cultic leader in the center who shows by his example how to conduct the ceremonies.
  3. Isaiah 66:17 This may refer to a reptile of some kind.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 66

1„Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel. Hvordan vil I bygge et hus til mig? Hvordan vil I skaffe mig et sted at bo? Jeg har jo selv skabt det hele, og det tilhører mig,” siger Herren.

„Jeg hjælper dem, som har et ydmygt og sønderknust hjerte, og som handler på mine ord. Men mange håner mig med deres ondskab. De ofrer en okse til mig, men slår samtidig mennesker ihjel. De ofrer et lam til mig, men ofrer samtidig en hund til afguderne. De bringer et afgrødeoffer til mig, men et offer af svineblod til afguderne. De brænder røgelse for mig, men hylder også en afgud.[a] De har valgt at følge deres egne lyster og tager med glæde del i afskyelige handlinger. Men nu vil jeg også straffe dem og bringe al den ulykke over dem, som de håbede at undgå. For da jeg kaldte på dem, nægtede de at svare. Da jeg talte til dem, ville de ikke høre efter. I stedet syndede de lige op i mit åbne ansigt og handlede stik imod min vilje.

Men hør, hvad jeg, Herren, har at sige til jer, som adlyder mig: De fra jeres eget folk, som hader jer og støder jer bort på grund af jeres loyalitet imod mig, håner jer og siger: ‚Få Herren til at vise sin herlighed, så vi kan se, hvad det er, I er så glade for.’ Men de vil blive ydmyget eftertrykkeligt.

Hør et råb i byen, en høj lyd fra templet. Det er mig, Herren, der taler. Jeg vil gøre op med mine fjender.

Jerusalem er som en kvinde, der pludselig føder et barn, så snart veerne begynder. Hvem har nogen sinde oplevet, hvad I nu ser med egne øjne? Fødes en nation på en enkelt dag? Fødes et folk på et øjeblik? Men sådan føder Jerusalem. Pludselig får hun veer og føder straks sine børn. Skulle jeg tillade svangerskab og så hindre fødslen? Skulle jeg afbryde en fødsel, jeg selv har sat i gang?” siger Herren.

10 Glæd jer med Jerusalem. Vær glade på hendes vegne, alle I, som elsker hende, og som før har sørget over hende. 11 Så skal I mættes ved hendes overflod og finde hvile som spædbarnet, der mættes og hviler trygt ved sin mors bryst. 12 „Ja,” siger Herren, „jeg sender en flod af fred over hende tillige med en strøm af rigdom fra fremmede nationer. Hendes børn bæres på hoften, sidder på skødet og får kærtegn. 13 Som en mor trøster sit barn, sådan trøster jeg jer. I vil finde trøst i Jerusalem.”

14 Når I ser Jerusalems genrejsning, vil I juble af glæde, og I vil vokse jer sunde og raske. Da vil Guds tjenere erfare Herrens magt, og hans fjender vil smage hans vrede. 15 For se, Herren kommer med lyn og tordenskrald, hans vrede er en fortærende ild, hans dom er et brølende flammehav. 16 Herren vil straffe sine modstandere med ild og sværd i et vældigt blodbad.

17 Herren siger: „De, som dyrker afguder i offerlundene, og som spiser svinekød og mus og andre urene dyr, vil blive udryddet. 18 Jeg kender menneskets tanker og gerninger, og alle folkeslagene vil opleve min kraft og magt til at straffe dem. 19 Jeg vil gøre et under iblandt dem, og dem, der undslipper, sender jeg ud til Tarshish, Pul, Lud (de berømte bueskytter), Tubal, Javan, og til de fjerne lande, der ikke har hørt om mig eller oplevet min kraft. De skal fortælle folkene om min herlighed, 20 og de skal føre alle jeres brødre iblandt folkeslagene tilbage som et offer til mig. På heste, i vogne, i bærestole, på muldyr og kamelryg skal de komme til Jerusalem og mit hellige bjerg,” siger Herren. „De skal komme, som når israelitterne bringer offergaver i rene kar til mit tempel. 21 Da vil jeg udpege nogle af dem, som er vendt hjem, til at være mine præster og levitter,” siger Herren.

22 „Ligesom den nye himmel og den nye jord altid vil bestå, skal jeres slægt og efterkommere aldrig dø ud. 23 Hver uge på sabbatten og hver den første i måneden skal alle mennesker komme for at tilbede mig,” siger Herren. 24 „Og de skal gå ud og se på ligene af dem, som gjorde oprør imod mig. De ligger på lossepladsen, hvor ormene aldrig dør, og ilden aldrig slukkes. Synet af dem vil tjene til skræk og advarsel for alle.”

Notas al pie

  1. 66,3 Teksten er uklar. Oversættelsen støtter sig delvis til LXX.