Amplified Bible

Isaiah 65

A Rebellious People

1“I let Myself be sought by those who did not ask for Me;
I let Myself be found by those who did not seek Me.
I said, ‘Here am I, here am I,’
To the nation [Israel] which did not call on My Name.

“I have spread out My hands all the day long to a rebellious and stubborn people,
Who walk in the way that is not good, [following] after their own thoughts and intentions,

The people who continually provoke Me to My face,
Sacrificing [to idols] in gardens and making offerings with incense on bricks [instead of at the designated altar];

Who sit among the graves [trying to conjure up evil spirits] and spend the night in the secret places [where spirits are thought to dwell];
Who eat swine’s flesh,
And their pots hold the broth of [a]unclean meat;

Who say, ‘Keep to yourself, do not come near me,
For I [b]am too holy for you [and you might defile me]!’
These [people] are smoke in My nostrils,
A fire that burns all the day.

“Indeed, it is written before Me,
I will not keep silent, but I will repay;
I will even repay it [directly] into their [c]arms,

Both your own wickedness and the wickedness of your fathers,” says the Lord.
“Since they too have made offerings with incense on the mountains
And scorned and taunted Me on the hills,
I therefore will measure [punishment for] their former work [directly] into their [d]arms.”

This is what the Lord says,

“As the new wine is found in the cluster,
And one says, ‘Do not destroy it, for there is a blessing and benefit in it,’
So I will do for the sake of My servants
In order not to destroy all of them.

“I will bring forth descendants from Jacob,
And an heir of My mountains from Judah;
Even My chosen ones shall inherit it,
And My servants will live there.
10 
“And [the plain of] Sharon will be a place for flocks to graze,
And the Valley of Achor a resting place for herds,
For My people who seek Me [who long for Me and require My presence in their lives].
11 
“But you who abandon (turn away from) the Lord,
Who forget and ignore My holy mountain (Zion),
Who set a table for Gad [the Babylonian god of fortune],
And who fill a jug of mixed wine for Meni [the god of fate],
12 
I will destine you for the sword, [says the Lord],
And all of you will bow down to the slaughter,
Because when I called, you did not answer;
When I spoke, you did not listen or obey.
But you did [what was] evil in My sight
And chose that in which I did not delight.”

13 Therefore, the Lord God says this,

“Listen carefully, My servants will eat, but you will be hungry;
Indeed, My servants will drink, but you will be thirsty;
Indeed, My servants will rejoice, but you will be put to shame.
14 
“Indeed, My servants will shout for joy from a happy heart,
But you will cry out with a heavy heart,
And you shall wail and howl from a broken spirit.
15 
“And you will leave your name behind to My chosen ones [who will use it] as a curse,
And the Lord God will put you to death,
But He will call His servants by another name [a much greater name, just as the name Israel was greater than the name Jacob].
16 
“Because he who blesses himself on the earth
Will bless himself by the God of truth and faithfulness;
And he who swears [an oath] on the earth
Will swear by the God of truth and faithfulness;
Because the former troubles are forgotten,
And because they are hidden from My sight.

New Heavens and a New Earth

17 
“Behold, I am creating new heavens and a new earth;
And the former things [of life] will not be remembered or come to mind.
18 
“But be glad and rejoice forever over what I create;
Behold, I am creating Jerusalem to be a source of rejoicing
And her people a joy.
19 
“I will also rejoice in Jerusalem and be glad in My people;
And there will no longer be heard in her
The voice of weeping and the sound of crying.
20 
“No longer shall there be [e]in it an infant who lives only a few days,
Or an old man who does not finish his days;
For the youth who dies at the age of a hundred,
And the one who does not reach the age of a hundred
Will be thought of as accursed.
21 
“They will build houses and live in them;
They will plant vineyards and eat the fruit.
22 
“They will not build and another occupy;
They will not plant and another eat [the fruit].
For as the lifetime of a tree, so will be the days of My people,
And My chosen [people] will fully enjoy [and long make use of] the work of their hands.
23 
“They will not labor in vain,
Or bear children for disaster;
For they are the descendants of those blessed by the Lord,
And their offspring with them.

24 “It shall also come to pass that before they call, I will answer; and while they are still speaking, I will hear. 25 The wolf and the lamb will graze together, and the lion will eat straw like the ox [there will no longer be predator and prey]; and dust will be the serpent’s food. They will do no evil or harm in all My holy mountain (Zion),” says the Lord.

Notas al pie

  1. Isaiah 65:4 Meat that is ceremonially unclean or has been kept until the third day.
  2. Isaiah 65:5 Or would transfer holiness to you (and thereby make the recipient subject to inconvenient restrictions).
  3. Isaiah 65:6 Or bosom, i.e. the fold in the outer robe where personal items are sometimes kept.
  4. Isaiah 65:7 Or bosom.
  5. Isaiah 65:20 Lit from there.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 65

Guds svar

1Herren siger til sit folk: „Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Jeg blev fundet af dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde til et folk, som egentlig ikke var mit folk: ‚Se, her er jeg!’

Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og oprørsk folk, som handlede ondt og fulgte deres egne tanker, et folk, som blev ved med at håne mig op i mit åbne ansigt ved at dyrke deres afguder i haverne og brænde offerild på hustagene for fremmede guder. Om natten gik de ud til gravhulerne for i al hemmelighed at søge kontakt med de afdøde, og de spiste svinekød og anden uren mad. Alligevel sagde de til andre mennesker: ‚Rør ikke ved mig, for du gør mig uren med din synd. Jeg er nemlig hellig og ren.’ De er som en stadig stank i min næse.

Deres synderegister er langt, og jeg giver ikke op, før de har fået, hvad de fortjener. Jeg straffer jer ikke kun for jeres egne synder, men også for jeres forfædres synder. Også de brændte røgelse på bjergene og hånede mig ved at dyrke deres afguder på offerhøjene. I skal få den fulde straf for jeres synd.”

„Men jeg vil ikke udslette jer alle,” siger Herren. „På en rådden drueklase kan man altid finde enkelte gode druer, der ikke fortjener at blive kasseret. Jeg har da også fundet sande Guds tjenere i Israel, og dem vil jeg ikke lade gå til grunde sammen med de andre. Jeg vil frelse en rest af Israels folk og Judas efterkommere. Mine udvalgte, som tjener mig, skal arve landet og bo der. 10 Saronsletten bliver græsmarker for deres får, og i Akors dal vil deres kvæg ligge og tygge drøv. Det lover jeg dem af mit folk, som søger mig.

11 Men I, som har svigtet mig og mit tempel og i stedet tilbeder lykkeguden og skæbneguden, 12 jeres skæbne bliver sværdhug, og jeres lykke bliver at knæle til nedslagtning. For da jeg kaldte, svarede I ikke, og da jeg talte, hørte I ikke efter. I syndede bevidst for øjnene af mig og valgte at handle stik imod min vilje.”

13 Derfor siger Gud Herren: „I skal sulte, men de, der tjener mig, skal spise. I skal tørste, men de skal drikke. I skal hænge med hovedet i skam, men de skal glæde sig. 14 I skal græde af sorg og jamre i fortvivlelse, men de skal juble af fryd. 15 Mine udvalgte vil huske jer som dem, der blev forbandet og dræbt af Herren. Mine tjenere får en bedre fremtid.

16 Til den tid vil I igen begynde at bruge mit navn, når I aflægger en ed eller udtaler en velsignelse, for jeg er en trofast Gud. Da vil de gamle problemer være glemt og ikke længere huskes.

17 Hør her! Jeg vil skabe en ny himmel og en ny jord, og man vil ikke huske det gamle mere. 18 Glæd jer! Fryd jer for evigt over mit nye skaberværk!

Jeg gør Jerusalem til et vidunderligt sted, hvor folk vil juble af glæde. 19 Og jeg vil fryde mig over mit folk i Jerusalem. Ingen skal længere græde og jamre af sorg. 20 Ingen børn vil dø som spæde, og de gamle vil ikke gå bort før tiden. Hundrede år skal betragtes som en ung alder, og en, der ikke når de hundrede, vil man regne for at være under forbandelse. 21 De bygger sig huse og bor der selv, de planter vinmarker og nyder selv dens frugt. 22 De bliver ikke jaget fra hus og hjem, og andre røver ikke deres høst. Mit folk vil opnå en høj alder og nyde frugten af deres arbejde. 23 De skal ikke arbejde forgæves eller føde børn for bare at miste dem igen. De er Herrens velsignede folk, og velsignelsen skal gå i arv til deres børn. 24 Jeg vil gribe ind og hjælpe dem, før de kalder på mig. Ja, før de ved, hvad de skal bede om, vil jeg give dem det, de har brug for. 25 Ulven og lammet skal græsse sammen, løven skal æde hø som oksen, men slangen skal spise støv. Til den tid vil der hverken findes ondskab eller ødelæggelse i hele mit hellige bjergland,” siger Herren.