Amplified Bible

Isaiah 63

God’s Vengeance on the Nations

1Who is this who comes from Edom,
With crimson-stained garments from Bozrah [in Edom],
This One (the Messiah) who is majestic in His apparel,
Marching in the greatness of His might?
“It is I, [the One] who speaks in righteousness [proclaiming vindication], mighty to save.”

Why is Your apparel red,
And Your garments like the one who treads in the wine press?

“I have trodden the wine trough alone,
And of the peoples there was no one with Me.
I also trod them in My anger
And trampled them in My wrath;
And their lifeblood is sprinkled on My garments,
And I stained all My clothes.

“For the day of vengeance [against ungodliness] was in My heart,
And My year of redemption [of those who put their trust in Me—the year of My redeemed] has come.

“I looked, but there was no one to help,
And I was amazed and appalled that there was no one to uphold [truth and right].
So My own arm brought salvation to Me,
And My wrath sustained Me.

“I trampled the peoples in My anger
And made them drunk with [the cup of] My wrath,
And I spilled their lifeblood on the earth.”

God’s Ancient Mercies Recalled


I will tell of the lovingkindnesses of the Lord, and the praiseworthy deeds of the Lord,
According to all that the Lord has done for us,
And His great goodness toward the house of Israel,
Which He has shown them according to His compassion
And according to the abundance of His lovingkindnesses.

For He said, “Be assured, they are My people,
Sons who will not be faithless.”
So He became their Savior [in all their distresses].

In all their distress He was distressed,
And the [a]angel of His presence saved them,
In His love and in His compassion He redeemed them;
And He lifted them up and carried them all the days of old.
10 
But they rebelled
And grieved His Holy Spirit;
Therefore He changed into their enemy,
And He fought against them.
11 
Then His people remembered the days of old, of Moses [and they said],
Where is He who brought our fathers up out of the [Red] Sea, with the shepherds of His flock [Moses and Aaron]?
Where is He who put His Holy Spirit in their midst,
12 
Who caused His glorious arm and infinite power to go at the right hand of Moses,
Dividing the waters before them to make for Himself an everlasting name,
13 
Who led them through the depths [of the Red Sea],
Like a horse in the wilderness, [so that] they did not stumble?
14 
Like the cattle that go down into the valley [to find better pasture and rest],
The Spirit of the Lord gave them rest.
So You led Your people [O Lord]
To make for Yourself a beautiful and glorious name [preparing the way for the acknowledgment of Your name by all nations].

“You Are Our Father”

15 
Look down from heaven and see from Your lofty dwelling place, holy and glorious.
Where are Your zeal and Your mighty acts [Your miracles which you did for Your people]?
The stirring of Your heart and Your compassion are restrained and withheld from me.
16 
For [most certainly] You are our Father, even though Abraham [our ancestor] does not know us
And Israel does not acknowledge us.
You, O Lord, are [still] our Father,
Our Redeemer from everlasting is Your name.
17 
O Lord, why do You cause us to stray from Your ways
And harden our heart from fearing You [with reverence and awe]?
Return for Your servants’ sake, the tribes of Your heritage.
18 
Your holy people possessed Your sanctuary for [only] a little while;
Our adversaries have trampled it down.
19 
We have become like those over whom You have never ruled,
Like those who were not called by Your name.

Notas al pie

  1. Isaiah 63:9 See note Gen 16:7.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 63

Guds dom over Israels undertrykkere

1Hvem er den mægtige fyrste i blodrøde klæder, som kommer fra Botzra i Edoms land?

„Det er mig, Herren, som har magt til at frelse, og som afsiger retfærdige domme.”

Hvorfor er dit tøj så rødt, som om du havde trampet druerne i vinpersen?

„Jeg trådte vinpersen alene. Der var ingen, som hjalp mig. I min vrede nedtrådte jeg dem, som var de druer. Jeg trampede på dem, så jeg blev oversprøjtet med blod. Hævnens time var kommet, tiden til at befri mit folk fra deres undertrykkere. Jeg ventede på, om nogen ville hjælpe mig, jeg undrede mig over, at ingen støttede mig. Så fuldførte jeg dommen alene i min stærke vrede. Jeg nedtrådte folkene i vrede, fyldte dem med min harmes vin og lod deres blod løbe ud på jorden.”

Profeten mindes befrielsen fra slaveriet i Egypten og folkets utroskab

Jeg vil mindes Herrens trofasthed. Jeg vil takke ham for alt, hvad han gjorde for os, glæde mig over hans godhed imod Israels folk, over hans barmhjertighed og urokkelige troskab. Han sagde: „Det er jo mit folk, og de vil ikke svigte mig.” Da befriede han dem fra slaveriet. Han sendte ikke en engel eller et sendebud for at redde dem, men han greb selv ind. På grund af sin kærlighed ynkedes han over dem og befriede dem. Han har jo båret dem og beskyttet dem helt fra begyndelsen.

10 Men de gjorde alligevel oprør imod ham og bedrøvede hans hellige Ånd. Derfor blev han deres fjende og kæmpede imod dem.

Folket mindes Guds indgreb i fortiden og beder om hjælp

11 Men så kom de i tanke om de gamle dage, hvor Moses førte folket ud af Egypten, og de råbte: „Hvor er den Gud, som førte Israels folk med dets ledere sikkert gennem havet? Hvor er den Gud, som gav sin hellige Ånd til sin tjener Moses? 12-13 Hvor er den Gud, som viste sin vældige magt og gav Moses autoritet til at kløve havet foran hele folket? Hvor er den Gud, som udførte de store mirakler, som vi aldrig glemmer? De vandrede gennem havet så let som heste gennem ørkenen. 14 Som kvæget, der føres ned til græsset i dalen, førte Herrens Ånd folket til et hvilested. Sådan førte Herren sit folk for at vise sin herlighed.

15 Herre, se nu til os fra din hellige bolig i din herligheds Himmel. Hvad er der blevet af din nidkærhed for dit folk? Hvor er din vældige magt? Hvor er din barmhjertighed og kærlighed? Hvorfor oplever vi det ikke? 16 Du er jo vores Far. Abraham og Jakob kan ikke hjælpe os. Det er dig, Herre, som har hjulpet og reddet os fra ældgammel tid. 17 Herre, hvorfor tillader du os at fare vild fra dine veje? Hvorfor gør du os sløve, så vi glemmer at have ærefrygt for dig? Kom tilbage og grib ind, for vi ønsker at tjene dig, og vi tilhører dig. 18 Dit hellige folk boede i landet en kort tid, men nu er det vores fjender, der nedtramper dit hellige sted. 19 Vi har altid været dit folk. De andre folkeslag tilbeder dig ikke, og det er ikke dem, der har dig som deres Herre. Gid du ville flænge himlen og stige ned til os. Så ville bjergene bæve.