Amplified Bible

Isaiah 60

A Glorified Zion

1“Arise [from spiritual depression to a new life], shine [be radiant with the glory and brilliance of the Lord]; for your light has come,
And the glory and brilliance of the Lord has risen upon you.

“For in fact, darkness will cover the earth
And deep darkness will cover the peoples;
But the Lord will rise upon you [Jerusalem]
And His glory and brilliance will be seen on you.

“Nations will come to your light,
And kings to the brightness of your rising.


“Lift up your eyes around you and see;
They all gather together, they come to you.
Your sons will come from far away,
And your daughters will be looked after at their side.

“Then you will see and be radiant,
And your heart will tremble [with joy] and rejoice
Because the abundant wealth of the seas will [a]be brought to you,
The wealth of the nations will come to you.

“A multitude of camels [from the eastern trading tribes] will cover you [Jerusalem],
The young camels of Midian and Ephah;
All those from Sheba [who once came to trade] will come
Bringing gold and frankincense
And proclaiming the praises of the Lord.

“All the flocks of Kedar will be gathered to you [as the eastern pastoral tribes join the trading tribes],
The rams of Nebaioth will serve you;
They will go up with acceptance [as sacrifices] on My altar,
And I will glorify the house of My honor and splendor.

“Who are these who fly like a cloud
And like doves to their windows?

“The islands and coastlands will confidently wait for Me;
And the ships of Tarshish will come first,
To bring your sons from far away,
Their silver and gold with them,
For the name of the Lord your God,
For the Holy One of Israel because He has glorified you.

10 
“Foreigners will build up your walls,
And their kings will serve you;
For in My [righteous] wrath I struck you,
But in My favor and grace I have had compassion on you.
11 
“Your gates will be open continually;
They shall not be shut day or night,
So that people may bring to you the wealth of the nations—
With their kings led in procession.
12 
“For the nation or the kingdom which will not serve you [Jerusalem] shall perish,
And the nations [that refuse to serve] shall be utterly ruined.
13 
“The glory of Lebanon will come to you,
The [b]cypress, the juniper, and the cedar together,
To beautify the place of My sanctuary;
And I will honor and make the place of My feet glorious.
14 
“The sons of those who oppressed you will come bowing down to you [in submission],
And all those who despised you and treated you disrespectfully will bow down at the soles of your feet,
And they will call you the City of the Lord,
The Zion of the Holy One of Israel.

15 
“Whereas you [Jerusalem] have been abandoned and hated
With no one passing through,
I will make you an object of pride forever,
A joy from generation to generation.
16 
“You will suck the milk of the [Gentile] nations
And suck the breast (abundance) of kings;
Then you will recognize and know that I, the Lord, am your Savior
And your Redeemer, the Mighty One of Jacob.
17 
“Instead of bronze I will bring gold,
And instead of iron I will bring silver,
And instead of wood, bronze,
And instead of stones, iron.
And [instead of the tyranny of the present] I will appoint peace as your officers,
And righteousness your rulers.
18 
“Violence will not be heard again in your land,
Nor devastation or destruction within your borders;
But you will call your walls Salvation, and your gates Praise [to God].
19 
“The sun will no longer be your light by day,
Nor shall the bright glow of the moon give light to you,
But the Lord will be an everlasting light for you;
And your God will be your glory and splendor.
20 
“Your sun will no longer set,
Nor will your moon wane;
For the Lord will be your everlasting light,
And the days of your mourning will be over.
21 
“Then all your people will be [uncompromisingly and consistently] righteous;
They will possess the land forever,
The branch of My planting,
The work of My hands,
That I may be glorified.
22 
“The smallest one will become a thousand (a clan),
And the least one a mighty nation.
I, the Lord, will quicken it in its [appointed] time.”

Notas al pie

  1. Isaiah 60:5 Lit fall upon.
  2. Isaiah 60:13 The specific kinds of trees are uncertain.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 60

Guds lys over Jerusalem og frelse for hans folk

1Herren siger: „Jerusalem, nu kan du snart stråle af lys igen, for der er nyt lys på vej til dig. Min herlighed vil igen skinne på dig. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Men du skal få min herlighed at se. Jeg vil lade mit lys skinne på dig. Folkeslag og konger vil søge hen imod det lys, der udstråler fra dig.

Løft dit blik og se dig omkring. Alle dine sønner og døtre vender hjem til dig fra fjerne lande. Da stråler dine øjne af lykke, dit hjerte jubler af spænding og glæde. Man kommer sejlende til dig med kostbarheder fra hele verden. Lange karavaner af kameler og dromedarer fra Midjan, Efa og Saba styrer imod dig læsset med røgelse og guld, og de lovpriser min storhed. Kedars fåreflokke bringes til dig som gave, Nebajots væddere føres til mit alter og anerkendes som offerdyr. Mit herlige tempel udsmykkes med folkenes gaver.

Hvad er det, der kommer flyvende som skyer, som duer, der vender hjem til dueslaget? Det er store skibe, der bringer dine sønner og døtre hjem fra fjerne lande. De er lastet med kostbarheder, medbringer sølv og guld for at ære Herrens navn, Israels hellige Gud, hvis herlighed stråler over dig.

10 Fremmede folk skal genopbygge dine byer, og fjerne konger give tilsagn om hjælp. Skønt jeg knuste dig i min vrede, viser jeg dig nu barmhjertighed og nåde. 11 Dine porte står åbne døgnet rundt, så konger kan bringe dig gaver fra deres folk. 12 De nationer, som nægter at hjælpe dig, går til grunde, og deres indbyggere bliver udslettet. 13 Libanons vældige træer bliver bragt til dig, cypresser, enebær- og fyrretræer, til udsmykning af mit hellige tempel, som er min fodskammel.

14 De, der før undertrykte dig, kommer nu og bøjer sig ærbødigt for dig. De, som forfulgte dig, kysser dine fødder og kalder Jerusalem for ‚Herrens by’ og Zion for ‚Israels Guds bjerg’.

15 Engang var du foragtet og hadet og svigtet af alle, men i fremtiden skal du blive æret og ophøjet og opleve glæde slægt efter slægt. 16 Mægtige konger og nationer skal forsyne dig med det bedste, de har, og sørge for alle dine behov. Da vil du endelig for alvor forstå, at jeg, Herren, er din Frelser og Befrier, Israels mægtige Gud. 17 Jeg udskifter dit kobber med guld, dit jern med sølv, dit træ med bronze og dine sten med jern. Jeg lader fred og retfærdighed omslutte dig. 18 Man skal ikke mere høre om vold og ødelæggelse i landet. Bag dine mure er der tryghed, og på torvene er der lovsang.

19 Da har du ikke længere brug for lyset fra solen om dagen og månen om natten, for jeg, Herren, din Gud, skal være dit evighedslys og din herlighed. 20 Din nye sol går aldrig ned, og din nye måne aftager ikke, for jeg vil for altid være dit lys. Din sørgetid er til ende. 21 Hele dit folk bliver et retskaffent folk, og de skal bo i landet for evigt som en plante, jeg selv har plantet. Det er mit værk, og det bringer mig ære. 22 Den mindste familie bliver til en mægtig slægt, den ubetydeligste til et stort folk. Det vil jeg gøre, siger Herren. Når tiden er inde, vil jeg lade det ske i hast.”