Amplified Bible

Isaiah 58

Observances of Fasts

1“Cry aloud, do not hold back;
Lift up your voice like a trumpet,
And declare to My people their transgression
And to the house of Jacob their sins.

“Yet they seek Me day by day and delight [superficially] to know My ways,
As [if they were in reality] a nation that has done righteousness
And has not abandoned (turned away from) the ordinance of their God.
They ask of Me righteous judgments,
They delight in the nearness of God.

‘Why have we fasted,’ they say, ‘and You do not see it?
Why have we humbled ourselves and You do not notice?’
Hear this [O Israel], on the day of your fast [when you should be grieving for your sins] you find something you desire [to do],
And you force your hired servants to work [instead of stopping all work, as the law teaches].

“The facts are that you fast only for strife and brawling and to strike with the fist of wickedness.
You do not fast as you do today to make your voice heard on high.

“Is a fast such as this what I have chosen, a day for a man to humble himself [with sorrow in his soul]?
Is it only to bow down his head like a reed
And to make sackcloth and ashes as a bed [pretending to have a repentant heart]?
Do you call this a fast and a day pleasing to the Lord?

“[Rather] is this not the fast which I choose,
To undo the bonds of wickedness,
To tear to pieces the ropes of the yoke,
To let the oppressed go free
And break apart every [enslaving] yoke?

“Is it not to divide your bread with the hungry
And bring the homeless poor into the house;
When you see the naked, that you cover him,
And not to hide yourself from [the needs of] your own flesh and blood?

“Then your light will break out like the dawn,
And your healing (restoration, new life) will quickly spring forth;
Your righteousness will go before you [leading you to peace and prosperity],
The glory of the Lord will be your rear guard.

“Then you will call, and the Lord will answer;
You will cry for help, and He will say, ‘Here I am.’
If you take away from your midst the yoke [of oppression],
The finger pointed in scorn [toward the oppressed or the godly], and [every form of] wicked (sinful, unjust) speech,
10 
And if you offer yourself to [assist] the hungry
And satisfy the [a]need of the afflicted,
Then your light will rise in darkness
And your gloom will become like midday.
11 
“And the Lord will continually guide you,
And satisfy your soul in scorched and dry places,
And give strength to your bones;
And you will be like a watered garden,
And like a spring of water whose waters do not fail.
12 
“And your people will rebuild the ancient ruins;
You will raise up and restore the age-old foundations [of buildings that have been laid waste];
You will be called Repairer of the Breach,
Restorer of Streets [b]with Dwellings.

Keeping the Sabbath

13 
“If you turn back your foot from [[c]unnecessary travel on] the Sabbath,
From doing your own pleasure on My holy day,
And call the Sabbath a [spiritual] delight, and the holy day of the Lord honorable,
And honor it, not going your own way
Or [d]engaging in your own pleasure
Or speaking your own [idle] words,
14 
Then you will take pleasure in the Lord,
And I will make you ride on the high places of the earth,
And I will feed you with the [promised] heritage of Jacob your father;
For the mouth of the Lord has spoken.”

Notas al pie

  1. Isaiah 58:10 Lit soul.
  2. Isaiah 58:12 Lit to dwell.
  3. Isaiah 58:13 The ancient rabbis established strict limits for travel on the Sabbath, excepting unintentional violations and religious errands. This verse became a rabbinic proof text to rule on whether a person who had put one foot beyond the Sabbath limit for his city could reenter the city. But the Hebrew text may not refer to travel at all; turn back your foot from the Sabbath can be interpreted as an idiom referring to keeping oneself from violating the Sabbath in other ways.
  4. Isaiah 58:13 Lit finding.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 58

Sand og falsk tilbedelse af Gud

1Herren siger: „Råb højt, skån ikke din stemme! Giv signal som med en trompet! Sig til mit folk: I har syndet og gjort oprør imod mig. Dag efter dag kommer I til mig og siger, at I ønsker at kende min vilje. Som om I virkelig var et folk, der ønskede at leve ret og adlyde mine bud, spørger I mig til råds om lov og ret og siger, at I ønsker at være Gud nær.

‚Har du ikke set, at vi faster for at ære dig?’ spørger I mig. ‚Kan du ikke se, at vi ydmyger os selv for din skyld?’ Jo, tak! I faster nok, men I tænker kun på, hvad der gavner jer selv, og I tvinger jeres folk til at arbejde for jer. Hvad hjælper faste, hvis I skændes og går løs på hinanden med knytnæver? Når det er på den måde, I faster, vil jeg slet ikke høre på jeres bønner. Tror I virkelig, det er den form for faste, jeg er ude efter: at I sulter jer selv, hænger med hovedet, klæder jer i sæk og dækker jer med aske? Er det, hvad I forstår ved faste? Tror I, jeg kan acceptere den slags?

Nej, den slags faste jeg ønsker, er, at I sætter de uretfærdigt anklagede fri, at I fjerner slavernes tunge byrder, at I løser de undertrykte fra deres lænker, at I deler jeres mad med de sultne, at I giver husly til de hjemløse, at I sørger for tøj til dem, som intet har, og i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer.

Hvis I gør det, vil det lysne for jer, som når morgenrøden bryder igennem, og jeres redning vil komme i hast. Jeres godhed vil gå foran jer og min herlighed slutte op om jer bagfra. Så vil jeg høre jer, når I kalder på mig. Så snart I råber om hjælp, griber jeg ind.

Hvis I holder op med at undertrykke de svage, standser jeres falske anklager og lader være med at sprede onde rygter, 10 hvis I giver de sultne mad og hjælper dem, der er i vanskeligheder, så skal jeres lys skinne i mørket, og mørket omkring jer skal vige som ved højlys dag. 11 Og jeg vil altid lede jer og mætte jer med gode gaver. Jeg vil styrke jeres helbred, så I bliver som en frugtbar have, som en kilde, der aldrig tørrer ud. 12 Så vil jeres efterkommere genopbygge de byer, som nu ligger i ruiner, og I vil blive kendt som dem, der genrejser nedrevne bymure og gør ruiner til beboelige huse.

13 Hvis I holder sabbatsdagen hellig og undgår at bruge den til selviske formål, men glæder jer over min hellige dag og gør den til en festdag, hvor I ikke plejer jeres egne interesser, 14 så vil I opleve den glæde, jeg giver, få del i velsignelsen og nyde det skønne land, jeg lovede jeres forfar Jakob.” Herren har talt!