Amplified Bible

Isaiah 52

Cheer for Downtrodden Zion

1Awake, awake,
Put on your strength, O Zion;
Put on your beautiful garments,
O Jerusalem, the holy city;
For the uncircumcised and the unclean
Will no longer come into you.

Shake yourself from the dust, arise,
O captive Jerusalem;
Rid yourself of the chains around your neck,
O captive Daughter of Zion.

For the Lord says this, “You were sold for nothing and you will be redeemed, but not with money.” For the Lord God says this, “My people went down at the first into Egypt to live there; and [many years later Sennacherib] the Assyrian oppressed them without cause. But now, what do I have here,” declares the Lord, “seeing that My people have been taken away without reason? Those who rule over them howl [with taunting and mockery of salvation],” declares the Lord, “and My name is continually blasphemed all day long. Therefore My people shall know My Name and what it means. Therefore in that day I am the One who is speaking, ‘Here I am.’”


How beautiful and delightful on the mountains
Are the feet of him who brings good news,
Who announces peace,
Who brings good news of good [things],
Who announces salvation,
Who says to Zion, “Your God reigns!”

Listen! Your watchmen lift up their voices,
Together they shout for joy;
For they will see face to face
The return of the Lord to Zion.

Break forth, shout joyfully together,
You ruins of Jerusalem;
For the Lord has comforted His people,
He has redeemed Jerusalem.
10 
The Lord has bared His holy arm (His infinite power)
Before the eyes of all the nations [revealing Himself as the One by Whom Israel is redeemed from captivity],
That all the ends of the earth may see
The salvation of our God.

11 
Depart, depart, go out from there (the lands of exile),
Touch no unclean thing;
Go out of the midst of her (Babylon), purify yourselves,
You who carry the articles of the Lord [on your journey from there].
12 
For you will not go out in a hurry [as when you left Egypt],
Nor will you go in flight [fleeing, as you did from the Egyptians];
For the Lord will go before you,
And the God of Israel will be your rear guard.

The Exalted Servant

13 
Indeed, My Servant (the Messiah) will act wisely and prosper;
He will be raised and lifted up and greatly exalted.
14 
Just as many were astonished and appalled at you, My people,
So His appearance was marred more than any man
And His form [marred] more than the sons of men.
15 
So He will sprinkle many nations [with His blood, providing salvation],
Kings will shut their mouths because of Him;
For what they had not been told they will see,
And what they had not heard they will understand.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 52

Herrens folk skal vende hjem

1Vågn op, Jerusalem! Vågn op og iklæd dig Herrens kraft! Zion, du hellige by, tag festtøjet på! For de gudløse skal ikke længere have lov at slippe ind gennem dine porte. Rejs dig fra dine ydmygelser, Jerusalem! Ryst støvet af dig, Zions fangne datter, og befri dig for lænken om din hals! For Herren siger: „I blev solgt til fangenskab uden betaling, og uden penge skal I købes tilbage. For længe siden rejste I frivilligt ned til Egypten for at bo der som fremmede. Men senere førte assyrerne jer bort som slaver uden betaling. Og hvad ser jeg nu? Et andet folk har taget mit folk som slaver uden betaling. Folkets ledere praler af deres overlegenhed, og jeg bliver vanæret dagen lang. Men mit folk skal få at se, hvem jeg virkelig er, og erfare min magt. Til den tid vil de forstå, at det er mig, Herren, som har talt til dem.”

Hvor bliver det skønt at høre sendebudet komme løbende hen over bjergene med det glædelige budskab om fred og frelse. Til Jerusalems indbyggere råber han: „Din Gud har vist sin kongemagt!” Vægterne råber og synger af glæde, for med egne øjne ser de Herrens folk vende hjem til Zion. Bryd ud i jubelsang, Jerusalems ruiner! For Herren har hjulpet sit folk og sat Jerusalems indbyggere i frihed. 10 Herren har vist sin vældige magt for øjnene af alle folkeslagene. Hele jorden vil få at vide, hvordan Gud har frelst sit folk.

11 Læg Babylon bag jer, drag bort fra den urene by! Rør ikke ved noget urent, men rens jer, så I kan bære Herrens tempelkar tilbage til Jerusalem. 12 Forlad byen i ro og orden, ikke som nogle, der flygter for livet. Nej, Herren selv, Israels Gud, vil gå foran jer, og han vil slutte op bag jer med sin beskyttelse.

Herrens lidende tjener

13 Herren siger: „Se, det skal lykkes for min tjener. Han bliver ophøjet, får ære og pris. 14-15 Mange var målløse ved synet af ham, så umenneskelig ussel og mishandlet så han ud. Men de skal forundres over ham i hans herlighed. Selv konger vil tabe både næse og mund ved synet af ham. For de skal få noget at se, som ingen havde fortalt dem. De skal erfare, hvad de aldrig havde drømt om.”