Amplified Bible

Isaiah 51

Israel Exhorted

1“Listen to Me, you who pursue righteousness (right standing with God),
Who seek and inquire of the Lord:
Look to the rock from which you were cut
And to the excavation of the quarry from which you were dug.

“Look to Abraham your father
And to Sarah who gave birth to you in pain;
For I called him when he was but one,
Then I blessed him and made him many.”

For the Lord will comfort Zion [in her captivity];
He will comfort all her ruins.
And He will make her wilderness like Eden,
And her desert like the garden of the Lord;
Joy and gladness will be found in her,
Thanksgiving and the voice of a melody.


“Listen carefully to Me [says the Lord], O My people,
And hear Me, O My nation;
For a [divine] law will go forth from Me,
And I will quickly establish My justice as a light to the peoples.

“My righteousness (justice) is near, My salvation has gone forth,
And My arms will judge the peoples;
The islands and coastlands will wait for Me,
And they will wait with hope and confident expectation for My arm.

“Lift up your eyes to the heavens,
Then look to the earth beneath;
For the heavens will be torn to pieces and vanish like smoke,
And the earth will wear out like a garment
And its inhabitants will die in like manner.
But My salvation will be forever,
And My righteousness (justice) [and faithfully fulfilled promise] will not be broken.

“Listen to Me, you who know righteousness (right standing with God),
The people in whose heart is My law and instruction;
Do not fear the reproach and taunting of man,
Nor be distressed at their reviling.

“For the moth will eat them like a garment,
And the worm will eat them like wool.
But My righteousness and justice [faithfully promised] will exist forever,
And My salvation to all generations.”


Awake, awake, put on strength and might, O arm of the Lord;
Awake as in the ancient days, as in the generations of long ago.
Was it not You who cut Rahab (Egypt) in pieces,
Who pierced the dragon [of Egypt]?
10 
Was it not You who dried up the [Red] Sea,
The waters of the great deep,
Who made the depths of the sea a pathway
For the redeemed to cross over?
11 
So the redeemed of the Lord will return
And come with joyful shouting to Zion;
Everlasting joy will be on their heads.
They will obtain gladness and joy,
And sorrow and sighing will flee away.

12 
“I, even I, am He who comforts you.
Who are you that you are afraid of man who dies
And of a son of man who is made [as destructible] as grass,
13 
That you have forgotten the Lord your Maker,
Who stretched out the heavens
And laid the foundations of the earth,
That you continually tremble with fear all day long because of the rage of the oppressor,
As he takes aim to destroy?
And where is the rage of the oppressor?

14 The [captive] exile will soon be set free, and will not die in the dungeon, nor will his food be lacking. 15 For I am the Lord your God, who stirs up the sea so that its waves roar—the Lord of hosts is His name. 16 I have put My words in your mouth and have covered you with the shadow of My hand, to [a]establish the [renewed] heavens and lay the foundations of the [renewed] earth, and to say to Zion (Jerusalem), ‘You are My people.’”

17 
Wake yourself up! Wake yourself up! Stand up, O Jerusalem,
You who have drunk at the hand of the Lord the cup of His wrath,
You who have drunk the cup of staggering and intoxication to the dregs [leaving only sediment].
18 
There is no one to guide her among all the sons she has borne,
Nor is there anyone to take her by the hand among all the sons she has reared.
19 
These two tragedies have befallen you;
Who will show sympathy for you and mourn with you?
The desolation and destruction [on the land and city], famine and sword [on the inhabitants];
How shall I comfort you?
20 
Your sons have fainted;
They lie helpless at the head of every street,
Like an antelope in a net,
Full [from drinking] of the wrath of the Lord,
The rebuke of your God.

21 
Therefore, now hear this, you who are afflicted,
Who are drunk, but not with wine [but overwhelmed by the wrath of God].
22 
So says your Lord, the Lord, who is also your God
Who pleads the cause of His people,
“Listen carefully, I have taken from your hand the cup of staggering and intoxication,
The cup of My wrath;
You shall never drink it again.
23 
“I will put it into the hands of your tormentors,
Who have said to you, ‘Lie down so that we may walk over you.’
You have even made your back like the ground
And like the street for those who walk over it.”

Notas al pie

  1. Isaiah 51:16 Lit plant.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 51

Befrielsen er på vej

1Herren siger: „Hør efter, I, som søger Herren og ønsker at gøre hans vilje. Tænk på det stenbrud, I stammer fra—den klippegrund, I blev hugget løs fra. Tænk på jeres forfar Abraham og på Sara, jeres stammor. Abraham havde ingen børn, da jeg kaldte ham. Men jeg velsignede ham og gjorde ham til et stort folk.”

Herren vil velsigne det ødelagte Jerusalem og gøre ødemarken til en dejlig have. Der bliver fryd og glæde, lovsang og strengespil.

Herren siger: „Hør efter, mit folk, lyt til mig, for jeg vil undervise jer. Min retfærdighed bringer lys til folkeslagene. Snart vil jeg befri jer, retfærdighedens sejr er nær. Jeg tager herredømmet over folkeslagene. Fjerne lande venter på, at jeg skal gribe ind. Se op mod himlen. Se ud over jorden. Himlen skal engang forsvinde som røg, jorden skal slides op som et stykke tøj, og menneskene på den skal dø som fluer. Men den frelse, jeg bringer, gælder for evigt, min retfærdighed vil aldrig få ende.

Lyt til mig, I, som ved, hvad retfærdighed er, og som har min lov i jeres hjerter: Vær ikke bange for menneskers hån og spottende ord. For de er som gamle klude, der ædes op af møl, som uld, der fortæres af insekter. Men min retfærdighed varer evigt, min frelse gælder fra slægt til slægt.”

Vågn op, Herre, og vis din magt. Rejs dig og ifør dig al din kraft som i ældgamle dage, da du fældede Egyptens uhyre og gennemborede Nilens drage. 10 Var det ikke dig, der skabte en vej gennem havet, som dit befriede folk kunne gå på?

11 Herrens befriede folk skal vende hjem. De går med jubel mod Zion. De fyldes med fryd og varig glæde. Lidelse og jammer er forbi.

12 Herren siger: „Jeg er den, der trøster jer. Hvorfor er I da så bange for dødelige mennesker, der visner som græsset og snart er borte? 13 Hvordan kan I glemme jeres Skaber, som udspændte himmelhvælvingen og grundlagde jorden. Hvorfor vil I stadig leve i frygt for jeres vrede undertrykkere? 14 Snart skal I befries fra jeres lænker. I skal ikke dø i fangenskabet, og I kommer ikke til at sulte. 15 Jeg er Herren, jeres Gud, den Almægtige. Jeg bestemmer over havets brusende bølger. 16 Jeg er den, der har lagt mine ord i din mund og holdt min beskyttende hånd over dig. Det var mig, som udspændte himmelhvælvingen og grundlagde jorden. Og jeg er den, som siger til Israel: Du er mit folk!”

Lidelsens bæger

17 Vågn op, Jerusalem, rejs dig op! Du har drukket nok af Herrens vredes bæger. Du har tømt det til sidste dråbe. 18 Ingen af de sønner, du fødte, tog dig ved hånden og kom dig til hjælp. 19 Katastrofen ramte dig i dobbelt mål, og der var ingen til at trøste dig. Landet blev ødelagt af krigen, og folket sultede. 20 Dine børn lå hjælpeløse i gaderne, som antiloper fanget i en fælde. Det var Herrens vrede, som ramte dem. 21 Men hør nu efter, du, som ligger hjælpeløs og er segnet om, dog ikke på grund af vin. 22 Herren har omsorg for sit folk. Han siger: „Se, nu tager jeg lidelsens bæger ud af din hånd. Jeg vil ikke længere være vred på dig. 23 I stedet rækker jeg det til dine plageånder, som tvang dig til at lægge dig på maven i støvet, så de kunne trampe hen over dig.”