Amplified Bible

Isaiah 49

Salvation Reaches to the End of the Earth

1Listen to [a]Me, O islands and coastlands,
And pay attention, you peoples from far away.
The Lord has called Me from the womb;
From the body of My mother He has named Me.

He has made My mouth like a sharp sword,
In the shadow of His hand He has kept Me hidden;
And He has made Me a sharpened arrow,
In His quiver He has hidden Me.

And [the Lord] said to Me, “You are My [b]Servant, Israel,
In Whom I will show My glory.”

Then I said, “I have labored in vain,
I have spent My strength for nothing and vanity (pride, uselessness);
However My justice is with the Lord,
And My reward is with My God.”


And now says the Lord, who formed Me from the womb to be His Servant,
To bring Jacob back to Him and that Israel might be gathered to Him,
—For I am honored in the eyes of the Lord,
And My God is My strength—

He says, “It is too trivial a thing that You should be My Servant
To raise up the tribes of Jacob and to restore the [c]survivors of Israel;
I will also make You a light to the nations
That My salvation may reach to the end of the earth.”

This is what the Lord, the Redeemer of Israel, Israel’s Holy One says,
To the thoroughly despised One,
To the One hated by the nation
To the Servant of rulers,
[d]Kings will see and arise,
Princes shall also bow down,
Because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel who has chosen You.”


This is what the Lord says,
“In a [e]favorable time I have answered You,
And in a day of salvation I have helped You;
And I will keep watch over You and give You for a covenant of the people,
To restore the land [from its present state of ruin] and to apportion and give as inheritances the deserted hereditary lands,

Saying to those who are bound and captured, ‘Go forth,’
And to those who are in [spiritual] darkness, ‘Show yourselves [come into the light of the Savior].’
They will feed along the roads [on which they travel],
And their pastures will be on all the bare heights.
10 
“They will not hunger or thirst,
Nor will the scorching heat or sun strike them down;
For He who has compassion on them will lead them,
And He will guide them to springs of water.
11 
“And I will make all My mountains a roadway,
And My highways will be raised.
12 
“In fact, these will come from far away;
And, lo, these shall come from the north and from the west,
And these from the land of [f]Aswan (southern Egypt).”
13 
Shout for joy, O heavens, and rejoice, O earth,
And break forth into singing, O mountains!
For the Lord has comforted His people
And will have compassion on His afflicted.

Promise to Zion

14 
But Zion (Jerusalem in captivity) said, “The Lord has abandoned me,
And my Lord has forgotten me.”
15 
[The Lord answered] “Can a woman forget her nursing child
And have no compassion on the son of her womb?
Even these may forget, but I will not forget you.
16 
“Indeed, I have inscribed [a picture of] you on the [g]palms of My hands;
Your city walls [Zion] are continually before Me.
17 
“Your [h]builders hurry;
Your destroyers and devastators
Will go away from you.
18 
“Lift up your eyes and look around [at the returning exiles];
All these gather together and they come to you [to rebuild you].
As I live,” declares the Lord,
“You [Zion] will indeed clothe yourself with all of them as jewels and tie them on as a bride.
19 
“For your ruins and desolate places and your land [once the scene] of destruction—
Certainly now [in the coming years] will be too cramped for the inhabitants,
And those who once engulfed you will be far away.
20 
“The children of your bereavement [those born in captivity] will yet say in your ears,
‘The place is too cramped for me’;
Make room for me that I may live here.
21 
“Then [Zion], you will say in your heart,
‘Who has borne me these children,
Since I have been bereaved of my children
And am barren, an exile and a wanderer?
And who has reared these?
Indeed, I was left alone;
[i]From where then did these children come?’”

22 This is what the Lord God says,

“Listen carefully, I will lift up My hand to the [Gentile] nations
And set up My banner to the peoples;
And they will bring your sons in the fold of their garments,
And your daughters will be carried on their shoulders.
23 
“Kings will be your attendants,
And their princesses your nurses.
They will bow down to you with their faces to the earth
And lick the dust of your feet;
And you shall know [with an understanding based on personal experience] that I am the Lord;
For they shall not be put to shame who wait and hope expectantly for Me.

24 
“Can the spoils of war be taken from the mighty man,
Or the captives of a tyrant be rescued?”

25 Indeed, this is what the Lord says,

“Even the captives of the mighty man will be taken away,
And the tyrant’s spoils of war will be rescued;
For I will contend with your opponent,
And I will save your children.
26 
“I will make those who oppress you consume their own flesh [in mutually destructive wars]
And they will become drunk with their own blood as with sweet wine;
And all [j]mankind will know [with a knowledge grounded in personal experience] that I, the Lord, am your Savior
And your Redeemer, the Mighty One of Jacob.”

Notas al pie

 1. Isaiah 49:1 The upper case pronouns here and in the following verses reflect the position that Isaiah is referring to the Messiah, the divine Servant and Son of God. Some have argued that Isaiah is referring instead to himself or to Israel (see v 3 and the note there).
 2. Isaiah 49:3 At first glance it would seem that Israel is the servant. However, many scholars maintain that the Messiah is being addressed as Israel because He represents and fulfills what Israel as a nation was meant to be: the source of salvation to the world. Note also that in v 6 the Servant is destined to restore Israel, which indicates that He is not Israel itself.
 3. Isaiah 49:6 Lit spared.
 4. Isaiah 49:7 Rising and bowing down are both gestures of respect: kings arise from their thrones.
 5. Isaiah 49:8 One ancient rabbi explained this as a time predestined for good.
 6. Isaiah 49:12 A reading favored by DSS; MT has Sinim, traditionally interpreted as China, which is unlikely. The Greek (LXX) indicates Persia, the Latin (Vulgate) has “southern land.”
 7. Isaiah 49:16 In Jewish tradition there is a story representing Israel as God’s daughter, who asks Him to stamp a seal of her on His heart and arm (Song 8:6). God replies that such a seal cannot always be seen, so He has instead inscribed her upon His palms.
 8. Isaiah 49:17 So DSS and ancient versions; MT reads sons.
 9. Isaiah 49:21 Lit These, where are they.
 10. Isaiah 49:26 Lit flesh.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 49

Herrens tjener og Israels genoprettelse

1Hør efter, I fremmede folkeslag, lyt til mig, I fjerne lande. Herren udvalgte mig i min mors liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gav mine ord gennemslagskraft og holdt hånden over mig. Han gjorde mig til en spids pil, som han opbevarede i sit kogger. Han sagde til mig: „Israel skal være min tjener, som jeg vil åbenbare min herlighed igennem.”

Jeg følte, at min tjeneste havde været forgæves, for jeg havde slidt hårdt i det uden mærkbare resultater. Men det er Gud selv, som må vurdere mit arbejde.

Men nu har Herren talt igen, han, som fra min fødsel udrustede mig til den opgave at føre Israels folk tilbage til ham. Fra ham kommer min styrke, og i hans øjne er jeg agtet. Herren siger: „Det er for lidt for dig som min tjener at føre Israels folk hjem og genoprette Jakobs stammer. Jeg har sat dig som et lys for folkeslagene, så min frelse kan nå ud til jordens fjerneste egne.”

Herren, Israels hellige Gud og Befrier, siger til det folk, som er foragtet og vraget af mennesker, som holdes nede af verdens herskere: „Konger vil rejse sig i ærefrygt, og fyrster vil bøje sig i støvet for jer, fordi Herren, den trofaste Gud, Israels Hellige, har udvalgt jer.”

Herren sagde til mig: „I nådens time bønhørte jeg dig. Jeg hjalp dig, da du havde brug for frelse. Jeg vil hjælpe dig og bruge dig til at genoprette pagten med mit folk, så deres land kan blive genopbygget, og de øde steder blive opdyrket igen. Til dem, der er fanget i mørket, skal du sige: ‚Kom ud i friheden.’ Jeg vil lede dem, som en hyrde leder sine får. På vejen hjem vil de finde græs langs vejene og på de øde skråninger. 10 De skal hverken sulte eller tørste eller plages af den bagende sol og den brændende ørkenvind, for Herren har omsorg for dem og fører dem til friske kilder. 11 Jeg udjævner højene og fylder dalene op, så der bliver en farbar vej for mit folk. 12 Se, nogle kommer langvejsfra. De kommer fra nord og fra vest, ja helt fra Aswan i syd.”[a]

13 Syng af glæde, I himle! Råb af fryd, du jord! Bryd ud i jubelsang, I bjerge! For Herren trøster sit folk, han er barmhjertig mod de magtesløse.

Jerusalem skal genopbygges

14 Jerusalem klager sin nød og siger: „Herren har svigtet mig. Han har helt glemt mig.”

15 Men Herren svarer: „Aldrig i livet! Kan en mor glemme sit spædbarn? Kan hun holde op med at elske det barn, hun har født? Selv om hun kunne, så kan jeg aldrig svigte dig! 16 Se, jeg har skrevet dit navn i min hånd, og jeg ser hele tiden dine nedbrudte mure for mine øjne. 17 Snart kommer dine børn[b] tilbage, mens de, der ødelagde dig, går deres vej. 18 Se dig omkring. Ser du ikke, hvordan de gør sig klar og er på vej? Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du glæde dig over dine nye indbyggere, som en brud glæder sig over sine smykker. 19 Du lå hærget og folketom hen med ruinhobe og stendynger. Men snart kniber det med pladsen til dine beboere. Fjenderne, der ødelagde dig, er borte. 20 Du skal høre dem, som blev født i eksil, sige: ‚Her er for lidt plads. Ryk sammen, så jeg også kan være her.’ 21 Så vil du tænke ved dig selv: ‚Hvor kommer alle de mennesker fra? De fleste af mine børn blev jo dræbt, og resten blev ført i eksil, så jeg sad helt alene tilbage. Hvem fødte alle de mennesker? Hvem opfostrede dem for mig?’ ”

22 Herren, den Almægtige siger: „Se, jeg giver signal til folkeslagene om at komme med dine sønner i favnen og dine døtre på skuldrene. 23 De, der før var konger og dronninger, bliver nu dine tjenere og barnepiger. De vil endog kaste sig til jorden og kysse støvet for dine fødder. Da vil du indse, at jeg er Herren, og at de, som venter tålmodigt på, at jeg griber ind, aldrig bliver skuffet.”

24 Kan man tage bytte fra en krigshelt? Kan fanger slippe væk fra en stærk kriger?

25 Hør, hvad Herren svarer: „Ja, byttet skal tages fra krigshelten, og fanger skal befries fra den stærke kriger. Jeg vil kæmpe mod dem, som undertrykker dig. Jeg vil redde og befri dine børn. 26 Jeg vil fodre dine fjender med deres eget kød, og de skal beruse sig i deres eget blod. Så vil hele verden forstå, at jeg, Herren, er din Frelser og Befrier, Israels mægtige Gud.”

Notas al pie

 1. 49,12 Esajasteksten fra Dødehavsrullerne siger Syene, der svarer til Aswan i det sydlige Egypten. LXX oversatte med „Persiens land”.
 2. 49,17 I poetisk og profetisk sprogbrug bliver en by ofte sammenlignet med en kvinde og indbyggerne med hendes børn. Med en anden vokalisering kan „dine børn” oversættes med „dine bygningsfolk”.