Amplified Bible

Isaiah 46

Babylon’s Idols and the True God

1Bel has bowed down, Nebo stoops over;
Their idols are on the beasts [of burden] and on the cattle.
Your burdens [of idols] are loaded [on them],
Burdens on the weary animals.

They stooped over, they have bowed down together;
They could not rescue the burden [of their own idols],
But have themselves gone into captivity.


“Listen to Me,” [says the Lord], “O house of Jacob,
And all the remnant of the house of Israel,
You who have been carried by Me from your birth
And have been carried [in My arms] from the womb,

Even to your old age I am He,
And even to your advanced old age I will carry you!
I have made you, and I will carry you;
Be assured I will carry you and I will save you.


“To whom would you liken Me
And make Me equal and compare Me,
That we may be alike?

“Those who lavish gold from the bag
And weigh out silver on the scales
Hire a goldsmith, and he makes it into a god;
They bow down, indeed they worship it.

“They lift it on their shoulders [in religious processions or into battle] and carry it;
They set it in its place and there it remains standing.
It cannot move from its place.
Even if one cries to it [for help], the idol cannot answer;
It cannot save him from his distress.


“Remember this, and take courage;
Take it to heart, you rebellious and disloyal people.

“Remember [carefully] the former things [which I did] from ages past;
For I am God, and there is no one else;
I am God, and there is no one like Me,
10 
Declaring the end and the result from the beginning,
And from ancient times the things which have not [yet] been done,
Saying, ‘My purpose will be established,
And I will do all that pleases Me and fulfills My purpose,’
11 
Calling a bird of prey from the east,
From a far country, the man (Cyrus) of My purpose.
Truly I have spoken; truly I will bring it to pass.
I have planned it, be assured I will do it.

12 
“Listen to Me, you stiff-necked people,
You who are far from righteousness (right standing with God).
13 
“I bring near My righteousness [in the salvation of Israel], it is not far away;
And My salvation will not delay.
And I will grant salvation in Zion,
And My glory for Israel.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 46

De falske guder og den sande Gud

1Babylons afguder Bel og Nebo skal bøje sig og falde til jorden. De skal løftes op og læsses på trætte lastdyr. Guderne bliver besejret og må bøje sig. De kunne ikke bære deres ansvar og redde deres tilhængere, men bliver selv ført bort som fanger.

Herren siger: „Hør, I, som endnu er tilbage af Israels folk. Fra I blev født, har jeg løftet jer op og båret rundt på jer. Selv i jeres alderdom sørger jeg for jer. Som jeg bar jer før, vil jeg løfte jer op og bære jer hjem.

Hvem vil I sammenligne mig med? Hvor finder I min ligemand? Folk tømmer deres punge for guldmønter og betaler en guldsmed med sølvmønter for at støbe dem en gud af deres eget guld. Så snart den er færdig, falder de på knæ og tilbeder den. De løfter den op på skulderen og bærer den af sted. Når de kommer hjem, sætter de den på plads, og der bliver den stående, for den kan ikke røre sig ud af stedet. Når de råber om hjælp, svarer den ikke. Den frelser ikke i nødens stund.

Husk det, I frafaldne. Tag imod fornuft. Tænk jer om. Glem ikke, hvad jeg gjorde i gamle dage. For jeg er den eneste sande Gud. Der findes ingen som jeg. 10 Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, hvordan det vil gå. Jeg har for længst fortalt jer, hvad der vil ske. Det vil gå, som jeg har planlagt, for jeg gør, hvad jeg har besluttet. 11 Jeg kalder på en rovfugl fra øst. Fra det fjerne tilkalder jeg ham, der skal udføre min vilje. Jeg taler, og så gør jeg, hvad jeg har sagt. Jeg planlægger, og så udfører jeg min plan. 12 Hør her, mit genstridige folk, som er langt fra at leve op til min standard. 13 Jeg kommer i min godhed og frelser jer. Jeg lader ikke vente på mig. Jeg redder Jerusalem og lader min herlighed være over Israel.”