Amplified Bible

Isaiah 45

God Uses Cyrus

1This is what the Lord says to His anointed, to Cyrus [king of Persia],
Whose right hand I have held
To subdue nations before him,
And I will ungird the loins of kings [disarming them];
To open doors before him so that gates will not be shut:

“I will go before you and level the mountains;
I will shatter the doors of bronze and cut through the bars of iron.

“I will give you the treasures of darkness [the hoarded treasures]
And the hidden riches of secret places,
So that you may know that it is I,
The Lord, the God of Israel, who calls you (Cyrus the Great) by your name.

“For the sake of Jacob My servant,
And of Israel My chosen,
I have also called you by your name;
I have given you an honorable name
Though you have not known Me.

“I am the Lord, and there is no one else;
There is no God except Me.
I will embrace and arm you, though you have not known Me,

That people may know from the rising to the setting of the sun [the world over]
That there is no one except Me.
I am the Lord, and there is no other,

The One forming light and creating darkness,
Causing peace and creating disaster;
I am the Lord who does all these things.

God’s Supreme Power


“Rain down, O heavens, from above,
Let the clouds pour down righteousness [all the blessings of God];
Let the earth open up, let salvation bear fruit,
And righteousness spring up with it;
I, the Lord, have created it.


“Woe (judgment is coming) to him who quarrels with his Maker—
A [worthless] piece of broken pottery among other broken pieces [equally worthless]!
Shall the clay say to the potter, ‘What are you doing?’
Or does the thing say, ‘He has no hands’?
10 
“Woe (judgment is coming) to him who says to a father, ‘What are you fathering?’
Or to a woman, ‘With what are you in labor?’”

11 For the Lord, the Holy One of Israel, and its Maker says this,

“Ask Me about the things to come concerning My sons,
And give Me orders concerning the work of My hands.
12 
“I made the earth and created man upon it.
My hands, stretched out the heavens,
And I commanded all their host.
13 
“I have stirred up Cyrus and put him into action in righteousness [to accomplish My purpose]
And I will make all his ways smooth;
He will build My city and let My exiles go,
Without any payment or reward,” says the Lord of hosts.

14 For this is what the Lord says,

“The products of Egypt and the merchandise of Cush (ancient Ethiopia)
And the Sabeans, men of stature,
Will come over to you and they will be yours;
They will walk behind you, in chains [of subjection to you] they will come over,
And they will bow down before you;
They will make supplication to you, [humbly and earnestly] saying,
[a]‘Most certainly God is with you, and there is no other,
No other God [besides Him].’”
15 
Truly, You are a God who hides Himself,
O God of Israel, Savior!
16 
They will be put to shame and also humiliated, all of them;
They who make idols will go away together in humiliation.
17 
Israel has been saved by the Lord
With an everlasting salvation;
You will not be put to shame or humiliated
for all eternity.

18 For the Lord, who created the heavens [b](He is God, who formed the earth and made it; He established it and did not create it to be a wasteland, but formed it to be inhabited) says this,

“I am the Lord, and there is no one else.
19 
“I have not spoken in secret,
In a corner of a land of darkness;
I did not say to the descendants of Jacob,
‘Seek Me in vain [with no benefit for yourselves].’
I, the Lord, speak righteousness [the truth—trustworthy, a straightforward correlation between deeds and words],
Declaring things that are upright.

20 
“Assemble yourselves and come;
Come together, you survivors of the nations!
They are ignorant,
Who carry around their wooden idols [in religious processions or into battle]
And keep on praying to a god that cannot save them.
21 
“Declare and present your defense of idols;
Indeed, let them consult together.
Who announced this [rise of Cyrus and his conquests] long before it happened?
Who declared it long ago?
Was it not I, the Lord?
And there is no other God besides Me,
A [consistently and uncompromisingly] just and righteous God and a Savior;
There is none except Me.
22 
“Turn to Me and be saved, all the ends of the earth;
For I am God, and there is no other.
23 
“I have sworn [an oath] by Myself,
The word is gone out of My mouth in righteousness
And shall not return,
That to Me every knee shall bow, every tongue shall swear [allegiance].
24 
“It shall be said of Me, ‘Only in the Lord are righteousness and strength.’
To Him people will come,
And all who were angry at Him will be put to shame.
25 
“In the Lord all the offspring of Israel
Will be justified (declared free of guilt) and will glory [in God].”

Notas al pie

  1. Isaiah 45:14 These words foretell the fact that salvation will be available to believing Gentiles, as well as Jews.
  2. Isaiah 45:18 Longer parenthetical passages such as this one are in the Hebrew text, and should not be confused with the general use of parentheses as a way to define or modify the previous word or group of words.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 45

Kyros—Guds redskab

1Hør, hvad Herren siger til sin udvalgte tjener, Kyros: „Det er mig, som giver dig magt til at erobre mange nationer og knuse mægtige konger. Det er mig, som åbner porte og døre på vid gab for dig. Jeg går foran dig og jævner vejen. Jeg sprænger porte af bronze og hugger gennem slåer af jern. Jeg giver dig skjulte skatte og rigdomme, som ligger gemt i mørket. For du skal vide, at det er mig, Israels Gud, som står bag din succes, at jeg, Herren, har udvalgt dig.

Jeg gør det for Israels skyld, mit udvalgte folk, som tjener mig. Derfor har jeg udpeget dig til at udføre min vilje. Jeg har givet dig den ære til trods for, at du ikke kender mig.

Jeg er Herren! Der findes ingen anden Gud end mig! Jeg giver dig magt, skønt du ikke kender mig, så hele verden fra øst til vest kan indse, at der ikke findes nogen anden Gud end mig. Jeg er Herren, den eneste sande Gud. Jeg sender lys, og jeg skaber mørke, jeg velsigner, og jeg straffer. Det kommer alt sammen fra mig. Jeg åbner himlens sluser og lader min godheds regn strømme ned fra skyerne. Jorden skal opsuge den, så frelsen spirer frem og retfærdigheden gror.”

Ve det menneske, som gør oprør imod sin Skaber. Det er jo kun som en lerkrukke blandt andre lerkrukker. Siger leret måske til pottemageren: „Hvad er det, du laver?” eller: „Du har jo ingen hænder!” 10 Ve den, der siger til sine forældre: „Hvem har givet jer lov til at sætte mig i verden?”

11 Hør hvad Herren, Israels hellige Gud og Skaber, siger: „Skal jeg stå til regnskab for, hvad jeg gør med mine skabninger? Vil I fortælle mig, hvad jeg skal gøre med det, jeg har skabt? 12 Det var mig, der skabte jorden og satte menneskene på den. Med mine egne hænder udspændte jeg himlen og befalede stjernerne at indtage deres pladser. 13 Jeg tilkalder Kyros og baner vejen for ham, for han skal udføre min vilje. Han skal sætte mit bortførte folk fri og være med til at genopbygge min by uden betaling eller løn.” Herren, den Almægtige, har talt.

Den eneste sande Gud

14 Herren siger også: „Du vil få Egyptens rigdom, de bedste varer fra Kush og de fornemme mænd fra Seba som slaver. De vil komme som fanger, bøje sig til jorden og udbryde: ‚Jeres Gud er den eneste sande Gud!’ ”

15 Israels Gud, du er den Gud, man ikke kan se, du er vores Frelser. 16 Alle, som laver afguder, vil blive til spot, de går skamfulde bort. 17 Men Israels folk bliver ikke til spot, for Herren vil befri dem, og de skal aldrig mere være slaver.

18 Herren, som skabte himlen, som formede jorden og satte den på sin plads, som ikke lod den være øde, men gjorde den beboelig, siger: „Der findes ingen anden Gud end mig. 19 Jeg har ikke talt i det skjulte, i en mørk afkrog af verden. Jeg har ikke sagt til Israel, at de skulle søge efter mig der, hvor jeg ikke findes. Nej, jeg er Herren, jeg taler sandt og siger, hvad der er rigtigt.

20 Kom til mig, I, som undslap med livet i behold. Kan I se, hvor tåbeligt det er at bære rundt på træguder og bede til billeder, der ikke kan redde jer? 21 Indkald til rådslagning, kom og lad os tale sammen om det. Hvem var det, der forudsagde det? Var det ikke mig, Herren? For der er ingen anden Gud end mig—ingen anden retfærdig og frelsende Gud. 22 Vend jer til mig og bliv frelst, alle folk på jorden. For jeg er den eneste sande Gud. 23 Jeg sværger ved mig selv, min mund taler sandt, mit ord kan ikke ændres: Alle skal engang bøje knæ for mig, og alle skal erklære, at jeg er Gud. 24 Alle folkeslag skal erkende, at jeg er retfærdig og har al magt.”

Alle Herrens modstandere skal til sidst træde skamfulde frem for ham. 25 Men Israels folk skal fryde sig over Herren, som frelser dem.