Amplified Bible

Isaiah 44

The Blessings of Israel

1“But now listen, O Jacob, My servant,
And Israel, whom I have chosen:

This is what the Lord who made you
And formed you from the womb, who will help you says,
‘Fear not, O Jacob My servant;
And Jeshurun (Israel, the upright one) whom I have chosen.

‘For I will pour out water on him who is thirsty,
And streams on the dry ground;
I will pour out My Spirit on your offspring
And My blessing on your descendants;

And they will spring up among the grass
Like willows by the streams of water.’

“One will say, ‘I am the Lord’s’;
And another will name himself after Jacob;
And another will write on his hand, ‘I am the Lord’s,’
And be called by the [honorable] name of Israel.

“For the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts says this,

‘I am the First and I am the Last;
And there is no God besides Me.

‘Who is like Me? Let him proclaim it and declare it;
Yes, let him confront Me,
Since I established the people of antiquity.
And let them [those supposed gods] tell those people [who foolishly follow them] the things to come
And the events that are going to take place.

‘Do not tremble nor be afraid [of the violent upheavals to come];
Have I not long ago proclaimed it to you and declared it?
And you are My witnesses.
Is there a God besides Me?
There is no other Rock;
I know of none.’”

The Folly of Idolatry

All who make carved idols are nothing. Their precious objects are worthless [to them], and their own witnesses (worshipers) fail to see or know, so that they will be put to shame. 10 Who has made a god or cast an idol which is profitable for nothing? 11 In fact, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. Let them all assemble, let them stand up, let them be terrified, let them together be put to shame.

12 The ironsmith shapes iron and uses a chisel and works it over the coals. He forms the [idol’s] core with hammers and works it with his strong arm. He also becomes hungry and his strength fails; he drinks no water and grows tired. 13 The carpenter stretches out a measuring line, he marks out the shape [of the idol] with red chalk; he works it with planes and outlines it with the compass; and he makes it like the form of a man, like the beauty of man, that it may sit in a house. 14 He cuts cedars for himself, and takes a cypress or an oak and lets it grow strong for himself among the trees of the forest. He plants a fir, and the rain nourishes it. 15 Then it becomes fuel for a man to burn, so he takes one of them and warms himself; he also kindles a fire to bake bread. He also makes a god [from the same wood] and worships it. He makes it into a carved idol [with his own hands] and falls down and worships it! 16 He burns half of the wood in the fire; over this half he [cooks and] eats meat, he roasts meat and is satisfied. Also he warms himself and says, “Aha! I am warm, I have seen the fire.” 17 But from what is left of the wood he makes a god, his carved idol. He falls down before it, he worships it and prays to it and says, “Save me, for you are my god.”

18 They do not know, nor do they understand, for God has muddied their eyes so that they cannot see, and their hearts (minds) as well so that they cannot understand. 19 No one remembers, nor has knowledge and understanding [enough] to say [to himself], “I have burned half of this log in the fire, and also baked bread on its coals and have roasted meat and eaten it. Then I make the rest of it into an repulsive thing [to God]; I bow down [to worship] before a block of wood!” 20 That kind of man (the idolater) feeds on ashes [and is satisfied with ashes]! A deceived mind has led him astray, so that he cannot save himself, or ask, “Is this thing [that I am holding] in my right hand not a lie?”

God Forgives and Redeems

21 
“Remember [the foolishness of] these things, O Jacob
And Israel, for you are My servant!
I formed you, you are My servant;
O Israel, you will not be forgotten by Me.
22 
“I have wiped out your transgressions like a thick cloud
And your sins like a heavy mist.
Return to Me, for I have redeemed you.”
23 
Shout for joy, O heavens, for the Lord has done it!
Shout in triumph, you depths of the earth;
Break forth into jubilant rejoicing, you mountains,
O forest, and every tree in it!
For the Lord has redeemed Jacob,
And He shows His glory in Israel.

24 For the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb says this,

“I am the Lord, Maker of all things,
Who alone stretches out the heavens,
Who spreads out the earth [a]by Myself,
25 
Frustrating the signs and confounding the omens of boasters (false prophets),
Making fools out of [b]fortune-tellers,
Counteracting the wise
And making their knowledge ridiculous,
26 
Confirming the word of His servant
And carrying out the plan of His messengers.
It is I who says of Jerusalem, ‘She shall [again] be inhabited!’
And of the cities of Judah, ‘They shall [again] be built.’
And I will raise up and restore her ruins.
27 
It is I who says to the deep, ‘Be dried up!’
And I will make your rivers dry.
28 
It is I who says of Cyrus, ‘He is My shepherd (ruler),
And he will carry out all that I desire—’
Saying of Jerusalem, ‘She shall [again] be built,’
And of the temple, ‘Your foundation shall [again] be laid.’”

Notas al pie

  1. Isaiah 44:24 Lit who was with Me?
  2. Isaiah 44:25 The Hebrew is a synonym of diviner, referring to people who claimed to tell the future by such methods as casting lots and examining the livers of certain animals.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 44

1Israel, min udvalgte tjener, lyt til mig! Jeg, Herren, vil komme dig til hjælp, jeg som skabte dig og hjalp dig fra barnsben af.

Vær ikke bange, min tjener! Mist ikke modet, min udvalgte! For jeg vil udgyde strømme af vand over den tørstige jord. Jeg vil udgyde min Ånd over dine efterkommere og velsigne dem, så de trives som det frodigste græs, som piletræer ved flodens bred. ‚Jeg tilhører Herren,’ siger en. ‚Jeg er af Jakobs slægt,’ siger en anden. En skriver i sin hånd: ‚Jeg er Herrens’. Og navnet ‚Israel’ bliver et hædersnavn.

Det tåbelige i at tilbede afguder

Jeg er Herren, den Almægtige, Israels konge og Befrier. Jeg er den Første og den Sidste, den eneste Gud. Hvilke andre guder er som jeg? Lad dem træde frem og vise, hvad de kan. Hvem andre har fra tidernes morgen forudsagt, hvad der vil ske i fremtiden? Vær ikke bange, tab ikke modet! Har jeg ikke for længst sagt, at jeg vil befri jer? I er mine vidner: Findes der nogen anden Gud? Findes der nogen anden, man kan bygge sit liv på, måske en, jeg ikke kender?”

Hvor er det tåbeligt at lave afgudsbilleder! De kære guder gavner jo intet. De, som dyrker dem, må med skam erkende, at deres guder intet kan se og intet ved. 10 Det er meningsløst at forme et gudebillede, som intet kan udrette. 11 De, som tilbeder dem, er blevet bedraget. Håndværkerne som laver dem, er jo kun almindelige mennesker. Lad dem samles og træde frem for Herren. Da vil de alle som en blive flove og forfærdede.

12 Smeden står ved sin esse og former en gud med sit værktøj.[a] Han hamrer på metallet med kraftige slag. Men uden mad og drikke bliver et menneske træt og udmattet.

13 Træskæreren tager mål af en træblok og ridser et billede ind i den. Så skærer han figuren ud med sit værktøj. Den skal ligne et menneske. Nu har han en fin gud, der kan stå i hans hus. 14 Måske fælder han et cedertræ, måske en elm eller eg. Han planter et træ, og regnen får det til at gro. 15-17 Noget af træet bruger han til brændsel. Han varmer sig ved ilden og siger: „Ah, sikken dejlig varme.” Måske han bager brød eller steger kød over gløderne. Han spiser stegen og bliver mæt. Resten af træet bruger han til at lave sig en gud, som han kan tilbede. Han falder på knæ foran en figur af træ og beder: „Åh, frels mig, for du er min gud!”

18 De fatter intet. Deres øjne er lukket til, så de ikke kan se. De er så tykhovedede, at intet trænger ind! 19 De tænker sig ikke om. De undres ikke og siger til sig selv: „Hvad er det, jeg gør? Halvdelen af træet brugte jeg til et bål. Jeg stegte kød, bagte brød og spiste. Af resten lavede jeg en afgud. Hvordan kan en træklods pludselig blive til en gud, som jeg kaster mig til jorden for?” 20 Den, der ofrer til noget, som engang bliver til aske, bedrager sig selv. Det kan ikke redde ham. Alligevel siger han ikke: „Det afgudsbillede, jeg holder i min højre hånd, er et bedrag.”

Herren vil befri Israels folk

21 Herren siger: „Husk det nu, Israel! Jeg skabte dig til at være min tjener, og jeg vil aldrig glemme dig. 22 Jeg har slettet dine synder ud, de er forduftet som morgentågen for solens stråler. Vend om til mig, for jeg sætter dig fri!”

23 Syng, I himle, for Herren har gjort vidunderlige ting! Råb af glæde, jordens dyb! Bryd ud i jubelsang, I skovklædte bjerge! For Herren har vist sin herlighed ved at købe Israel fri. 24 Jeres Herre og Befrier, han, der skabte jer, siger til jer: „Jeg er Skaberen af alle ting! Det var mig, som udspændte himlen og skabte jorden! Hvem ellers kunne gøre det?

25 Jeg gør de falske profeter til skamme, afslører spåmændenes løgn og gør menneskers visdom til meningsløst sludder. 26 Men mine profeters udsagn bliver opfyldt. Jeg udfører, hvad mine sendebud har talt. Når jeg siger: ‚Jerusalem skal bebos,’ og ‚Judas byer skal genopbygges’, så vil det ske. 27 Når jeg siger til floden: ‚Tør ud!’—så tørrer den ud. 28 Når jeg siger til Kyros: ‚Vær mit redskab!’—så må han bøje sig under min vilje. Og når jeg siger, at Jerusalem skal genopbygges og mit tempel genopføres, så vil det ske, som jeg har sagt.”

Notas al pie

  1. 44,12 Teksten er uklar, men der er tale om at lave en afgud af metal.