Amplified Bible

Isaiah 43

Israel Redeemed

1But now, this is what the Lord, your Creator says, O Jacob,
And He who formed you, O Israel,
“Do not fear, for I have redeemed you [from captivity];
I have called you by name; you are Mine!

“When you pass through the waters, I will be with you;
And through the rivers, they will not overwhelm you.
When you walk through fire, you will not be scorched,
Nor will the flame burn you.

“For I am the Lord your God,
The Holy One of Israel, your Savior;
I have given Egypt [to the Babylonians] as your ransom,
Cush (ancient Ethiopia) and Seba [its province] in exchange for you.

“Because you are precious in My sight,
You are honored and I love you,
I will give other men in return for you and other peoples in exchange for your life.

“Do not fear, for I am with you;
I will bring your offspring from the east [where they are scattered],
And gather you from the west.

“I will say to the north, ‘Give them up!’
And to the south, ‘Do not hold them back.’
Bring My sons from far way
And My daughters from the ends of the earth,

Everyone who is called by My Name,
Whom I have created for My glory,
Whom I have formed, even whom I have made.”

Israel Is God’s Witness


Bring out the people who are blind, even though they have eyes,
And the deaf, even though they have ears.

All the nations have gathered together
So that the peoples may be assembled.
Who among them (the idolaters) can [a]predict this [that Judah would return from captivity]
And proclaim to us the former events?
Let them provide their witnesses so that they may be justified,
Or let them hear and say [in acknowledgement], “It is the truth.”
10 
“You are My witnesses,” declares the Lord,
“And My servant whom I have chosen,
That you may know and believe Me
And understand that I am He.
Before Me there was no God formed,
And there will be none after Me.
11 
“I, [only] I, am the Lord,
And there is no Savior besides Me.
12 
“I have declared [the future] and saved [the nation] and proclaimed [that I am God],
And there was no strange (alien) god among you;
Therefore you are My witnesses [among the pagans],” declares the Lord,
“That I am God.
13 
“Even from eternity I am He,
And there is no one who can rescue from My hand;
I act, and who can revoke or reverse it?”

Babylon to Be Destroyed

14 This is what the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel says,

“For your sake I have sent [one] to Babylon,
And I will bring down all of them as fugitives,
Even the Chaldeans [who reign in Babylon], into the ships [b]over which they rejoiced.
15 
“I am the Lord, your Holy One,
The Creator of Israel, your King.”

16 This is what the Lord says,

He who makes a way through the sea
And a path through the mighty waters,
17 
He who brings out the chariot and the horse,
The army and the mighty warrior,
(They will lie down together, they will not rise again;
They have been extinguished, they have been put out like a lamp’s wick):
18 
“Do not remember the former things,
Or ponder the things of the past.
19 
“Listen carefully, I am about to do a new thing,
Now it will spring forth;
Will you not be aware of it?
I will even put a road in the wilderness,
Rivers in the desert.
20 
“The beasts of the field will honor Me,
Jackals and ostriches,
Because I have given waters in the wilderness
And rivers in the desert,
To give drink to My people, My chosen.
21 
“The people whom I formed for Myself
Will make known My praise.

The Shortcomings of Israel

22 
“Yet you have not called on Me [in prayer and worship], O Jacob;
But you have grown weary of Me, O Israel.
23 
“You have not brought Me your sheep or goats for your burnt offerings,
Nor honored Me with your sacrifices.
I have not burdened you with offerings,
Nor wearied you with [demands for offerings of] incense.
24 
“You have not bought Me sweet cane with money,
Nor have you filled Me with the fat of your sacrifices;
But you have burdened Me with your sins,
You have wearied Me with your wickedness.

25 
“I, only I, am He who wipes out your transgressions for My own sake,
And I will not remember your sins.
26 
[c]Remind Me [of your merits with a thorough report], let us plead and argue our case together;
State your position, that you may be proved right.
27 
“Your first father [Jacob] sinned,
And your spokesmen [the priests and the prophets—your mediators] have transgressed against Me.
28 
“So I will [d]profane the officials of the sanctuary,
And I will consign Jacob to destruction and [I will subject] Israel to defamation and abuse.

Notas al pie

  1. Isaiah 43:9 Lit announce.
  2. Isaiah 43:14 Lit of their rejoicing.
  3. Isaiah 43:26 Or Report to Me.
  4. Isaiah 43:28 Or pierce.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 43

Guds løfte om at redde sit folk på trods af deres ulydighed

1Israels folk, Herren, som skabte dig, siger nu til dig: „Vær ikke bange, for jeg har købt dig fri! Jeg kalder dig ved navn—du er min! Når du går gennem fortvivlelsens dybe vande, er jeg med dig. Når modgangen skyller ind over dig, skal du ikke drukne i sorg. Når du går gennem prøvelsens ild, skal du ikke brænde op, for flammerne vil ikke skade dig. Jeg er Herren, din Frelser, Israels hellige Gud! Jeg giver Egypten, Kush og Seba i løsesum, så du kan få din frihed. Fordi du er dyrebar for mig, agtet og elsket, giver jeg andre folkeslag i bytte for at redde dig. Vær ikke bange, for jeg er med dig! Jeg samler dig sammen fra øst og vest, fra nord og syd. Mine sønner skal komme fra fjerne lande og mine døtre fra jordens ende, alle dem, som hører mig til, og som jeg har skabt til at ære mig.

Før folket frem! De er blinde og døve, selvom de har øjne at se med og ører at høre med. Kald folkeslagene sammen! Har nogen af deres guder forudsagt sådanne begivenheder? Har de nogensinde forudsagt noget som helst? Lad vidnerne stå frem for at fortælle, hvilke af deres forudsigelser der er blevet opfyldt.

10 I er mine vidner! siger Herren. I er den tjener, jeg har udvalgt til at lære mig at kende, at tro på mig og forstå, at jeg er den, jeg er. Der findes ingen anden Gud. Der har aldrig været nogen anden, og der vil aldrig blive nogen anden. 11 Jeg er Herren. Der findes ingen anden Frelser end mig. 12 Det er mig, der forudsiger det her, og det er mig, der frelser jer. Det var ingen fremmed gud, som talte til jer. I er vidner på, at jeg er Gud. 13 Jeg er og vil i al fremtid være den eneste sande Gud, og ingen kan forhindre mig i at handle, som jeg vil.”

14 Herren, jeres Befrier, Israels hellige Gud, siger: „For jeres skyld sender jeg en mægtig hær mod Babylon. Jeg nedbryder alle byens porte, så deres jubel vendes til jammer. 15 Jeg er Herren, den Hellige, Israels Skaber og jeres Konge!”

16 Herren banede en vej gennem vandet og førte sit folk uskadt over havets bund. 17 Han lokkede Egyptens hær derud med alle dens heste og stridsvogne. De segnede og rejste sig aldrig igen. De døde, gik ud som et lys.

18 Herren siger: „Glem bare fortiden og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang. 19 For nu vil jeg gøre noget helt nyt! Det spirer frem allerede. Ser I det ikke? Nu baner jeg en vej gennem ørkenen og lader vandstrømme bryde frem i ødemarken. 20 De vilde dyr vil takke mig, selv sjakalen og strudsen. For jeg lader vand vælde frem i vildmarken og kilder springe frem i ørkenen, så mit udvalgte folk kan få slukket deres tørst. 21 Det folk, som jeg skabte til min ære, skal fortælle om min herlighed.

22 Men det var ikke mig, I søgte hjælp hos, Jakobs børn. I blev trætte af mig, Israels folk. 23 I ofrede ingen lam til mig og ærede mig ikke med offerdyr, skønt jeg ikke stillede urimelige krav om høstofre og røgelsesofre. 24 Alligevel købte I ikke vellugtende røgelse til mig eller lod mig nyde offerdyrenes fedt. Nej, I bragte mig kun jeres synder og trættede mig med jeres overtrædelser.

25 Men jeg vil af egen fri vilje og for min egen skyld tilgive jeres synder og ikke mere mindes dem. 26 Hvis jeg har uret, så bevis det! 27 Jeres første forfar syndede. Jeres ledere brød min pagt. 28 Derfor vanærede jeg lederne af min helligdom og overgav Israels folk til spot og ødelæggelse.