Amplified Bible

Isaiah 41

Israel Encouraged

1“Listen to Me in silence, you islands and coastlands,
And let the nations gain their strength;
Let them come near, then let them speak;
Let us come together for judgment [and decide the issue between us concerning the enemy from the east].

“Who has stirred up and put into action one from the east [the king of Persia, Cyrus the Great]
Whom He calls in righteousness to His service and whom victory meets at every step?
The Lord turns nations over to him
And subdues kings.
He makes them like dust with his sword,
Like wind-driven chaff with his bow.

“He (Cyrus) pursues them and passes along safely,
By a way his feet had not traveled before.

“Who has performed and done this,
Calling forth [and guiding the destinies of] the generations [of the nations] from the beginning?
‘I, the Lord—the first, and with the last [existing before history began, the ever-present, unchanging God]—I am He.’”


The islands and coastlands have seen and they fear;
The ends of the earth tremble;
They have drawn near and have come.

They each help his neighbor
And say to his brother [as he fashions his idols], “Be of good courage!”

So the craftsman encourages the goldsmith,
And he who smooths metal with the smith’s hammer encourages him who beats the anvil,
Saying of the soldering (welding), “That is good”;
And he fastens the idol with nails,
So that it will not totter nor be moved.

“But you, Israel, My servant,
Jacob whom I have chosen,
The offspring of Abraham My friend,

You whom I [the Lord] have [a]taken from the ends of the earth,
And called from its remotest parts
And said to you, ‘You are My servant,
I have chosen you and have not rejected you [even though you are exiled].
10 
‘Do not fear [anything], for I am with you;
Do not be afraid, for I am your God.
I will strengthen you, be assured I will help you;
I will certainly take hold of you with My righteous right hand [a hand of justice, of power, of victory, of salvation].’
11 
“Indeed, all those who are angry with you will be put to shame and humiliated;
Those who strive against you will be as nothing and will perish.
12 
“You shall search for those who quarrel with you, but will not find them;
They who war against you will be as nothing, as nothing at all.
13 
“For I the Lord your God keep hold of your right hand; [I am the Lord],
Who says to you, ‘Do not fear, I will help you.’
14 
“Do not fear, you worm Jacob, you men of Israel;
I will help you,” declares the Lord, “and your Redeemer is the Holy One of Israel.
15 
“In fact, I have made of you a new, sharp [b]threshing implement with sharp edges;
You will thresh the mountains and crush them,
And make the hills like chaff.
16 
“You will winnow them, and the wind will carry them away,
And a high wind will scatter them;
But you will rejoice in the Lord,
You will glory in the Holy One of Israel.

17 
“The poor and needy are seeking water, but there is none;
Their tongues are parched with thirst.
I, the Lord, will answer them Myself;
I, the God of Israel, will not neglect them.
18 
“I will open rivers on the barren heights
And springs in the midst of the valleys;
I will make the wilderness a reed-pool of water
And the dry land springs of water.
19 
“I will put the cedar in the wilderness,
The acacia, the myrtle and the olive tree;
I will place the juniper in the desert
Together with the box tree and the cypress,
20 
So that they may see and know,
And consider and understand together,
That the hand of the Lord has done this,
That the Holy One of Israel has created it.

21 
“Present your case [for idols made by men’s hands],” says the Lord.
“Produce your evidence [of divinity],”
Says the king of Jacob.
22 
Let them bring forward [their evidence] and tell us what is going to happen.
Regarding the former events, tell what they were,
That we may consider them and know their outcome;
Or announce to us the things that are going to come.
23 
Tell us the things that are to come afterward,
That we may know that you are gods;
Indeed, you should do something good or do evil, [c]that we may be afraid and fear [you] together [as we observe the miracle].
24 
Hear this! You [idols] are less than nothing,
And your work is worthless;
The worshiper who chooses you [as a god] is repulsive.

25 
“I have stirred up and put into action [d]one from the north [the king of Persia, Cyrus the Great], and he has come;
From the rising of the sun he will call on My Name [in prayer].
And he will trample on [the Babylonian] officials as on mortar,
Even as a potter treads clay.”
26 
Who [among the idols] has declared this from the beginning, so that we could know?
Or from earlier times, so that we could say, “He is [unquestionably] right!”?
In fact, there was no one who declared it,
Indeed, there was no one who proclaimed it;
There was no one at all who heard you speak [for you pagan gods are speechless].
27 
“I was first to say to Zion, ‘Listen carefully, here they are [the Jews who will be restored to their own land].’
And to Jerusalem, ‘I will provide a messenger (Isaiah) to bring the good news [[e]that Cyrus will be stirred up and put into action to save them].’
28 
“But when I look [on the pagan prophets and priests], there is no one [who could predict these events],
And there is no counselor [f]among them,
Who, if I ask, can give an answer.
29 
“In fact, all of these [pagan prophets and priests] are false;
Their works are worthless,
Their cast images are [merely] wind and emptiness.

Notas al pie

  1. Isaiah 41:9 Lit seized.
  2. Isaiah 41:15 A heavy flat wooden sledge composed of several thick boards with sharp pieces of flint or metal embedded on one side. It was dragged over harvested stalks of grain to separate the kernels from the straw.
  3. Isaiah 41:23 Lit and let us be.
  4. Isaiah 41:25 Cyrus originally came from the east (Is 41:2), but defeated a number of kingdoms north of Babylon early in his reign.
  5. Isaiah 41:27 This prophecy was declared about a hundred and fifty years before it occurred.
  6. Isaiah 41:28 Lit out of those.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 41

Perserkongen Kyros som redskab til Israels befrielse

1Herren siger: „Lyt til mig, I fjerne lande! Tag mod til jer og kom, så vi kan tale sammen! Hvad har I at sige?

Hvem tilkaldte et redskab[a] fra østen til at udføre den retfærdige straf? Hvem gav ham sejr over talrige folkeslag og lod ham nedtrampe deres konger? Hvem hjalp ham besejre sine fjender med sværd og bue? Han forfølger sine fjender, men forbliver selv uskadt, selv om han marcherer gennem ukendt terræn. Hvem står bagved og trækker i trådene? Det gør jeg, Herren, jeg, som kalder på mit folk fra generation til generation. Jeg var til stede ved begyndelsen, og jeg vil være der ved afslutningen.

Fjerne lande ser til med gru, hele verden skælver af frygt, når hærene nærmer sig. Folk trøster hinanden. ‚Tab ikke modet!’ siger de. 6-7 Håndværkerne opmuntrer hinanden, mens de skynder sig at lave flere statuer af deres afguder. ‚Nu er den færdig!’ siger de og slår statuen fast med søm, så den ikke vælter.

Men du, Israel, min tjener, Jakob, min udvalgte, min ven Abrahams efterkommere, frygt ikke! Jeg kalder mit folk hjem fra jordens ender og siger: Dig har jeg udvalgt, jeg forkaster dig ikke. Du er min tjener. 10 Vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. Med min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig.

11 Se, alle dine fjender lider nederlag, dine modstandere bukker skamfulde under. 12 Hvis du spejder efter fjenderne, ser du dem ikke, for de er alle døde og borte. 13 Jeg, Herren din Gud, griber din hånd og siger: Vær ikke bange! Jeg er her for at hjælpe dig. 14 Frygt ikke, Israel. Selv om ingen regner dig for noget, er jeg med dig for at frelse dig. Jeg er Herren, din Befrier. Jeg er Israels hellige Gud. 15 Jeg gør dig til et nyt og skarptandet tærskeredskab, som kan slå dine fjender, som man tærsker korn. 16 Du kaster dem i vejret, og de spredes for alle vinde. Da vil du juble over Herrens magt og fryde dig over din Gud, Israels Hellige.

17 Når de fattige og hjælpeløse forgæves søger efter vand, og deres tunger tørster efter noget at drikke, så vil jeg svare dem, når de råber til mig. Jeg er Herren, Israels Gud, og jeg svigter dem ikke. 18 Jeg lader bække strømme ned fra de golde bjerge og åbner kilder for dem i dalene. Jeg forvandler ørken til oase og det tørre land til kildevæld. 19 Jeg planter træer i ørkenen—cedre, akacier, myrter, oliventræer, cypresser, enebær- og fyrretræer. 20 Så vil de forstå, at det er Herren, der har gjort det, at det er Israels hellige Gud, der står bag.”

Herren udfordrer afguderne

21 „Lad bare de andre folks guder stå frem,” siger Herren, Israels Konge. „Kom og vis, hvad I duer til. 22 Kan I forudsige, hvad der vil ske i fremtiden, eller forklare betydningen af det, der skete i fortiden? Fortæl, fortæl, så vi kan tage ved lære! 23 Hvis I er guder, så sig os, hvad der vil ske i fremtiden. Eller gør et mirakel, noget godt eller noget ondt, så vi kan stå og måbe af frygt! 24 Men nej, I er intet værd, I duer ikke til noget. Det er en skændsel at tilbede jer.

25 Jeg tilkaldte mit redskab fra østen. Han skal bringe ære til mit navn. Han kommer fra nord og tramper på fyrster, som en pottemager tramper i sit ler for at ælte det.

26 Hvem af jer, guder, forudsagde, at det ville ske, så man bagefter kunne sige: ‚Det var rigtigt nok.’? Ingen af jer sagde en lyd! 27 Jeg var den første til at fortælle Jerusalem de gode nyheder. 28 Jeg ser mig omkring, men ingen af guderne ved noget. De svarer ikke, når de bliver spurgt. 29 Så indse dog, at de intet er værd. De kan intet udrette. At stole på dem er fuldstændig absurd.”

Notas al pie

  1. 41,2 Perserkongen Kyros, jf. Es. 45,1.