Amplified Bible

Isaiah 33

The Judgment of God

1Woe (judgment is coming) to you, O destroyer,
You who were not destroyed,
And he who is treacherous, while others did not deal treacherously with him.
As soon as you finish destroying, you will be destroyed;
As soon as you stop dealing treacherously, others will deal treacherously with you.

O Lord, be gracious to us; we have waited [expectantly] for You.
Be the arm of Your servants every morning [that is, their strength and their defense],
Our salvation also in the time of trouble.

At the sound of the tumult, the peoples flee;
At the lifting up of Yourself nations scatter.

Your spoil [of Israel’s foe] is gathered [by the people of Jerusalem] as the caterpillar gathers;
As locusts swarming so people swarm on it.

The Lord is exalted, for He dwells on high;
He has filled Zion with justice and righteousness.

And He will be the security and stability of your times,
A treasure of salvation, wisdom and knowledge;
The fear of the Lord is your treasure.

Now look, their brave men shout outside;
The ambassadors [seeking a treaty] of peace weep bitterly.

The highways are deserted, the traveler has ceased [to appear].
The enemy has broken the covenant, he has rejected the [a]cities,
He has no regard for [any] man.

The land mourns and dries out,
Lebanon is shamed and [its lush foliage] withers;
[b]Sharon is like a desert plain,
And [c]Bashan and [Mount] Carmel shake off their leaves.
10 
“Now I will arise,” says the Lord.
“Now I will be exalted; now I will be lifted up.
11 
“You have conceived dried grass, you will give birth to stubble;
My breath is a fire that will consume you.
12 
“The peoples will be burned to lime,
Like thorns cut down which are burned in the fire.

13 
“You who are far away, hear what I have done;
And you who are near, acknowledge My might.”
14 
The sinners in Zion are terrified;
Trembling has seized the godless.
[They cry] “Who among us can live with the consuming fire?
Who among us can live with everlasting burning?”
15 
He who walks righteously and speaks with integrity,
Who rejects gain from fraud and from oppression,
Who shakes his hand free from the taking of bribes,
Who stops his ears from hearing about bloodshed
And shuts his eyes to avoid looking upon evil;
16 
He will dwell on the heights,
His place of defense will be the fortress of rocks,
His bread will be given him;
His water will be permanent.

17 
Your eyes will see the King in His beauty;
They will see a far-distant land.
18 
Your mind will meditate on the terror [asking]:
“Where is he who counts?
Where is he who weighs [the tribute]?
Where is he who counts the towers?”
19 
You will no longer see the fierce and insolent people,
A people of unintelligible speech which no one comprehends,
Of a strange and stammering tongue which no one understands.
20 
Look upon Zion, the city of our appointed feasts and observances;
Your eyes will see Jerusalem, a undisturbed settlement,
A tent which will not be taken down;
Not one of its stakes will ever be pulled up,
Nor any of its ropes be severed.
21 
But there the mighty and magnificent Lord will be for us
A place of broad rivers and streams,
Where no oar-driven boat will go,
And on which no mighty and stately ship will pass.
22 
For the Lord is our Judge,
The Lord is our Ruler,
The Lord is our King;
He will save us.
23 
Your ship’s ropes (tackle) hang loose;
They cannot hold the base of their mast firmly,
Nor spread out the sail.
Then an abundance of spoil and plunder will be divided;
Even the lame will take the plunder.
24 
And no inhabitant [of Zion] will say, “I am sick”;
The people who dwell there will be forgiven their wickedness [their sin, their injustice, their wrongdoing].

Notas al pie

  1. Isaiah 33:8 The DSS read witnesses.
  2. Isaiah 33:9 The fertile pasture region south of Mt. Carmel.
  3. Isaiah 33:9 The fertile plateau east of the Jordan River.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 33

Necaz şi izbăvire

1Vai de tine, nimicitorule,
    tu, care încă n-ai fost nimicit!
Vai de tine, trădătorule,
    tu, care n-ai fost încă trădat de nimeni!
Când vei înceta să mai distrugi,
    vei fi distrus
şi când te vei opri din a mai trăda,
    vei fi trădat.

Doamne, fie-Ţi milă de noi!
    Noi nădăjduim în Tine!
Fii tăria noastră în fiecare dimineaţă!
    Fii izbăvirea noastră în vreme de necaz!
Când răsună glasul Tău, popoarele fug;
    când Te ridici Tu, neamurile se împrăştie.
Prada voastră, neamuri, este adunată aşa cum o adună lăcustele;
    ca un roi de lăcuste aşa se aruncă oamenii asupra ei.

Domnul este înălţat căci locuieşte în înălţimi.
    El umple Sionul cu judecată şi dreptate.
El va fi siguranţă pentru vremurile tale,
    belşug de izbăviri, înţelepciune şi cunoaştere,
        iar frica de Domnul, aceasta va fi comoara Sionului[a].
Ascultă! Vitejii lor strigă pe drumuri,
    iar solii păcii plâng cu amar.
Drumurile sunt părăsite,
    nici un călător nu se mai află pe ele.
Legământul este rupt, martorii[b] sunt dispreţuiţi,
    nimeni nu mai este respectat.
Ţara geme şi se ofileşte;
    Libanul este făcut de ruşine şi se usucă;
Şaronul este ca Araba[c],
    iar Başanul şi Carmelul îşi scutură frunzele.

10 «Acum Mă voi ridica, zice Domnul,
    acum Mă voi înălţa, acum voi fi înălţat!
11 Zămisliţi pleavă şi naşteţi paie;
    suflarea voastră este un foc care vă va nimici.
12 Popoarele vor arde ca varul nestins,
    ca mărăcinii tăiaţi care ard în foc.

13 Voi, cei de departe, auziţi ce am făcut!
    Voi, cei de aproape, recunoaşteţi-Mi puterea!»
14 Păcătoşii sunt plini de teamă în Sion;
    înfiorarea i-a cuprins pe cei lipsiţi de evlavie:
«Care dintre noi poate trăi lângă un foc mistuitor?
    Care dintre noi poate trăi lângă nişte flăcări veşnice?»
15 Cel ce umblă în dreptate
    şi vorbeşte ce este drept,
cel ce dispreţuieşte câştigul din asuprire,
    cel ce îşi fereşte mâna de mită,
cel ce îşi astupă urechea când aude despre vărsări de sânge
    şi îşi închide ochii să nu-l ademenească răul.
16 Acela va locui pe înălţimi;
    refugiul lui vor fi fortăreţele din munţi,
        pâinea îi va fi dată şi apa îi va fi asigurată.

17 Ochii tăi îl vor vedea pe Împărat în splendoarea Sa;
    vor vedea o ţară care se întinde până departe.
18 Mintea ta va cugeta la groaza de dinainte, zicând:
    «Unde este scribul? Unde este cel ce cântăreşte tributul?
        Unde este cel ce numără turnurile[d]
19 Pe acei oameni aroganţi,
    pe cei cu vorbirea necunoscută,
        cu limba lor ciudată şi de neînţeles, nu-i vei mai vedea.

20 Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre!
    Ochii tăi vor vedea Ierusalimul:
        o locuinţă liniştită, un cort ce nu se va mai muta;
ţăruşii săi nu vor mai fi scoşi vreodată
    şi nici una dintre funiile sale nu va mai fi ruptă.
21 Acolo, Domnul va fi Împăratul nostru măreţ;
    va fi un loc cu râuri şi canale largi,
dar unde nu vor pătrunde corăbii cu vâsle
    şi nici vase mari nu vor naviga.
22 Căci Domnul este judecătorul nostru;
    Domnul este legiuitorul nostru,
Domnul este împăratul nostru;
    El ne va izbăvi.

23 Funiile tale slăbesc;
    ele nu mai pot sprijini catargul
        şi nu mai pot întinde pânzele.
Atunci se va împărţi prada care va fi atât de multă,
    încât până şi ologii vor duce din ea.
24 Nici un locuitor nu va zice: «Sunt bolnav!»;
    poporului ce locuieşte acolo îi va fi iertată vina.

Notas al pie

  1. Isaia 33:6 TM: comoara lui
  2. Isaia 33:8 Q; TM: oraşele
  3. Isaia 33:9 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la M. Galileii până la M. Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului
  4. Isaia 33:18 Posibil ca tributul să fi fost socotit şi în funcţie de numărul de turnuri pe care le avea o cetate sau este posibil ca asirienii să fi pus anumite interdicţii referitor la fortificarea cetăţilor celor care le erau vasali