Amplified Bible

Isaiah 33

The Judgment of God

1Woe (judgment is coming) to you, O destroyer,
You who were not destroyed,
And he who is treacherous, while others did not deal treacherously with him.
As soon as you finish destroying, you will be destroyed;
As soon as you stop dealing treacherously, others will deal treacherously with you.

O Lord, be gracious to us; we have waited [expectantly] for You.
Be the arm of Your servants every morning [that is, their strength and their defense],
Our salvation also in the time of trouble.

At the sound of the tumult, the peoples flee;
At the lifting up of Yourself nations scatter.

Your spoil [of Israel’s foe] is gathered [by the people of Jerusalem] as the caterpillar gathers;
As locusts swarming so people swarm on it.

The Lord is exalted, for He dwells on high;
He has filled Zion with justice and righteousness.

And He will be the security and stability of your times,
A treasure of salvation, wisdom and knowledge;
The fear of the Lord is your treasure.

Now look, their brave men shout outside;
The ambassadors [seeking a treaty] of peace weep bitterly.

The highways are deserted, the traveler has ceased [to appear].
The enemy has broken the covenant, he has rejected the [a]cities,
He has no regard for [any] man.

The land mourns and dries out,
Lebanon is shamed and [its lush foliage] withers;
[b]Sharon is like a desert plain,
And [c]Bashan and [Mount] Carmel shake off their leaves.
10 
“Now I will arise,” says the Lord.
“Now I will be exalted; now I will be lifted up.
11 
“You have conceived dried grass, you will give birth to stubble;
My breath is a fire that will consume you.
12 
“The peoples will be burned to lime,
Like thorns cut down which are burned in the fire.

13 
“You who are far away, hear what I have done;
And you who are near, acknowledge My might.”
14 
The sinners in Zion are terrified;
Trembling has seized the godless.
[They cry] “Who among us can live with the consuming fire?
Who among us can live with everlasting burning?”
15 
He who walks righteously and speaks with integrity,
Who rejects gain from fraud and from oppression,
Who shakes his hand free from the taking of bribes,
Who stops his ears from hearing about bloodshed
And shuts his eyes to avoid looking upon evil;
16 
He will dwell on the heights,
His place of defense will be the fortress of rocks,
His bread will be given him;
His water will be permanent.

17 
Your eyes will see the King in His beauty;
They will see a far-distant land.
18 
Your mind will meditate on the terror [asking]:
“Where is he who counts?
Where is he who weighs [the tribute]?
Where is he who counts the towers?”
19 
You will no longer see the fierce and insolent people,
A people of unintelligible speech which no one comprehends,
Of a strange and stammering tongue which no one understands.
20 
Look upon Zion, the city of our appointed feasts and observances;
Your eyes will see Jerusalem, a undisturbed settlement,
A tent which will not be taken down;
Not one of its stakes will ever be pulled up,
Nor any of its ropes be severed.
21 
But there the mighty and magnificent Lord will be for us
A place of broad rivers and streams,
Where no oar-driven boat will go,
And on which no mighty and stately ship will pass.
22 
For the Lord is our Judge,
The Lord is our Ruler,
The Lord is our King;
He will save us.
23 
Your ship’s ropes (tackle) hang loose;
They cannot hold the base of their mast firmly,
Nor spread out the sail.
Then an abundance of spoil and plunder will be divided;
Even the lame will take the plunder.
24 
And no inhabitant [of Zion] will say, “I am sick”;
The people who dwell there will be forgiven their wickedness [their sin, their injustice, their wrongdoing].

Notas al pie

  1. Isaiah 33:8 The DSS read witnesses.
  2. Isaiah 33:9 The fertile pasture region south of Mt. Carmel.
  3. Isaiah 33:9 The fertile plateau east of the Jordan River.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 33

Guds dom over de fjendltige nationer og løfter til Guds folk

1Ve dig, Undertrykker![a] Du har undertrykt andre, men du er aldrig selv blevet undertrykt. Du svigter dine forbundsfæller, selv om de ikke svigter dig. Nu er det din tur til at blive undertrykt og svigtet.

Herre, vær os nådig, for vi sætter vores lid til dig. Styrk os hver morgen og red os, når vi er undergangen nær. Vores fjender flygter, når de hører dig komme. Når du går til angreb, spredes vores fjender for alle vinde. De bliver berøvet alt, som når en græshoppesværm æder alt, hvad den passerer.

Herren er mægtig, han bor i Himlen. Han vil gøre Jerusalem til retfærdighedens og sandhedens højborg. Han vil give tryghed og fuld beskyttelse, visdom og kundskab. Gudsfrygt er kilden til velsignelse.

De tapre krigere[b] klynker i Jerusalems gader, fredsudsendingene vender grædende tilbage. Vejene er øde, for ingen tør vove sig ud. Fredstraktater annulleres, og løfter brydes, selv om de var afgivet i vidners nærvær. Hele Israels land er i vanskeligheder, Libanon er skamferet, Saronsletten lagt øde, Bashan og Karmel plyndret.

10 Men Herren siger: „Jeg vil rejse mig og vise min mægtige styrke. 11 I fjendtlige nationer får intet som helst ud af jeres anstrengelser. Jeres egen ånde bliver til ild, der brænder jer op. 12 Jeres hære skal smuldre som sten, der brændes til kalk, og forgå som tjørn, der fortæres af ilden. 13 Alle lande, både nær og fjern, skal høre om, hvad jeg har gjort og anerkende min magt.”

14 Synderne i Jerusalem skal ryste af skræk, de gudløse råbe i rædsel: „Hvem kan holde stand over for Herrens fortærende og evige ild?” 15 Det kan kun de, som handler ret og taler sandt, som nægter at udnytte og bedrage andre, som ikke tager imod bestikkelse, som nægter at lytte til planer om mord, og som overvinder fristelsen til at handle ondt. 16 De får lov at bo på højene, i fæstninger på klipperne, og de skal få alt det mad og vand, de har brug for.

17 Jeres øjne skal få kongen at se i al hans skønhed, og I skal se et stort og vidtstrakt land. 18 Da bliver fortidens fjendtlige regenter, som krævede store skatter af jer, kun et uhyggeligt minde. 19 Snart er de borte, de grusomme barbarer med det fremmedartede sprog, som I ikke forstår.

20 Da vil I se Jerusalem som et sted, hvor man samles til højtidsfester. Byen skal være tryg og urokkelig. 21 Herren giver os et sted med brede floder og vandstrømme, hvor ingen af fjendens mægtige skibe kan sejle. 22 For Herren er vores Dommer, Hersker og Konge. Han tager sig af os og redder os. 23 Fjendens reb hænger slappe, masten er ved at vælte, og sejlene er ikke spændt ud. Byttet skal deles ud mellem Guds folk, selv de lamme får del i det. 24 Ingen i Israel vil længere sige: „Jeg er syg.” For Herren har tilgivet deres synder.

Notas al pie

  1. 33,1 Der henvises primært til Assyrien.
  2. 33,7 Teksten er uklar, måske „Ariels beboere”. Ariel kan også betyde „Guds løve” og bruges blandt andet om en helt. Esajas brugte det som et navn for Jerusalem i kap. 29.