Amplified Bible

Isaiah 29

Jerusalem Is Warned

1Woe (judgment is coming) to [a]Ariel, to Ariel, the city where David [once] camped!
Add [b]yet another year; let the feasts run their course [but only one year more].

Then I will harass Ariel,
And she will be a city of mourning and lamenting (crying out in grief)
Yet she will be like an [c]Ariel [an altar hearth] to Me.

I will camp against you and encircle you,
And I will hem you in with siege works,
And I will raise fortifications against you.

Then you [Jerusalem] will be brought low,
You will speak from the earth,
And from the dust where you lie face down
Your muffled words will come.
Your voice will also be like that of a spirit from the earth [like one produced by a medium],
And your speech will whisper and squeak from the dust.


But the multitude of your enemies [that assault you] will become like fine dust,
And the multitude of the tyrants like the chaff which [d]blows away;
And it will happen in an instant, suddenly [that your enemy is destroyed].

You will be punished by the Lord of hosts with thunder and earthquake and great noise,
With whirlwind and tempest and the flame of a consuming fire.

And the multitude of all the nations that fight against Ariel (Jerusalem),
Even all who fight against her and her stronghold, and who distress her,
Will be like a dream, a vision of the night.

It will be as when a hungry man dreams
That he is eating,
But when he awakens, his [e]hunger is not satisfied;
Or as when a thirsty man dreams
That he is drinking,
But when he awakens, in fact, he is faint
And his thirst is not quenched.
So will the multitude of all the nations be
Who fight against Mount Zion.


Stop and take some time and wonder [at this prophecy],
Blind yourselves and be blinded [at its fulfillment by your spiritual incompetence].
They are drunk, but not from wine;
They stagger, but not from strong drink.
10 
For the Lord has poured over you a spirit of deep sleep.
He has closed your eyes, [you who are] the prophets;
And He has covered your heads, [you who are] the seers.

11 The entire vision [of all these things] will be to you like the words of a scroll that is sealed, which they give to one who can read, saying, “Read this, please,” he shall say, “I cannot, for it is sealed.” 12 Then the book will be given to the one who cannot read, saying, “Read this, please.” And he will say, “I cannot read.”

13 Then the Lord said,

“Because this nation approaches [Me only] with their words
And honors Me [only] with their lip service,
But they remove their hearts far from Me,
And their reverence for Me is a tradition that is learned by rote [without any regard for its meaning],
14 
Therefore, listen carefully, I will again do marvelous and amazing things with this people, wonderful and astonishing things;
And the wisdom of their wise men will perish,
And the understanding of their discerning men will be hidden.”

15 
Woe (judgment is coming) to those who [try to] deeply hide their plans from the Lord,
Whose deeds are done in a dark place,
And who say, “Who sees us?” or “Who knows us?”
16 
You turn things upside down [with your perversity]!
Shall the potter be considered equal with the clay,
That the thing that is made would say to its maker, “He did not make me”;
Or the thing that is formed say to him who formed it, “He has no understanding”?

Blessing after Discipline

17 
Is it not yet a very little while
Until Lebanon will be turned into a fertile field,
And the fertile field regarded as a forest?
18 
On that day the deaf will hear the words of a book,
And out of their gloom and darkness the eyes of the blind will see [the words of the book].
19 
The afflicted also will increase their joy in the Lord,
And the needy of mankind will rejoice and celebrate in the Holy One of Israel.
20 
For the tyrant will come to an end and the scorner will be finished,
Indeed all who are intent on doing evil will be cut off—
21 
Those who cause a person to be condemned with a [false] word,
And lay a trap for him who upholds justice at the [city] gate,
And defraud the one in the right with meaningless arguments.

22 Therefore, the Lord, who redeemed Abraham [from paganism] says this, concerning the house of Jacob (Israel):

“Jacob will not be ashamed, nor will his face turn pale [with disappointment because of his children’s degenerate behavior];
23 
For when he sees his children, the work of My hands, in his midst,
They will sanctify My Name;
They will sanctify the Holy One of Jacob
And will stand in awe and reverent fear of the God of Israel.
24 
“Those who err in mind will know the truth,
And those who criticize and murmur discontentedly will accept instruction.

Notas al pie

  1. Isaiah 29:1 Hebrew for “Lion of God,” referring to Jerusalem.
  2. Isaiah 29:1 Lit year to year.
  3. Isaiah 29:2 “Ariel” and the Hebrew word for “altar hearth” are spelled and pronounced the same.
  4. Isaiah 29:5 Lit passes.
  5. Isaiah 29:8 Lit soul is empty.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 29

Jerusalems skæbne

1Ve dig, Ariel,[a] byen, som David belejrede og indtog. År efter år bringer du dine ofre. Fortsæt du blot med dine højtider, men en dag kommer dommen over dig, og da vil du græde og sørge. Da bliver du virkelig Ariel, for du bliver som et alter, oversprøjtet med blod. Jeg omringer dig og belejrer dig, som David gjorde, jeg omgiver dig med volde og angrebsramper. Fra det dybe taler du da, mumler fortvivlet i støvet. Din stemme kommer fra graven, svag som en dødnings røst.

Men dine fjender skal knuses til støv, tyrannerne spredes som avner for vinden. Pludselig kommer Herren, den Almægtige, over dem med torden, jordskælv, storm og ild. Da skal alle de folk, som fører krig mod Jerusalem og kæmper imod Ariel, selv opleve et mareridt. Som den sultne drømmer om mad, men stadig er sulten, når han vågner, og som den tørstige drømmer om vand, men vågner lige tørstig, sådan skal det gå alle dine fjender.

I er blevet tåber, I er blevet blinde! I er omtågede, men ikke på grund af vin. I raver fortumlede omkring, men ikke på grund af øl. 10 Herren har gjort jer åndeligt sløve. Profeterne og seerne, som skulle være jeres åndelige øjne, ser intet. 11 For jer er et profetisk budskab som ordene i en lukket bog. Giver man bogen til en, der kan læse, og siger: „Vær venlig at læse!” siger han bare: „Det kan jeg ikke. Bogen er jo lukket med segl!” 12 Og giver man den til en, som ikke kan læse, og siger: „Vær venlig at læse!” siger han: „Jeg har ikke lært at læse!”

13 Derfor siger Herren: „Når mit folk kommer til mig, ærer de mig kun for et syns skyld. Deres hjerte er fjernt fra mig. Det er forgæves, de dyrker mig, når deres lære blot er menneskebud. 14 Derfor vil jeg fortsat overraske dem ved min handlemåde. De vises visdom skal sættes til side, de kloges klogskab skal gøres til intet.”

15 Ve dem, der tror, de kan skjule sig for Gud, dem, som tror, de kan føre ham bag lyset. De gør deres gerninger i mørket og beroliger sig selv: „Der er ingen, der ser os. Ingen lægger mærke til noget.” 16 Hvor dum har man lov at være! Har pottemageren ikke større magt end leret? Siger lerkrukken måske til pottemageren: „Det er ikke dig, som har formet mig! Det har du slet ikke forstand på!”?

17 Det varer ikke længe, før Libanon igen bliver en frugthave, og træerne igen står tæt som i en skov.[b] 18 Da skal de døve høre, hvad der læses fra bogen, og de blinde skal befries fra det mørke, de befinder sig i. 19 De ydmyge skal glæde sig over, hvad Herren gør, og de afmægtige skal juble over Israels hellige Gud. 20 Tyranner skal forsvinde, de stolte skal styrtes, lovovertrædere skal lade livet. 21 Gud vil gøre det af med dem, der anklager de uskyldige og sætter fælder for dommeren i retten, så de får dem dømt uden grund.

22 Derfor siger Herren, Abrahams beskytter, til Israels folk: Mit folk skal ikke længere blegne af skræk, deres hoveder skal ikke længere bøjes i skam. 23 Når de ser deres mange børn og mine velsignelser, skal de til fulde forstå, at jeg er deres hellige Gud, og da skal de få ærefrygt for mig. 24 Da vil de, som er åndeligt på vildspor, lære sandheden at kende, og de, som gør oprør mod Herren, vil tage imod belæring.

Notas al pie

  1. 29,1 Ordet „ariel” bruges her om Jerusalem, men henviser også til en form for alter, jf. Ez. 43,15-16.
  2. 29,17 Teksten er uklar, men billedtalen peger hen på en genoprettelse.