Amplified Bible

Isaiah 27

The Deliverance of Israel

1In that day the Lord will punish Leviathan the fleeing serpent
With His fierce and great and mighty sword [rescuing Israel from her enemy],
Even Leviathan the twisted serpent;
And He will kill the dragon who lives in the sea.


In that day [it will be said of the redeemed nation of Israel],
“A vineyard of [a]wine, sing in praise of it!

“I, the Lord, am its Keeper;
I water it every moment.
So that no one will harm it,
I guard it night and day.

“I have no wrath.
Should anyone give Me briars and thorns in battle,
I would step on them, I would set them all on fire.

“Or let him (Israel) cling to My strength and rely on My protection [My stronghold],
Let him make peace with Me,
Let him make peace with Me.”

[b]In the generations to come Jacob will take root;
Israel will blossom and sprout,
And they will fill the surface of the world with fruit.


Like the striking [c]by Him who has struck them, has He struck them?
Or like the slaughter of His slain, have they been slain?

You contended with them by exile, by driving them away [from Canaan];
He has expelled them with His fierce wind on the day of the east wind.

Therefore through this the wickedness [the sin, the injustice, the wrongdoing] of Jacob (Israel) will be atoned for and forgiven;
And this will be [d]the full price [that God requires] for taking away his sin:
When Israel makes all the stones of the [pagan] altars like crushed chalk stones;
When the Asherim and the incense altars will not stand.
10 
For the fortified city is isolated,
A settlement deserted and abandoned like the desert;
There the calf will graze,
And there it will lie down and [e]feed on its branches.
11 
When its branches are dry, they are broken off;
The women come and [f]make a fire with them.
For they are not a people of understanding,
Therefore He who made them will not have compassion on them,
And He who created them will not be gracious to them.

12 In that day the Lord will thresh [out His grain] from the flowing stream of the River [Euphrates] to the Brook of Egypt, and you will be gathered up one by one, O sons of Israel. 13 It will come to pass in that day that a great trumpet will be blown, and those who were lost and perishing in the land of Assyria and who were scattered in the land of Egypt will come and worship the Lord on the holy mountain at Jerusalem.

Notas al pie

  1. Isaiah 27:2 So DSS; MT reads beauty.
  2. Isaiah 27:6 Lit Those coming, Jacob.
  3. Isaiah 27:7 Or of him, referring to an enemy of Israel.
  4. Isaiah 27:9 Lit all the fruit.
  5. Isaiah 27:10 Lit consume.
  6. Isaiah 27:11 Lit set light to.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 27

1Til den tid vil Herren gribe sit skarpe sværd og straffe Livjatan, den lynhurtige slange, der vrider og snor sig, ja, han vil tilintetgøre dragen i havet. Da skal I tænke på Israel som en dejlig vinmark. Jeg, Herren, passer på den, vander den hver eneste dag, vogter den dag og nat, så ingen kan skade den. Min vrede mod Israel er ovre. Bliver den angrebet af tjørn og tidsler, går jeg i krig mod dem og brænder dem op. Jeg skåner kun dem, som overgiver sig og slutter fred med mig. Engang vil Israel slå rod og blomstre og fylde verden med frugt.

Har Herren straffet Israel på samme måde, som han straffede deres fjender? Nej, fjenderne tilintetgjorde han, men Israel sendte han i eksil langt borte. De blev fejet bort fra deres land ved hans vældige åndepust, som var det en ørkenstorm. Israels straf vil være afsonet og deres synd slettet ud, når de har knust afgudsaltrenes sten og nedbrudt Asherapælene og røgelsesaltrene. 10 Den befæstede by ligger forladt, dens huse er tomme, den ligner en ødemark. Kalve går og græsser dér. De lægger sig og tygger drøv på træernes blade. 11 Folket blev som de tørre grene, kvinderne brækker af træerne for at bruge dem til brændsel. Det var et folk uden forståelse. Derfor viste deres skaber dem ingen barmhjertighed.

12 Men engang i fremtiden vil Herren samle dem sammen igen lige fra Eufratfloden og til Egyptens bæk og bringe dem tilbage.[a] 13 Til den tid vil signalet lyde fra det store vædderhorn, og da vil Herren kalde sit folk tilbage fra eksilet i Assyrien og Egypten. De skal vende hjem til Jerusalem og tilbede ham på hans hellige bjerg.

Notas al pie

  1. 27,12 Oversat ud fra LXX. Den hebraiske tekst er uklar.