Amplified Bible

Isaiah 26

Song of Trust in God’s Protection

1In that day this song will be sung in the land of Judah:

“We have a strong city;
He sets up salvation as walls and ramparts.

“Open the gates, that the righteous nation may enter,
The one that [a]remains faithful and trustworthy.

“You will keep in [b]perfect and constant peace the one whose mind is steadfast [that is, committed and focused on You—in both [c]inclination and character],
Because he trusts and takes refuge in You [with hope and confident expectation].

“Trust [confidently] in the Lord forever [He is your fortress, your shield, your banner],
For the Lord God is an everlasting Rock [the Rock of Ages].

“For He has thrown down the [arrogant] ones who dwell on high, the lofty and inaccessible city;
He lays it low, He lays it low to the ground, He hurls it to the dust.

“The foot will trample it,
Even the feet of the suffering, and the steps of the helpless.”


The way of the righteous [those in right-standing with God—living in moral and spiritual integrity] is smooth and level;
O Upright One, make a level path for the just and righteous.

Indeed, in the path of Your judgments, O Lord,
We have waited expectantly for You;
Your name, even Your memory, is the desire and deep longing of our souls.

In the night my soul longs for You [O Lord],
Indeed, my spirit within me seeks You diligently;
For [only] when Your judgments are experienced on the earth
Will the inhabitants of the world learn righteousness.
10 
Though the wicked is shown compassion and favor,
He does not learn righteousness;
In the land of uprightness he deals unjustly,
And refuses to see the majesty of the Lord.

11 
Though Your hand is lifted up [to strike], O Lord, the wicked do not see it.
Let them see Your zeal for Your people and be put to shame;
Indeed, let the fire reserved for Your enemies consume them.
12 
Lord, You will establish peace for us,
Since You have also performed for us all that we have done.
13 
O Lord our God, other masters besides You have ruled over us;
But through You alone we confess Your name.
14 
The [wicked] dead will not live [again], the spirits of the dead will not rise and return;
Therefore You have punished and destroyed them,
And You have wiped out every memory of them [every trace of them].
15 
You have increased the nation, O Lord;
You have increased the nation, You are glorified;
You have extended all the borders of the land.
16 
O Lord, they sought You in distress;
They managed only a prayerful whisper
When Your discipline was upon them.
17 
As a woman with child approaches the time to give birth,
She is in pain and struggles and cries out in her labor,
So we were before You, O Lord.
18 
We have been with child, we have twisted and struggled in labor;
We gave birth, as it seems, only to wind.
We could not accomplish salvation for the earth,
Nor were inhabitants of the world [d]born.
19 
Your dead will live;
[e]Their dead bodies will rise.
You who lie in the dust, awake and shout for joy!
For your dew is a dew of [celestial] light [heavenly, supernatural],
And the earth will give birth to the spirits of the dead.

20 
Come, my people, enter your chambers
And shut your doors behind you;
Hide for a little while
Until the [Lord’s] [f]wrath is past.
21 
Listen carefully, the Lord is about to come out of His [heavenly] place
To punish the inhabitants of the earth for their wickedness [their sin, their injustice, their wrongdoing];
The earth will reveal the [innocent] blood shed upon her
And will no longer cover her slain.

Notas al pie

  1. Isaiah 26:2 Lit keeps trustworthiness.
  2. Isaiah 26:3 Lit peace, peace, a Hebrew idiom of emphasis.
  3. Isaiah 26:3 The Hebrew word for inclination became a technical term in Jewish tradition, and the rabbis frequently referred to the “evil inclination” much in the same sense as the sin nature. They also recognized a “good inclination,” which the righteous choose to follow, and urged people to make their good inclination king over the evil inclination.
  4. Isaiah 26:18 Lit fallen.
  5. Isaiah 26:19 So with some ancient versions; MT reads My dead body.
  6. Isaiah 26:20 Lit curse.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 26

Israels lovsang

1Til den tid vil man i Judas land synge en lovsang til Herren:

Vores by er godt befæstet,
    Herren selv er dens mure og volde.
Luk portene op for et retskaffent folk,
    som holder fast ved troen på Gud.
De, som stoler på Herren,
    skal bo der i fred.
Stol altid på Herren,
    for han er den evige klippe.
Han nedstyrter alle de stolte,
    knuser de knejsende byer,
jævner dem med jorden
    og smider dem i støvet,
så de trampes ned
    af de undertryktes fødder.
De retskafne vandrer uden at snuble,
    for Herren baner vej for dem.
Herre, vi ønsker at gøre din vilje,
    vi ønsker af hjertet at ære dit navn.
Om natten længes min sjæl efter dig,
    min ånd søger dig hele tiden.
Når din dom rammer jorden,
    vil folk forstå, hvad retfærdighed er.
10 Viser du nåde mod de gudløse,
    lærer de ikke at gøre det gode.
De kan bo i et land med retfærdighed
    uden at fatte Herrens storhed.
11 Herre, de lytter ikke til dine trusler,
    ser ikke din hånd, som er parat til slag.
Vis dem din nidkærhed for dit folk,
    så de med skam erkender din magt,
        mens dine fjender fortæres af ilden.
12 Herre, lad din fred hvile over os.
    Alt, hvad vi har udført, har du jo gjort.
13 Herre, vor Gud, andre har hersket over os,
    men kun dig vil vi anerkende og ære.
14 De andre herskere er døde og borte,
    de kommer ikke til live igen.
Din straf ramte dem, og de blev udryddet.
    De huskes ikke mere.
15 Herre, du har gjort os til et talrigt folk
    og udvidet vore grænser.
        Derved har du vist din storhed.
16 Herre, i vores fortvivlelse søgte vi dig,
    hviskede vore bønner, mens du straffede os.
17 Herre, vi var som en fødende kvinde,
    der vrider sig i smerte.
18 Ja, vi vred os i fødselsveer,
    men intet kom der ud af det.
Vi kunne ikke selv redde vores land.
    Intet fødtes af vore anstrengelser.
19 Men ét ved vi:
De, som hører dig til, skal leve,
    deres legemer skal opstå på ny.
De, der ligger begravet i jorden,
    skal engang vågne og juble.
Som duggen indvarsler dagens lys,
    vil Herren lade sine døde se livets lys.

Israels befrielse

20 Mit folk, gå hjem og lås jeres døre. Skjul jer for en kort tid, indtil Gud i sin vrede har taget sig af jeres fjender. 21 Se, Herren kommer fra Himlen for at straffe jordens folk for deres synd. De mord, som blev begået i det skjulte, skal afsløres, for jorden kan ikke længere dække over de dræbte.