Amplified Bible

Isaiah 22

The Valley of Vision

1The [mournful, inspired] oracle ([a]a burden to be carried) concerning the Valley of Vision:

What is the matter with you now, that you have all gone up to the housetops,

You [Jerusalem] who were full of noise,
A tumultuous city, a joyous and exuberant city;
Your slain were not slain [in a glorious death] with the sword,
Nor did they die in battle.

All your leaders have fled together [with your king],
And have been captured without the bow [which they had thrown away];
All of you who were found were taken captive together,
Though they had fled far away.

Therefore I say, “Look away from me;
Let me weep bitterly.
Do not try to comfort me over the destruction of the daughter of my people.”

For the Lord God of hosts has a day of panic and of tumult, of trampling, of confusion
In the Valley of Vision,
A [day of] breaking down walls
And a crying [for help] to the mountain.

Elam took up the quiver
With the chariots, infantry and horsemen;
And Kir uncovered the shield.

And it came to pass that your choicest valleys were full of chariots,
And the horsemen took their fixed positions [in an offensive array] at the gate [of Jerusalem].

Then God removed the [protective] covering of Judah;
And in that day you looked to the weapons of the House of the Forest (Solomon’s armory).

You saw that the breaches
In the wall of the City of David [the citadel of Zion] were many;
You collected [within the city’s walls] the waters of the Lower Pool (Siloam).
10 
Then you counted the houses of Jerusalem
And you tore down the houses [to get materials] to fortify the city wall [by extending it].
11 
You also made a reservoir between the two walls
For the waters of the [b]Old Pool,
But you did not look to its Maker,
Nor did you recognize Him who planned it long ago.

12 
Therefore in that day the Lord God of hosts called you to weeping, to mourning,
To shaving the head and to wearing sackcloth [in humiliation].
13 
Instead, there is joy and jubilation,
Killing of oxen and slaughtering of sheep,
Eating meat and drinking wine, saying,
“Let us eat and drink, for tomorrow we may die.”
14 
But the Lord of hosts revealed Himself in my ears,
“This sin absolutely will not be forgiven you
Until you die,” says the Lord God of hosts.

15 
For the Lord God of hosts says this, “Go to this [contemptible] steward,
To [c]Shebna, who is in charge of the royal household [but is building himself a tomb worthy of a king, and say to him],
16 
‘What business do you have here?
And whom do you have here,
That you have hewn out a tomb here for yourself,
You who hew a sepulcher on the height,
You who carve a resting place for yourself in the rock?
17 
‘Listen carefully, the Lord is about to hurl you away violently, O man;
And He is about to grasp you firmly
18 
And roll you up tightly like a ball
And toss you into a vast country;
There you will die
And there your splendid chariots will be,
You shame of your master’s house.’
19 
“I will depose you from your office,
And you will be pulled down from your position [of importance].
20 
“Then it will come to pass in that day
That I will summon My servant Eliakim the son of Hilkiah.
21 
“And I will clothe him with your tunic [of distinction]
And tie your sash securely around him.
I will entrust him with your authority;
He will become a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah.
22 
“Then I will set on his shoulder the key of the house of David;
When he opens no one will shut,
When he shuts no one will open.
23 
“I will drive him like a peg in a firm place,
And he will become a throne of honor and glory to his father’s house.

24 “So they will hang on him all the honor and glory [the complete responsibility] of his father’s house, offspring and issue [of the family, high and low], all the least of the articles, from the bowls to all the jars. 25 In that day,” declares the Lord of hosts, “the peg (Eliakim) that was driven into the firm place will give way; it will even break off and fall, and the burden hanging on it will be cut off, for the Lord has spoken.”

Notas al pie

  1. Isaiah 22:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
  2. Isaiah 22:11 Perhaps a reference to the Gihon Spring, also called the Upper Pool.
  3. Isaiah 22:15 Shebna would have been second in command to King Hezekiah before being deposed from steward (administrator) to the position of scribe (36:3).

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 22

Et budskab om Jerusalems fald

1Et budskab om Zions dal:[a]

Hvorfor samles folk på hustagene? Hvorfor er der fest og ballade i byen?[b]

De, som før eller siden døde, blev ikke dræbt med sværd eller fældet i kamp. Alle lederne flygtede, men blev fanget uden at gøre modstand. Alle, som blev i byen, blev taget til fange, selv om de ønskede at flygte langt væk.

Derfor sagde jeg: „Lad mig være i fred med mine bitre tårer. Prøv ikke at trøste mig, men lad mig græde over mit folks undergang.” Herren, den Almægtige, har beredt en frygtelig trængselsdag for dem i Zions dal. Jerusalems mur brydes ned, og der lyder råb mod bjerget[c] om hjælp. Der er bueskytter fra Elam, kavaleri fra Aram og fodfolk fra Kir med løftede skjolde. De dejlige dale fyldes med stridsvogne, og rytterne presser sig på ved portene. Men Judas skæbne blev afgjort allerede dengang, I løb til det kongelige rustkammer efter våben. 9-11 I så, at Jerusalems mur var fuld af revner. I undersøgte husene og rev nogle af dem ned for at få sten til at udbedre muren. I samlede vand i den nedre dam mellem de to mure ved at udgrave den gamle dam. Men I satte ikke jeres lid til Herren, som skabte det alt sammen, ham, som står bag det hele.

12 Herren, den Almægtige, kaldte jer til at græde og sørge. Han bad jer rage håret af som tegn på, at I sørgede over jeres synder, og til at klæde jer i sæk og aske for at vise jeres anger. 13 Men I holdt gilde og morede jer, I sang, dansede og lo, I slagtede okser og får, spiste kød og drak vin. „Lad os spise og drikke,” råbte I, „for I morgen skal vi dø!” 14 Men Herren, den Almægtige, har fortalt mig, at den synd ikke skal tilgives jer, så længe I lever. Det er Herrens egne ord.

En advarsel til Shebna og senere Eljakim

15 Herren, den Almægtige, sendte mig til kongens slotsforvalter, Shebna, med følgende besked:

16 „Hvem tror du, du er? Hvorfor udhugger du dig et fornemt gravkammer her i byen, en smuk bolig højt oppe på klippevæggen? 17 Herren vil slynge dig langt bort, du stolte mand. 18 Han vil rulle dig sammen som en bold og kaste dig bort til et vidtstrakt land. Både du og dine smukke vogne skal føres bort, og du skal dø i det fremmede, for du har bragt skam over din herre. 19 Men først vil jeg tage din stilling fra dig 20 og i stedet udnævne min tjener Eljakim, Hilkijas søn, som din efterfølger. 21 Han skal overtage din embedsdragt, din titel og din autoritet. Han vil være en omsorgsfuld far for Jerusalem og Judas folk. 22 Jeg gør ham til kongens øverste embedsmand. Hans ord skal være lov, og ingen vil turde modsætte sig hans vilje. 23-24 Jeg slår hans myndighed fast som et syvtommersøm i en solid mur. Fordi han lever op til sit ansvar, vil folk have stor respekt for ham og hans familie.”

25 „Men engang vil selv det syvtommersøm blive revet løs,” siger Herren, den Almægtige. „Selv om det var banket godt fast i den solide mur, vil det blive revet ud af muren og falde til jorden. Og alt, hvad der var afhængigt af det søm, vil falde til jorden og blive knust.” Det er Herrens ord.

Notas al pie

  1. 22,1 Efter LXX. Den hebraiske tekst, vi bruger, siger „Synets dal” her og i vers 5. Der er tale om Jerusalem.
  2. 22,2 Teksten er uklar.
  3. 22,5 Sikkert Zions bjerg, hvor templet stod.