Amplified Bible

Isaiah 2

God’s Universal Reign

1The word [from God] which Isaiah son of Amoz saw [in a vision] concerning [the nation of] Judah and [its capital city] Jerusalem.


Now it will come to pass that
In the last days
The mountain of the house of the Lord
Will be [firmly] established as the [a]highest of the mountains,
And will be exalted above the hills;
And all the nations will stream to it.

And many peoples shall come and say,
“Come, let us go up to the mountain of the Lord,
To the house (temple) of the God of Jacob;
That He may teach us His ways
And that we may walk in His paths.”
For the law will go out from Zion
And the word of the Lord from Jerusalem.

And He will judge between the nations,
And will mediate [disputes] for many peoples;
And they will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks.
Nation will not lift up the sword against nation,
And never again will they learn war.


O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord.

Most certainly [Lord] You have abandoned your people, the house of Jacob,
Because they are filled with influences from the east,
And they are soothsayers [who foretell] like the Philistines;
Also they strike bargains with the children of foreigners (pagans).

Their land has also been filled with silver and gold
And there is no end to their treasures;
Their land has also been filled with horses
And there is no end to their chariots.

Their land has also been filled with idols;
They worship the work of their hands,
That which their own fingers have made.

So the common man has been humbled [before idols]
And the man of importance has been degraded,
Therefore do not forgive them [O Lord].
10 
Go among the rocks and hide in the dust
From the terror of the Lord and from the splendor of His majesty.
11 
The proud look of man will be degraded
And the arrogance of men will be humbled,
And the Lord alone will be exalted in that day.

A Day of Reckoning Coming

12 
For the Lord of hosts will have a day of reckoning
Against all who are proud and arrogant
And against all who are lifted up,
That they may be degraded.
13 
And the wrath of God will be against all the cedars of Lebanon [west of the Jordan] that are high and lifted up,
Against all the oaks of Bashan [east of the Jordan],
14 
Against all the high mountains,
Against all the hills that are lifted up,
15 
Against every high tower,
Against every fortified wall,
16 
Against all the ships of Tarshish
And against all the beautiful craft.
17 
Then the pride of man will be humbled
And the arrogance of men will be degraded;
The Lord alone shall be exalted in that day,
18 
And the idols will completely vanish (be abolished).
19 
They [the stricken, deprived of all in which they had trusted] will go into the caves of the rocks
And into the holes of the ground [fleeing]
From the terror and dread of the Lord
And from the splendor of His majesty,
When He arises to terrify the earth.
20 
In that day men will throw away to the moles and to the bats
Their idols of silver and their idols of gold,
Which they made for themselves [as objects] to worship,
21 
To go into the caverns of the rocks and into the clefts of the [ragged] cliffs [as they flee]
From the terror and dread of the Lord and the splendor of His majesty,
When He arises to terrify the earth.
22 
Stop regarding man, whose breath [of life] is in his nostrils [for so little time];
For why should he be esteemed?

Notas al pie

  1. Isaiah 2:2 Or chief; lit head.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 2

Om det fremtidige fredsrige

1Her er endnu et budskab, som Herren gav Esajas om Judas folk og Jerusalems fremtid:

Det skal ske i de sidste dage,
    at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt.
        Folk fra alverdens lande vil strømme derhen.
„Lad os rejse til Herrens bjerg,” vil de sige.
    „Lad os tage hen til Israels Guds bolig,
så vi kan lære hans vilje at kende
    og følge hans vejledninger,
for den sande lære kommer fra Zion,
    Herrens ord udgår fra Jerusalem.”
Herren vil afgøre folkenes stridigheder
    og være dommer for fjerne stormagter.
Da vil de smede deres sværd om til plovskær
    og omdanne deres spyd til vingårdsknive.
Landene vil holde op med at bekrige hinanden,
    og alt militær bliver overflødigt.

Kom, Israels folk, lad os leve i lyset af Herrens ord!

En advarsel om fremtidig dom

Herre, du har forladt dit folk, Jakobs efterkommere, for de har overtaget Østens mystik og filistrenes trolddomskunst. De er gået i forbund med de fremmede. 7-8 Landet er fyldt med afguder, som de tilbeder, skønt de selv har lavet dem. De har overflod af sølv og guld, utrolige skatte og utallige heste og stridsvogne. Men de skal ydmyges og bøjes i støvet. Du kan ikke acceptere den slags utroskab.

10 Flygt ind i klippehuler, Israels folk, skjul jer i kløfter af skræk for Herren, af angst for hans vældige magt og herlighed. 11 De stolte må slå blikket ned, de hovmodige bøje deres hoveder. Herren alene tilkommer al ære. 12 En dag vil Herren, den Almægtige, straffe alle, der er stolte og overlegne, han vil ydmyge alt, hvad der knejser. 13 Libanons cedertræer skal segne, Bashans ege skal styrte om. 14 Herren vil udjævne de høje fjelde og knejsende bjergtoppe, 15 vælte de høje tårne og stejle mure, 16 ødelægge de store handelsskibe og prægtige fartøjer. 17 Stolte mennesker skal bøjes, de hovmodige skal ydmyges. Herren alene skal stå oprejst på den dag. 18 Alle afguder skal tilintetgøres.

19-21 Den dag Herren rejser sig fra sin trone for at ryste jorden, vil folk flygte ind i klippehuler og skjule sig i kløfter af skræk for Herren, for hans vældige magt og herlighed. Og deres afguder, som de lavede af guld og sølv, og som de tilbad, må de overlade til muldvarpe og flagermus.

22 Sæt ikke jeres lid til mennesker. Deres liv er så kort som et åndedrag. Hvad kan de hjælpe?