Amplified Bible

Isaiah 16

Prophecy of Moab’s Devastation

1Send lambs to the ruler of the land [[a]you Moabites],
From Sela [that is, Petra in Edom] through the wilderness to the mountain of the Daughter of Zion (Jerusalem).

For like wandering birds or scattered nestlings,
The daughters of Moab will be at the fords of the [river] Arnon.

[Say to the ruler] “Give us advice, make a decision [for Moab, king of Judah];
Cast your shadow [over us] like night in the midst of noon;
Hide the outcasts, do not betray the fugitive [to his pursuer].

“Let our outcasts of Moab live among you;
Be a [sheltered] hiding place to them from the destroyer.”
For the extortioner has come to an end, destruction has ceased,
Oppressors [who trample men] have completely disappeared from the land,

A throne will be established in lovingkindness,
And One will sit on it in faithfulness in the tent (dynasty, family) of David;
Judging and seeking justice
And being prompt to do righteousness.


We have heard of the pride of Moab, an excessive pride—
Even of his arrogance, his conceit, his rage,
His untruthful boasting.

Therefore Moab will wail for Moab; everyone will wail.
You will mourn for the raisin cakes of Kir-hareseth,
As those who are utterly stricken and discouraged.

For the fields of Heshbon have languished and withered, and the vines of Sibmah as well;
The lords of the nations have trampled down [Moab’s] choice vine branches,
Which reached as far as Jazer and wandered into the wilderness;
Its tendrils stretched out, they passed over [the shores of] the [Dead] Sea.

Therefore I (Isaiah) will weep bitterly for Jazer, for the vines of Sibmah.
I will drench you with my tears, O Heshbon and Elealeh;
For the war-cry [of the enemy] has fallen on your summer fruits and your harvest.
10 
Gladness and joy are taken away from the fruitful field;
In the vineyards there will be no singing or joyful sound;
No treader treads out wine in the presses,
For I (God) put an end to the joyful shouting.
11 
Therefore my heart sounds like a harp [in mournful compassion] for Moab,
And my inner being mourns for Kir-hareseth.
12 
So it will come to pass when Moab presents himself,
When he wearies himself [worshiping] on his high place [of idolatry]
And comes to his sanctuary [of Chemosh, god of Moab] to pray,
That he will not prevail.

13 This is the word which the Lord spoke earlier concerning Moab [when Moab’s pride and resistance to God were first known]. 14 But now the Lord speaks, saying, “Within [b]three years, as the years of a hired man [who will not serve longer than the agreed time], the glory of Moab will be degraded along with all [c]the great population, and the remnant [that survives] will be very small and of no account.”

Notas al pie

  1. Isaiah 16:1 As King Mesha sent 100,000 lambs each year to King Ahab of Israel (2 Kin 3:4), so now the Moabites are advised to win the king’s favor and protection by diverting their tribute to the king in Jerusalem as an acknowledgment of subjection.
  2. Isaiah 16:14 This prophecy was fulfilled after the death of King Ahaz of Judah (Is 14:28), about the third year of King Hezekiah’s reign. Moab was not left completely without population at this time; there was still a “remnant.” The final desolation of Moab was reserved for King Nebuchadnezzar of Babylon in 582 b.c., some five years after the taking of Jerusalem. The ruins of Elealeh, Heshbon, Medeba, Dimon, etc., still exist to confirm through modern research the accuracy of the fulfillment of this prophecy.
  3. Isaiah 16:14 Lit all the great number.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 16

1I, som er ledere blandt flygtningene i Sela,[a] send vædderlam gennem ørkenen til Jerusalem som en gave til Judas konge med følgende bøn: „Vores opskræmte folk er ved Arnonflodens vadesteder som flaksende fugle og hjemløse fugleunger. Hjælp os, giv os ly for vores fjender. Vær med til at skjule de flygtende, og udlever os ikke til vores fjender. Tillad vores hjemløse flygtninge at bo iblandt jer, og skjul dem for fjenden.”

Når undertrykkelsen og ødelæggelsen er forbi, når den fjende, som trampede på os, er forsvundet, vil der komme en ny konge fra Davids slægt, en oprigtig og barmhjertig konge, som altid vil handle retfærdigt.

Moab var kendt for sin stolthed, sit store hovmod og tomme praleri. Men nu jamrer Moabs befolkning, og mange jamrer over, hvad der er sket med dem. Fortvivlet sørger de over tabet af Kir-Haresets rosinkager,[b] over Heshbons afsvedne vinmarker og Sibmas forladte vinstokke, hvis druer kunne få landenes herskere til at gå i gulvet.[c] Den vin var kendt helt ud til Jazer, langt ind i ørkenen og hinsides havet. Derfor græder jeg, som Jazer græder over Sibmas vinmarker. Mine tårer flyder ved tanken om Heshbon og Elale, for deres frugthøst og afgrøder blev ødelagt under fjendens sejrsråb. 10 Glæden er borte, fryden forstummet. Høstfolkenes festlige sang høres ikke mere i vinmarkerne. Ingen træder druer i persekarrene. De muntre råb er ophørt.

11 Mit hjerte skælver af sorg over Moab, som strengene på den sørgmodige harpe. Min sorg over Kir-Heres er stor. 12 Moabs folk opsøger deres helligdomme og mødes på offerhøjene for at bønfalde deres afguder, men det nytter intet. 13 Det er, hvad Herren tidligere har sagt om Moab, 14 men nu tilføjer han: „Om nøjagtig tre år er Moabs storhedstid forbi, og kun en ganske lille rest bliver tilbage i landet.”

Notas al pie

  1. 16,1 Hovedstaden i Edoms land, syd for Moab.
  2. 16,7 Måske har der oprindeligt stået: „Kir-Heresʼ mænd” som i parallelstedet i Jer. 48,31.
  3. 16,8 Eller: „Sibmas vinmarker, som landenes herskere har nedtrampet.”