Amplified Bible

Isaiah 15

Judgment on Moab

1The [mournful, inspired] oracle ([a]a burden to be carried) concerning Moab:

Because in a night Ar of Moab is devastated and ruined;
Because in a night Kir of Moab is devastated and ruined.

They have gone up to the temple and to Dibon, to the high places to weep.
Moab wails over Nebo and over Medeba;
Everyone’s head is shaved, and every beard is cut off [in mourning].

In their streets they have wrapped themselves with sackcloth;
On their [flat] housetops and in their open squares
Everyone is wailing, dissolved in tears.

Heshbon and Elealeh [cities claimed by Moab] cry out;
Their voice is heard as far as Jahaz.
Therefore the armed men of Moab cry out;
Moab’s soul trembles within him.

My heart cries out for Moab;
His fugitives are [fleeing] as far as Zoar and Eglath-shelishiyah.
For they go up the ascent of Luhith weeping;
For on the road to Horonaim they raise a cry of distress over their destruction.

For the waters of Nimrim are desolate.
Indeed the grass is withered, the new growth dies;
There is no green thing.

Therefore the abundance which they have acquired and stored away
They carry off over the Brook of the Willows.

For the cry of distress has echoed around the territory of Moab;
The wailing goes as far as Eglaim and the mournful cry to Beer-elim.

For the waters of Dimon are full of blood;
Yet I will bring even more woes on Dimon—
A lion upon those of Moab who escape and upon the remnant of the land.

Notas al pie

  1. Isaiah 15:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 15

Guds dom over Moab

1Guds budskab om Moab:[a] På én nat bliver Ar i Moab angrebet og udslettet. På én nat bliver Kir[b] jævnet med jorden. Dibons indbyggere går op på offerhøjen og græder. I Nebo og Medeba jamrer man: Alle har barberet hår og skæg af i fortvivlelse. I gaderne går folk klædt i sæk og aske, og fra byernes torvepladser og husenes tage høres klage og gråd. Skrigene fra Heshbon og Elale kan høres helt til Jahatz. Selv de stærkeste krigere har mistet modet og ryster af skræk.

Mit hjerte græder over Moab, befolkningen flygter til Zoar og Eglat-Shelishija. Grædende begiver de sig op ad vejen til Luhitpasset, deres jamren høres langs vejen til Horonajim. Selv Nimris bæk er udtørret, de græsklædte strækninger er afsvedet, alle planter er væk. De fortvivlede flygtninge slæber deres få ejendele over Poppelbækken. Klageråb lyder over hele landet, fra Eglajim til Beʼer-Elim. Bækken ved Dimon er allerede rød af blod, men der kommer mere. Forude venter løverne på de overlevende.

Notas al pie

  1. 15,1 Moab betegner her hele det oprindelige moabitiske område øst for Det Døde Hav. Rubens stamme havde bosat sig i den nordlige del af området, som kaldes Moabs sletter, blandt andet i byerne Dibon, Nebo, Medeba og Elale, og de var efterhånden blandet med Moabs befolkning (jf. 4.Mos. 32, Jos. 13). Området fra Heshbon og nordpå hørte til Gads stammeområde. De sydlige byer som Ar og Kir hørte med til det egentlige moabitiske rige.
  2. 15,1 Hovedstaden i det gamle Moab. Det er den samme by, der også benævnes Kir-Hareset og Kir-Heres.