Amplified Bible

Isaiah 11

Righteous Reign of the Branch

1Then a Shoot (the Messiah) will spring from the stock of Jesse [David’s father],
And a Branch from his roots will bear fruit.

And the Spirit of the Lord will rest on Him—
The Spirit of wisdom and understanding,
The Spirit of counsel and strength,
The Spirit of knowledge and of the [reverential and obedient] fear of the Lord

And He will delight in the fear of the Lord,
And He will not judge by what His eyes see,
Nor make decisions by what His ears hear;

But with righteousness and justice He will judge the poor,
And decide with fairness for the downtrodden of the earth;
And He shall strike the earth with the rod of His mouth,
And with the breath of His lips He shall slay the wicked.

And righteousness will be the belt around His loins,
And faithfulness the belt around His waist.


And the wolf will dwell with the lamb,
And the leopard will lie down with the young goat,
And the calf and the young lion and the fatted steer together;
And a little child will lead them.

And the cow and the bear will graze [together],
Their young will lie down together,
And the lion shall eat straw like the ox.

And the nursing child will [safely] play over the hole of the cobra,
And the weaned child will put his hand on the viper’s den [and not be hurt].

They will not hurt or destroy in all My holy mountain,
For the earth will be full of the knowledge of the Lord
As the waters cover the sea.

10 
Then in that day
The nations will make supplications to the Root of Jesse
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

The Restored Remnant

11 
Then it will happen on that day that the Lord
Will again acquire with His hand a second time
The remnant of His people, who will remain,
From Assyria, from [Lower] Egypt, from Pathros, from Cush (Ethiopia), from Elam [in Persia], from Shinar [Babylonia], from Hamath [in Aram],
And from the coastlands bordering the [Mediterranean] Sea.
12 
And He will lift up a signal for the nations
And assemble the [a]outcasts of Israel,
And will gather the dispersed of Judah
From the four corners of the earth.
13 
Then the jealousy of [b]Ephraim will depart,
And those who harass [c]Judah will be cut off;
Ephraim will not be jealous of Judah,
And Judah will not harass Ephraim.
14 
Ephraim and Judah will [unite and] swoop down on the slopes of the Philistines toward the west;
Together they will plunder the sons (Arabs) of the east.
They will possess Edom and Moab,
And the sons of Ammon will be subject to them.
15 
And the Lord will utterly destroy
The tongue of the [d]Sea of Egypt;
And with His scorching wind
He will wave His hand over the River;
He will strike and divide it into seven channels
And make [it possible for] people [to] walk over in sandals.
16 
And there will be a highway from Assyria
For the remnant of His people who will be left,
Just as there was for Israel
In the day when they came up out of the land of Egypt.

Notas al pie

  1. Isaiah 11:12 Lit scattered.
  2. Isaiah 11:13 A reference to the ten northern tribes. Israel split into two kingdoms after Rehoboam the son of Solomon became king. Jeroboam ruled from the city of Shechem in the north, and Rehoboam ruled from the city of Jerusalem in the south (1 Kin 12:1-20).
  3. Isaiah 11:13 A reference to the two southern tribes.
  4. Isaiah 11:15 The western fork of the Red Sea.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 11

Rodskuddet fra Isajs stub

1Der vil komme et rodskud fra Isajs stub, et nyt skud på Davids stamtræ. Herrens Ånd hviler over ham og giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kundskab og gudsfrygt. Han lever og ånder for at gøre Herrens vilje. Han bedømmer aldrig en sag blot på grundlag af, hvad han ser og hører. Han forsvarer fattiges rettigheder og dømmer de svage retfærdigt. Han sætter voldsmænd til vægs med et visdomsord, tilintetgør de onde med et åndepust. Han bærer ret adfærd som bælte om sit liv, klæder sig i trofasthed og sandhed.

Engang vil ulven og lammet følges ad, leoparden hvile sig hos gedekiddet, kalven og løven græsse sammen, så et barn kan passe dem. Køer og bjørne vil blive venner, så deres unger ligger side om side. Løven vil æde græs som oksen. Spædbørn kan lege ved slangens hule, og småbørn kan uskadt stikke hånden i hugormens rede. Ingen gør fortræd i hele mit hellige bjergland, for alverden skal fyldes af en dyb forståelse af Herren, som vandet fylder verdenshavene.

10 Engang vil Isajs rodskud stå som et banner og kalde på alle folkeslagene. Menneskene vil søge svar hos ham, og hans bolig bliver herlig. 11 Da vil Herren igen række hånden ud for at hjemkalde den rest, der er tilbage af hans folk, og de skal komme fra Assyrien, fra nedre og øvre Egypten, Kush, Elam, Babylonien, Hamat og fjerne kyster. 12 Herren kalder på folkeslagene med sit banner, og han samler Israels og Judas bortdrevne og adspredte folk fra de fire verdenshjørner. 13 Da skal fjendskabet mellem Israel og Juda høre op, og de skal ikke længere bekrige hinanden. 14 I stedet angriber de i fællesskab filistrene i vest og tager bytte fra folkene i øst. De erobrer Edom og Moab, og gør ammonitterne til deres undersåtter.

15 Herren baner en vej gennem Egyptens Hav. Han hæver sin hånd over Eufratfloden og lader en mægtig vind dele den i syv bække, som man let kan komme over. 16 Der bliver en banet vej for den rest af hans folk, der er tilbage i Assyrien, ligesom der blev for Israel, da de drog op fra Egypten.