Amplified Bible

Isaiah 10

Assyria Is God’s Instrument

1Woe (judgment is coming) to those [judges] who issue evil statutes,
And to those [magistrates] who constantly record unjust and oppressive decisions,

So as to deprive the needy of justice
And rob the poor of My people of rightful claims,
So that widows may be their spoil
And that they may plunder the fatherless.

Now what will you do in the day of [God’s] punishment,
And in the storm of devastation which will come from far away?
To whom will you flee for help?
And where will you leave your wealth [for safekeeping]?

Nothing remains but to crouch among the captives
Or fall [dead] among the slain [on the battlefield].
In spite of all this, God’s anger does not turn away,
But His hand is still stretched out [in judgment].


Woe to Assyria, the rod of My anger [against Israel],
The staff in whose hand is My indignation and fury [against Israel’s disobedience]!

I send Assyria against a godless nation
And commission it against the people of My wrath
To take the spoil and to seize the plunder,
And to trample them down like mud in the streets.

Yet it is not Assyria’s intention [to do My will],
Nor does it plan so in its heart,
But instead it is its purpose to destroy
And to cut off many nations.

For Assyria says, “Are not my princes all kings?

“Is not Calno [conquered] like Carchemish [on the Euphrates]?
Is not Hamath [subdued] like Arpad [her neighbor]?
Is not Samaria [in Israel] like Damascus [in Aram]?
10 
“As my hand has reached to the kingdoms of the idols,
Whose carved images were greater and more feared than those of Jerusalem and Samaria,
11 
Shall I not do to Jerusalem and her images
Just as I have done to Samaria and her idols?” [declares Assyria].

12 So when the Lord has completed all His work [of judgment] on Mount Zion and on Jerusalem, He will say, “I will punish the fruit [the thoughts, the declarations, and the actions] of the arrogant heart of the king of Assyria and the haughtiness of his pride.” 13 For the Assyrian king has said,

“I have done this by the power of my [own] hand and by my wisdom,
For I have understanding and skill.
I have removed the boundaries of the peoples
And have plundered their treasures;
Like a bull I have brought down those who sat on thrones.
14 
“My hand has found the wealth of the people like a nest,
And as one gathers eggs that are abandoned, so I have gathered all the earth;
And there was not one that flapped its wing, or that opened its beak and chirped.”

15 
Is the axe able to lift itself over the one who chops with it?
Is the saw able to magnify itself over the one who wields it?
That would be like a club moving those who lift it,
Or like a staff raising him who is not [made of] wood [like itself]!
16 
Therefore the Lord, the God of hosts, will send a wasting disease among the stout warriors of Assyria;
And under his glory a fire will be kindled like a burning flame.
17 
And the Light of Israel will become a fire and His Holy One a flame,
And it will [a]burn and devour Assyria’s thorns and briars in a single day.
18 
The Lord will consume the glory of Assyria’s forest and of its fruitful garden, both soul and body,
And it will be as when a sick man wastes away.
19 
And the remaining trees of Assyria’s forest will be so few in number
That a child could write them down.

A Remnant Will Return

20 Now in that day the remnant of Israel, and those of the house of Jacob who have escaped, will never again rely on the one who struck them, but will truly rely on the Lord, the Holy One of Israel.

21 
A [b]remnant will return, a remnant of Jacob, to the mighty God.
22 
For though your people, O Israel, may be as the sand of the sea,
Only a remnant within them will return;
The destruction is determined [it is decided and destined for completion], overflowing with justice (righteous punishment).

23 For the Lord, the God of hosts, will execute a complete destruction, one that is decreed, in the midst of all the land.

24 Therefore, the Lord God of hosts says this, “O My people who dwell in Zion, do not be afraid of the Assyrian who strikes you with a rod and lifts up his staff against you, as [the king of] Egypt did. 25 For yet a very little while and My indignation [against you] will be fulfilled and My anger will be directed toward the destruction of the Assyrian.” 26 The Lord of hosts will brandish a whip against them like the slaughter of Midian at the rock of Oreb; and His staff will be over the [Red] Sea and He will lift it up the way He did in [the flight from] Egypt. 27 So it will be in that day, that the burden of the Assyrian will be removed from your shoulders and his yoke from your neck. The yoke will be broken because of the fat.

28 
The Assyrian has come against Aiath [in Judah],
He has passed through Migron [with his army];
At Michmash he stored his equipment.
29 
They have gone through the pass, saying,
“Geba will be our lodging place for the night.”
Ramah trembles, and Gibeah [the city] of Saul has fled.
30 
Cry aloud with your voice [in consternation], O Daughter of Gallim!
Pay attention, Laishah! Answer her, Anathoth!
31 
Madmenah has fled;
The inhabitants of Gebim have fled [with their belongings] to safety.
32 
Yet today the Assyrian will halt at Nob [the city of priests];
He shakes his fist at the mountain of the Daughter of Zion, at the hill of Jerusalem.

33 
Listen carefully, the Lord, the God of hosts, will lop off the [beautiful] boughs with terrifying force;
The tall in stature will be cut down
And the lofty will be abased and humiliated.
34 
He will cut down the thickets of the forest with an iron axe,
And Lebanon (the Assyrian) will fall by the Mighty One.

Notas al pie

  1. Isaiah 10:17 During a single night this prophecy was fulfilled (2 Kin 19:35).
  2. Isaiah 10:21 See note 7:3.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 10

1Ve jer, I, som udsteder ondskabsfulde dekreter og afsiger uretfærdige domme for at undertrykke de svage, udnytte de hjælpeløse, frakende de fattige deres rettigheder og udplyndre både enker og faderløse børn.

Hvad vil I gøre, når straffen kommer over jer fra det fjerne? Hvem, tror I, vil hjælpe jer? Hvor vil I opbevare jeres rigdomme? I bliver enten dræbt i krig eller ført bort som fanger. Alligevel er Herrens vrede ikke forbi. Hans hånd er stadig løftet til slag.

Herrens dom over Assyriens hovmod

Men jeg vil også dømme assyrerne, min vredes kæp. Det er min vrede, der giver dem sejr, og jeg bruger dem til at straffe mit frafaldne folk, som har provokeret mig til vrede. Jeg lader den assyriske hær hærge og plyndre dem og trampe dem ned som gadens snavs. Assyrerkongen ved ikke, at han er mit redskab. Han ønsker bare at tilintetgøre mange folkeslag. „Er mine stormænd ikke mægtige som konger?” vil han sige. „Vi indtog Kalno, som vi indtog Karkemish. Hamat måtte overgive sig nøjagtig som Arpad. Det gik Samaria som Damaskus. 10 Jeg har besejret riger, som havde langt flere guder til at beskytte sig end Jerusalem og Samaria. 11 Hvem kan så hindre mig i at gøre med Jerusalem og dets guder, som jeg gjorde med Samaria og dets guder?”

12 Men når Herren har udført sine planer imod Zions bjerg og Jerusalem, vender han sig imod Assyriens konge og straffer ham for hans hovmod, griskhed og praleri.

13 „Jeg er stærk, jeg er klog, jeg er mægtig!” praler han. „Se blot, hvor mange riger jeg har indtaget. Jeg har overskredet deres grænser, plyndret dem for skatte og stødt deres konger fra tronen. 14 Jeg har samlet deres rigdomme, som man samler æg fra en forladt fuglerede, uden at nogen gjorde modstand eller gav lyd fra sig!”

15 Men hør her, assyrerkonge! Praler en økse overfor den person, som svinger den? Bestemmer saven over den, som saver? Er en kæp herre over den, som slår med den? Kan en stok gå af sig selv?

16 På grund af dit praleri vil Herren, den Almægtige, lade sygdom tynde ud iblandt dine tropper. Under din ydre styrke ulmer ilden. 17 Lyset fra Israels Hellige vil blive som en fortærende ild. Pludselig vil han gøre det af med dig som tjørne og tidsler, der går op i røg. 18 Ja, Herren vil tynde ud både i din hær og i dit folk, som når træerne i en skov eller frugthave bliver fældet. 19 Der bliver så få tilbage, at selv et barn kan tælle dem.

Håb for Israels folks rest

20 Til den tid skal den rest, som er tilbage af Israels og Judas folk, ikke længere støtte sig til assyrerne, som forrådte dem. I stedet skal de søge hjælp hos Herren, Israels hellige Gud. 21 Denne rest skal vende sig til den almægtige Gud. 22 Selv om Israels folk engang var talrigt som sandet ved stranden, vil kun få af dem vende tilbage. Herren er hellig og retfærdig, og han har besluttet at straffe dem. 23 Den almægtige Herre og Gud vil gennemføre sin beslutning om at lægge hele landet øde.

24 Derfor siger Herren, den Almægtige: „Mit folk, som bor i Jerusalem, I skal ikke være bange for assyrerne, der undertrykker jer, som egypterne gjorde engang. 25 Det kommer ikke til at vare længe. Om kort tid er min vrede imod jer forbi, og så vil jeg vende min vrede mod assyrerne og udrydde dem.”

26 Herren, den Almægtige, vil svinge sin pisk over dem, ligesom dengang midjanitterne blev slået ved Orebs klippe. Hans stav er udrakt over dem, som dengang han druknede den egyptiske hær i havet. 27 Han vil løfte byrden fra jeres skuldre og åget fra jeres nakke. I vil nægte at bære åg, fordi Herren har gjort jer så stærke.[a]

28-29 Assyrerhæren rykkede frem til Ajjat og passerede gennem Migron. Ved Mikmas efterlod de en del af forsyningerne, hvorefter de marcherede over passet. Ved Geba slog de lejr for natten. Rama rystede af skræk, og indbyggerne i Sauls Gibea flygtede for livet. 30 Skrig af frygt, I folk fra Gallim, råb op, Laisha, stem i, Anatot! 31 Madmenas indbyggere flygtede, og Gebims indbyggere bragte sig i sikkerhed. 32 Fjendehæren nåede frem til Nob, hvor de slog lejr og nu truer med knyttede næver mod Jerusalem og Zions bjerg.

33 Men se! Herren, den Almægtige, fælder dem som grene, der hugges af træerne. Selv de stolteste stammer segner. 34 Der bliver lyst i skovens tykning. Som skovhuggeren fælder træerne på Libanons bjerge, sådan fælder den Almægtige sine fjender.

Notas al pie

  1. 10,27 Som så mange andre steder er den hebraiske tekst uklar og meningen omstridt.