Amplified Bible

Hosea 14

Israel’s Future Blessing

1O Israel, return [in repentance] to the Lord your God,
For you have stumbled and fallen [visited by tragedy], because of your sin.

Take the words [confessing your guilt] with you and return to the Lord.
Say to Him, “Take away all our wickedness;
Accept what is good and receive us graciously,
So that we may present the fruit of our lips (gratitude).

“Assyria will not save us;
We will not ride on horses [relying on military might],
Nor will we say again to [the idols who are] the work of our hands,
‘You are our gods.’
For in You [O Lord] the orphan finds love and compassion and mercy.”


I will heal their apostasy and faithlessness;
I will love them freely,
For My anger has turned away from Israel.

I shall be like the dew to Israel;
He will blossom like the lily,
And he will take root like the cedars of Lebanon.

His shoots will sprout,
And his beauty will be like the olive tree
And his fragrance like the cedars of Lebanon.

Those who live in his shadow
Will again raise grain,
And they will blossom like the vine.
His renown will be like the wine of Lebanon.


O Ephraim, what more have I to do with idols?
It is I who have answered and will care for you and watch over you.
I am like a luxuriant cypress tree;
With Me your fruit is found [which is to nourish you].


Whoever is [spiritually] wise, let him understand these things;
Whoever is [spiritually] discerning and understanding, let him know them.
For the ways of the Lord are right,
And the righteous will walk in them,
But transgressors will stumble and fall in them.

Het Boek

Hosea 14

God biedt zijn vergeving aan

1Samaria zal worden gestraft, omdat zij tegen haar God is opgestaan. Haar bevolking zal worden gedood door een binnenvallend leger, haar babyʼs zullen doodgesmeten worden en haar zwangere vrouwen opengereten.

Israël, ga terug naar de Here, uw God, want uw zonden hebben u laten struikelen. Belijd uw schuld! Ga terug naar de Here en zeg Hem: ‘Vergeef al onze zonden en wees ons genadig. In plaats van offers zullen wij U loven en prijzen. Assyrië kan ons niet verlossen en ons militair overwicht baat ons niets. Wij zullen nooit meer tegen onze afgoden zeggen: “U bent onze God.” Want van U alleen ervaren de wezen medelijden.’

‘Dan zal Ik u genezen van uw afgoderij en ontrouw. Ik zal u liefhebben, uit eigen vrije wil, want mijn toorn zal voorgoed bedaren. Als dauw zal Ik Israël verfrissen. Zij zal bloeien als een lelie en haar wortels diep uitslaan als de ceders van de Libanon. Haar takken zullen uitlopen en zij zal zo mooi zijn als de olijfboom en heerlijk geuren als de wouden van de Libanon. Haar bevolking zal weer rusten onder zijn schaduw. Zij zal als vanouds koren verbouwen en bloeien als de wijnstok en beroemd zijn als de wijn van de Libanon.

Israël, blijf bij de afgoden uit de buurt! Ik ben degene die u verhoort en voor u zorgt. Ik ben als een altijd groene boom, Ik draag altijd vrucht, Ik zal u blijven zegenen.’

10 Ieder die verstandig is, moet acht slaan op deze dingen. Hij zal dan in staat zijn ze op hun juiste waarde te schatten. Want de wegen van de Here zijn recht en rechtvaardige mensen zullen die bewandelen. Maar zondaars die het proberen, zullen struikelen.