Amplified Bible

Hebrews 1

God’s Final Word in His Son

1God, having spoken to the fathers long ago in [the voices and writings of] the prophets in many separate revelations [each of which set forth a portion of the truth], and in many ways, has in these last days spoken [with finality] to us in [the person of One who is by His character and nature] His Son [namely Jesus], whom He appointed heir and lawful owner of all things, through whom also He created the universe [that is, the universe as a space-time-matter continuum]. The Son is the radiance and only expression of the glory of [our awesome] God [reflecting God’s [a]Shekinah glory, the Light-being, the brilliant light of the divine], and the exact representation and perfect imprint of His [Father’s] essence, and upholding and maintaining and propelling all things [the entire physical and spiritual universe] by His powerful word [carrying the universe along to its predetermined goal]. When He [Himself and no other] had [by offering Himself on the cross as a sacrifice for sin] accomplished purification from sins and established our freedom from guilt, He sat down [revealing His completed work] at the right hand of the Majesty on high [revealing His Divine authority], having become as much superior to angels, since He has inherited a more excellent and glorious [b]name than they [that is, Son—the name above all names].

For to which of the angels did the Father ever say,

You are My Son,
Today I have begotten (fathered) You [established You as a Son, with kingly dignity]”?

And again [did He ever say to the angels],

I shall be a Father to Him
And He shall be a Son to Me”?

[c]And when He again brings the firstborn [highest-ranking Son] into the world, He says,

And all the angels of God are to worship Him.”

And concerning the angels He says,

Who makes His angels winds,
And His ministering servants flames of fire [to do His bidding].”

But about the Son [the Father says to Him],

Your throne, [d]O God, is forever and ever,
And the [e]scepter of [absolute] righteousness is the scepter of [f]His kingdom.

You have loved righteousness [integrity, virtue, uprightness in purpose] and have hated lawlessness [injustice, sin].
Therefore God, Your God, Has anointed You
With the oil of gladness above Your companions.”

10 And,

[g]You, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning,
And the heavens are the works of Your hands;
11 
They will perish, but You remain [forever and ever];
And they will all wear out like a garment,
12 
And like a robe You will roll them up;
Like a garment they will be changed.
But [h]You are the same [forever],
And Your years will never end.”

13 But to which of the angels has the Father ever said,

Sit at My right hand [together with me in royal dignity],
Until I make your enemies
A footstool for your feet [in triumphant conquest]”?

14 Are not all the angels ministering spirits sent out [by God] to serve (accompany, protect) those who will inherit salvation? [Of course they are!]

Notas al pie

 1. Hebrews 1:3 The word “Shekinah” does not appear in Scripture, but has been used by both Christians and Jews to describe the visible divine Presence of God, in such things as the burning bush, the cloud and the pillar of fire that led the Hebrews in the wilderness, and the Presence of God that rested between the cherubim over the mercy seat of the ark.
 2. Hebrews 1:4 In Greek “name” occurs last in this verse to emphasize that Jesus alone bears the name Son. No angel is superior to the Son.
 3. Hebrews 1:6 Most likely a reference to the second coming of Christ when He will be acknowledged as divine and worshiped as the Son of God. Another view suggests that this may be a reference to His incarnation as Jesus of Nazareth.
 4. Hebrews 1:8 The Son is recognized as deity by being addressed by the Father as “God.”
 5. Hebrews 1:8 I.e. symbol of authority.
 6. Hebrews 1:8 Late mss read Your.
 7. Hebrews 1:10 The deity of Jesus is acclaimed by the designation “You, Lord.”
 8. Hebrews 1:12 Since He is deity, the eternality of Jesus is recognized.

En Levende Bok

Hebreerne 1

Jesus er Guds sønn

1For lenge siden talte Gud, mange ganger og på ulike måter, til forfedrene våre ved å la profetene holde fram budskap fra ham.[a]

Nå ved denne tidenes slutt har han talt til oss gjennom sin sønn. Gud lot Sønnen skape hele universet, og han har bestemt at alt til slutt skal tilhøre ham. Sønnen er en kraftfull utstråling av Guds egen herlighet. Han er det synlige bilde på Gud og bærer oppe hele universet med sitt mektige ord. Han døde for at menneskene skulle få tilgivelse for syndene og sitter på Guds høyre side i himmelen og regjerer.[b]

Guds sønn er større enn englene

Guds sønn rangerer langt høyere enn englene. Gud tiltaler ham på en måte som viser at han er mye større enn englene. Gud har jo aldri sagt til en engel:

”Du er min Sønn.
    I dag har jeg blitt din Far.”

Eller:

”Jeg skal være hans Far,
    og han skal være min Sønn.”[c]

Og når Gud lar Sønnen, han som er den fremste,[d] komme til jorden, sier Gud:

”Alle Guds engler skal tilbe ham.”[e]

Når Gud taler om englene, sier han:

”Jeg gjør mine engler til vind
    og tjenerne mine til ild.”[f]

Men til Sønnen sier han:

”Gud, tronen din skal stå fast i all evighet.
    Du regjerer over folket ditt med rettferdighet.
Du elsker det som er rett og hater det onde.
    Derfor har jeg, din Gud, gjort deg til konge og gitt deg mer ære og glede enn noen annen.”[g]

10 Og:

”Herre, i tidenes begynnelse la du jordens grunnvoll og formet himmelen med dine hender.
11     Alt dette skal en dag forsvinne og bli til ingenting,
men du kommer til å finnes i evighet.
    Ja, himmelen og jorden skal slites ut som klær.
12 Du skal rulle sammen disse utslitte plaggene og bytte dem ut mot en ny kledning. Selv skal du aldri bli forandret, og aldri dø.”[h]

13 Gud har ikke sagt til noen engel, det han sier til Sønnen:

”Kom og sett deg på min høyre side for å regjere,
    til jeg har lagt dine fiender som en skammel under føttene dine.”[i]

14 Nei, englene er bare tjenere. De er ånder som Gud har sendt ut for å hjelpe dem som blir frelst og få evig liv.

Notas al pie

 1. 1:1 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 1:3 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.
 3. 1:5 Disse ord er før i tiden blitt brukt i Midtøsten når konge begynte oppgaven sin, dersom han var underlagt en annen, og mektigere konge. For å vise at den nye kongen representerte den kongen som styrte hele riket, ble de kalt ”far” og ”sønn”. Se Salmenes bok 2:7 og Andre Samuelsbok 7:14.
 4. 1:6 På gresk: den førstefødte. Den sønnen som ble født først arvet mer enn sine brødre og sto over dem. Jesus er likestilt med Gud og Herre over skapelsen.
 5. 1:6 Se Femte Mosebok 32:42,43.
 6. 1:7 Se Salmenes bok 104:4.
 7. 1:9 Se Salmenes bok 45:7-8.
 8. 1:12 Se Salmenes bok 102:26-28.
 9. 1:13 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.