Amplified Bible

Haggai 1

Haggai Begins Temple Building

1In the second year of [a]Darius the king [of Persia], on the first day of the sixth month (Aug 29, 520 b.c.), the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, “Thus says the Lord of hosts: ‘These people say, “The time has not come that the Lord’s house (temple) should be [b]rebuilt.”’” Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, “Is it time for you yourselves to live in your [expensive] paneled houses while this house [of the Lord] lies in ruins?” Now therefore, thus says the Lord of hosts, “Consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct! You have planted much, but you harvest little; you eat, but you do not have enough; you drink, but you do not have enough to be intoxicated; you clothe yourselves, but no one is warm enough; and he who earns wages earns them just to put them in a bag with holes in it [because God has withheld His blessing].”

Thus says the Lord of hosts, “Consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct! Go up to the hill country, bring lumber and rebuild My house (temple), that I may be pleased with it and be glorified,” says the Lord [accepting it as done for My glory]. You look for much [harvest], but it comes to little; and even when you bring that home, I blow it away. Why?” says the Lord of hosts. “Because of My house, which lies in ruins while each of you runs to his own house [eager to enjoy it]. 10 Therefore, because of you [that is, your sin and disobedience] the heavens withhold the dew and the earth withholds its produce. 11 I called for a drought on the land and the hill country, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of your hands.”

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people [who had returned from exile], listened carefully and obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, since the Lord their God had sent him. And the people [reverently] feared the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, spoke the Lord’s message to the people saying, “‘I am with you,’ declares the Lord.” 14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, 15 on the [c]twenty-fourth day of the sixth month (Sept 21, 520 b.c.) in the second year of Darius the king.

Notas al pie

  1. Haggai 1:1 Darius the Great ruled Persia (capital city, Persepolis) from 522-486 b.c. He was an avid builder who used paid workers for his projects instead of slaves, a concept which at that time was revolutionary. He was a gifted visionary, and an energetic king whose social and economic goals endured and greatly benefited both his subjects and future generations. He developed efficient highways, standardized coinage, weights, measures, and he promoted religious tolerance and human rights.
  2. Haggai 1:2 The people of Judah had completed seventy years of captivity in Babylon (Jer 25:11, 12; Dan 9:2). In October 539 b.c., the Medes and Persians conquered Babylon, whereupon Cyrus the Great (founder of the Persian Empire, his reign extended from 559-529 b.c.) issued a decree permitting the Jews to return home and mandating the rebuilding of the temple (Ezra 1:1-4). Some 50,000 returned (Ezra 2:64, 65) and shortly thereafter laid the foundation of the temple (Ezra 3:8-10), but when neighboring Samaritans antagonized the Jews, work on the temple stopped and the temple work lay dormant for some sixteen years. It was during the reign of Darius the Great that Haggai and Zechariah rebuked the people and admonished them to complete the temple. The people responded and the temple was completed in 516 b.c.
  3. Haggai 1:15 Just twenty-three days elapsed from the original prophecy and the resumption of work on the temple.

Het Boek

Haggai 1:1-15

Oproep tot herbouw van de tempel

1Op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I, sprak de Here tot de profeet Haggai.

Haggai moest deze woorden doorgeven aan Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de gouverneur van Juda, en aan hogepriester Jozua, de zoon van Josadak.

2De Here van de hemelse legers vraagt u: ‘Waarom zegt dit volk dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen?’ 3-4 En via de profeet Haggai stelde de Here dit volk dezelfde vraag: ‘Is het voor u dan wél tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? 5Welnu,’ zegt de Here van de hemelse legers, ‘kijk eens naar het resultaat: 6u zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar u heeft nooit genoeg. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen: het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten! 7Denk toch eens goed na,’ zegt de Here van de hemelse legers. ‘Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. 8Trek dan de bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel. Dan zal Ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen,’ zegt de Here. 9‘U rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies Ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat mijn tempel in puin ligt terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven! 10Daarom houd Ik de regen tegen en geef u slechte oogsten. 11Ja, Ik liet zelfs een grote droogte over het land en de bergen komen. Zo verdorden het graan, de druiven, de olijven en al uw andere gewassen. Onder de droogte hadden mens en dier te lijden en spande men zich tevergeefs in.’

12Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en hogepriester Jozua, de zoon van Josadak, en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, luisterden met diep ontzag naar Haggaiʼs boodschap van de Here, hun God. 13Toen stuurde de Here opnieuw een boodschap aan zijn volk via zijn profeet Haggai en zei: ‘Ik ben met u, Ik zal u zegenen.’ 14En de Here van de hemelse legers gaf Zerubbabel, Jozua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. 15Zij begonnen het werk op de vierentwintigste dag van die zesde maand, in het tweede regeringsjaar van koning Darius.